Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1951

Onderzoek naar de waarschijnlijke kostprijs van consumptie-eieren voor het jaar 1951

Hupkes, C. M. & van Nes, A. R., 1951, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 29 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 156)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onkruidbestrijding in haver (1947, 1948, 1949). Serie 173

Anonymous, 1951, (Wageningen): [s.n.]. 10 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven; no. no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onze nationale bibliographie

Loosjes, T. P., 1951, In : Bibliotheekleven. 36, p. 41-44

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Opbrengsten van kaskomkommers over de jaren 1948, 1949 en 1950 op een aantal tuinbouwbedrijven

Bos, C., 1951, 's-Gravenhage: [s.n.]. 9 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 84)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Opmerkingen aangaande de historische ontwikkeling der regionale loonverschillen

Hofstee, E. W., 1951, Het vraagstuk der gemeente-classificatie : rapport uitgebracht door de commissie ingesteld bij beschikking van het ministerie van SZ. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, p. 14-42

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Opmerkingen naar aanleiding van de verdeling van de stalmestkosten in concept-rapport 159

van Heusden, J. A. W., 1951, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 10 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Opmerkingen over chemische onkruidbestrijding in het akkerbouwbedrijf naar aanleiding van waarnemingen in de praktijk

Riepma, P., 1951, Wageningen: [s.n.]. 28 p. (Gestencilde mededelingen C.I.L.O.; no. 12, 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de bodemgesteldheid rondom Wageningen = Soil conditions in the environments of Wageningen

Buringh, P., 1951, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij. 131 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Over de werking van stalmest op bouwland: Over de werking van stalmest op bouwland

Ferwerda, J. D., 1951, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 57.13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de werking van stalmest op bouwland: Verslag van een serie van 26 stalmestproefvelden op zandgrond in 1946 en 1947

Ferwerda, J. D., 1951, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf. 59 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 57.16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de zuren en basen in hooi, in normaal gras en in gras, dat aanleiding geeft tot haemoglobinurie (bloedwateren) of tot grastetanie (kopziekte) bij runderen

Brouwer, E., 1951, Wageningen: Veenman. 22 p. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. dl. 51, verh. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de zuur-base-evenwichten in hooi, in normaal gras en in gras dat aanleiding geeft tot haemoglobinurie (bloedwateren) of tot grastetanie (kopziekte) bij runderen

Brouwer, E. & van de Vliert, A. J., 1951, Wageningen: Veenman. 18 p. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. dl. 51, verh. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over een drietal vier-grootheden-diagrammen (tetraederdiagram, viervlaksdiagram en vierkantsdiagram), mede in verband met de onderlinge verhouding der minerale basen in voedergewassen en ander materiaal

Brouwer, E., 1951, Wageningen: Veenman. 8 p. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. dl. 51, verh. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over het in cultuur brengen der Zuiderzeegronden : opvattingen uit de tijd van voor het droogvallen van de Wieringermeer

Zuur, A. J., 1951, Wageningen: Veenman. 24 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Overzicht der beschikbare gegevens over insectenplagen in onze bossen en andere houtopstanden in het jaar 1950

Elton, E. T. G., 1951, In : Nederlands Bosbouwtijdschrift. 23, 9, p. 227-238

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Pottenproef met Dowfume G, Dowfume W40 en Parathion 1, 1948

Beekenkamp, G., 1951, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Prae-adviezen : waarom onderwijs in de huishoudwetenschap aan de landbouwhogeschool?

Hofstee, E. W., 1951, Verslag van het 98e Nederlands Landbouwhuiskundig Congres 1951. p. 6-7

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Open Access

Problemen bij chemische onkruidbestrijding

Eggink, H. J. & Riepma, P., 1951, Wageningen: Centraal Instituut voor landbouwkundige onderzoekingen Wageningen. 8 p. (Gestencilde mededelingen / Centraal Instituut voor landbouwkundige onderzoekingen Wageningen; no. jaargang 1951, nr. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proef met in de kas gekweekte Ixia- en gladiolenknollen, 1948-1949

van de Berg, J. P., 1951, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Proefnemingen over ensileren met koolzuur II

Dijkstra, N. D., 1951, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij. 18 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 57.10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proefnemingen over het ensileren van gras volgens de methode Hardeland

Dijkstra, N. D., 1951, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij. 16 p. (Verslagen van landbouwkundige onderoekingen; no. 57.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proeven betreffende de cultuur van paprika's, 1948-1949

Camfferman, J., 1951, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access
Open Access

Proeven in verband met vruchtzetting bij pruimen onder glas, 1949

Camfferman, J., 1951, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Proeven omtrent de voeding van kalveren gedurende de eerste levensmaanden

Dammers, J., Dijkstra, N. D. & Frens, A. M., 1951, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij. 27 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 57.09)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proeven ter verbetering van de vruchtzetting bij muscaatdruiven, 1949 en 1950

Camfferman, J., 1951, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Rapport betreffende de bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige geschiktheid van enkele complexen in de gemeente Hattem

Buringh, P. & van der Knaap, W., 1951, Wageningen: STIBOKA. 43 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 271)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport betreffende de bodemgesteldheid rondom Rotterdam

Buringh, P., 1951, Wageningen: STIBOKA. 14 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 267)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport betreffende de bodemgesteldheid van de Ooypolders

Pons, L. J., 1951, Wageningen: STIBOKA. 41 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 255)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport betreffende de bodemgesteldheid van enkele gebieden rondom Zwolle

Schelling, J., 1951, Wageningen: Stichting voor Bodemkartering. 30 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 259)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport betreffende een gedetailleerd bodemonderzoek van enkele delen rond Amersfoort

Buringh, P. & van der Knaap, W., 1951, Wageningen: STIBOKA. 30 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 274)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport betreffende een onderzoek naar de bodemgesteldheid van enkele complexen in de gemeente Aduard

de Smet, L. A. H., 1951, Wageningen: STIBOKA. 9 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 273)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport betreffende het onderzoek naar de bodemgesteldheid van het typebedrijf van A.H. Kraai te Ellersinghuizen (Vlagtwedde)

de Smet, L. A. H., 1951, Wageningen: STIBOKA. 17 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Rapport betreffende het onderzoek naar de bodemgesteldheid van het typebedrijf van J. Bouman te Heveskes

de Smet, L. A. H., 1951, Wageningen: STIBOKA. 11 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Rapport betreffende het onderzoek naar de bodemgesteldheid van het typebedrijf van K.P. van Huis te Finsterwolde

de Smet, L. A. H., 1951, Wageningen: STIBOKA. 13 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Rapport inzake de betekenis van de kruidenteelt voor de landbouw in de gemeente Gemert

Anonymous, 1951, Tilburg: [s.n.]. 46 p. (Rapport / Landbouw Economisch Instituut; no. 172)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rapport over de bodemgesteldheid van de gemeente Heeze

van Diepen, D., 1951, Wageningen: STIBOKA. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 257)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport over de botanische kartering van een aantal graslandbedrijven op het Kampereiland

de Boer, T. A., Koopmans, J. & de Jong, J. J., 1951, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 17 p. (Gestencilde mededelingen / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. jrg. 1951, nr. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport over het onderzoek naar de bodemgesteldheid van het blok: Ludensweg - weg langs Bovenburen - Beersterweg - weg langs het omsnijdingskanaal in de gemeente Winschoten

de Smet, L. A. H., 1951, Wageningen: STIBOKA. 16 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 261)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport van een oriënterend onderzoek naar het aanbod van "Friese Rode Star van kleigrond" in de Amsterdamse kleinhandel

Reestman, A. J., 1951, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 11 p. (Gestencilde mededelingen / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. jrg. 1951, nr. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rapport van een studiereis naar Engeland in Mei 1951 betreffende chemische onkruidbestrijding en het congres van "Plant protection ltd." op 26-28 Juni 1951 op "Fernhurst"

Eggink, H. J., 1951, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 9 p. (Gestencilde mededelingen / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. jrg. 1951, nr. 10 en 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rendementsproeven druiven, 1950 - 1951

Anonymous, 1951, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 8 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Rentabiliteitsberekening voor een struikvormboomgaard met appelen : prijspeil 1950 : gebied de Betuwe

Bos, C. & Spoor, P. A., 1951, 's-Gravenhage: [s.n.]. 6 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 81)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Resistentie van frambozen tegen de grote frambozenluis Amphorophora Rubi Kalt.

Kronenberg, H. G. & de Fluiter, H. J., 1951, Wageningen: I.V.T. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Resultaten van het productieniveauonderzoek

Anonymous, 1951, Wageningen: [s.n.]. (Gestencilde mededelingen C.I.L.O. 1951; no. no. 12-1955, no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rural Brazil at the cross-roads

Meijer, H., 1951, Wageningen: Veenman. 208 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Selectie op het juiste tijdstip

Sneep, J., 1951, Wageningen: IVT. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Slarassenvergelijking, gedurende het winterseizoen 1950-1951

Groenewegen, J. H., 1951, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 10 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access