Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1953

Proefnemingen met mengcultuur van haver en gerst in 1952

van Dobben, W. H., 1953, Wageningen: [s.n.]. 10 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proeven met manlijk steriel tomaten in 1949-1950

Groenewegen, J. H., 1953, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Proeven over plantgetal en rijenafstand bij erwten (serie 195, project 32) in 1947 t/m 1951

Riepma, W. P., 1953, Wageningen: [s.n.]. 31 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. no. 38)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Projecten op het gebied van de kruidenteelt van het I.V.T.

Elzenga, G., 1953, Wageningen: IVT.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Rapport betreffende de bodemgesteldheid en grondverbeteringsmogelijkheden van de "Bedijking Keent"

Pons, L. J., 1953, Wageningen: STIBOKA. 4 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 350)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport betreffende de bodemgesteldheid in het karteringsgebied Dalfsen en Nieuw-Leusen ten noorden van de Vecht

Schelling, J., 1953, Wageningen: STIBOKA. 69 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 353)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport betreffende de bodemgesteldheid van enkele gebieden rond Alkmaar

Buringh, P. & van der Knaap, W., 1953, Wageningen: STIBOKA. 27 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 311)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport betreffende de inventarisatie van de uiterwaardgronden langs de Rijn en de Waal, ten behoeve van de steenindustrie

Buringh, P., 1953, Wageningen: STIBOKA. 72 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 282)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport bij de ondergrondskaart van de Puttepolder

Bennema, J., 1953, Wageningen: STIBOKA. 6 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 347)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport bij het veenontgrondingsobject Scheenekavel

Cnossen, J. & Vleeshouwer, J. J., 1953, Wageningen: STIBOKA. 21 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 354)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rendementsproeven druiven, 1952 - 1953

Anonymous, 1953, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Report of field experiments with maize varieties in the Netherlands

Becker, W. R., 1953, Wageningen: [s.n.]. 8 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Resultaten van het productieniveau-onderzoek III : rooitijd en opbrengst bij voederbieten en aardappelen

de Jonge, C. & de Lint, M. M., 1953, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 21 p. (Gestencilde mededelingen / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. jrg. 1953, nr. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Review of the literature on dormancy in buds of woody plants

Doorenbos, J., 1953, Wageningen: Veenman. 23 p. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. dl. 53, verhandeling 1)(Publicatie van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt, Landbouwhogeschool, Wageningen; no. no. 112)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Samenvatting van de resultaten van de bodemkundige verkenning der Zuidhollandse eilanden

van der Linde, J., 1953, Wageningen: STIBOKA. 37 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 333)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sociologische aspecten van de landbouwvoorlichting

Hofstee, E. W., 1953, Wageningen: Landbouwhogeschool. 26 p. (Bulletin / Afdeling Sociale en Economische Geografie, Landbouwhogeschool; no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Spacing and population studies with maize

Becker, W. R., 1953, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Temperatuurbehandeling bij freesia, 1953

van de Nes, A. G. A., 1953, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

The development of agricultural credit agencies in the Netherlands

de Regt, J. T. P., 1953, The Hague: Landbouw-Economisch Instituut. 23 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

The marketing and price policy in agriculture in the Netherlands : the development since 1949 and the present situation

Greidanus, G., 1953, The Hague: Landbouw-Economisch Instituut. 44 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 190)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The production of proteins from green fodder plants (report on a study tour in England, 15th-19th December, 1952

Deijs, W. B. & Sprenger, J. J. I., 1953, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 14 p. (Gestencilde mededelingen / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. jrg. 1953, nr. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Toetsing van grondonderzoek naar kalitoestand op Nederlands grasland = Evaluation of soil testing of the availability of potash on Dutch grasslands

van der Paauw, F. & Ris, J., 1953, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf. 40 p. (Verslagen landbouwkundig onderzoekingen; no. 59.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tomatendemonstratieproef in 1948

van der Kloes, L. J. J., 1953, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Uitkomsten van akkerbedrijven op klei- en dalgrond en gemengde bedrijven op klei over 1946/47 tot en met 1950/51 : ontwikkeling van de kosten en de opbrengsten over de laatste jaren

Meijerman, G. C. & van Nieuwenhuyzen, P. M., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 77 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Uitkomsten van de pluimveehouderij : verslag van de resultaten van pluimveebedrijven over de boekjaren 1949/50 en 1951/52

Hupkes, C. M., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 38 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Veredelingsdag groentegewassen 1953 : verslag van voordrachten en discussie

Anonymous, 1953, Wageningen: Unknown Publisher. 36 p. (Mededeling / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 54)

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Open Access

Vergelijkende voederproeven met vet-arm en meer vet-rijk krachtvoeder bij melkvee

Dijkstra, N. D., Dammers, J. & Frens, A. M., 1953, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij. 63 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 59.6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijkingsproef met ca. 30 Ixiarassen; 1950-1951

v.d Nes, A. G. A., 1953, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Vergelijking van de momenteel benodigde hoeveelheid arbeid op landbouwbedrijven in vergelijking met voor de oorlog

Hoornweg, J., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 3 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijking van voedergewassen als hoofdgewas op lichte zandgrond in 1950. (serie 402)

Bosman, J. C., 1953, Wageningen: [s.n.]. 11 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. no. 41)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van bewaarproeven met zaaizaad in twee pakhuizen, uitgevoerd tijdens het winterseizoen 1952-1953

Sprenger, J. J. I., 1953, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 14 p. (Publikatie van het Droogtechnisch Laboratorium / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. no. 45)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van de studiereis naar Engeland in 1951, bezoek aan Proefstations

de Brouwer, W. M. T. J. & van Koot, IJ., 1953, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 21 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag van de studiereis naar Venlo op 18 Maart 1953

Groenewegen, J. H., 1953, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag van een proef met schuurdroging van gras te Hoogkerk Mei-September 1952

Sprenger, J. J. I., 1953, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 22 p. (Publikatie van het Droogtechnisch Laboratorium / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. no. 29)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een studiereis door W. Duitsland

ten Houten, J. G., Thung, T. H. & de Fluiter, H. J., 1953, Wageningen: Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. 47 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Voederwortelen : I. de indeling en de beschrijving van het in Nederland geteelde assortiment

Wijbrans, J. R., 1953, In : Euphytica. 2, 2, p. 149-156

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Voederwortelen : II. De teelt, de waardebepalende hoedanigheden en enkele voor de veredeling belangrijke correlaties

Scheijgrond, W., 1953, In : Euphytica. 2, p. 157-160

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Voedingsziekten bij fruitgewassen

Mulder, D., 1953, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij. 64 p. (Tuinbouwvoorlichting; no. no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorlopige conclusies uit de interprovinciale kalkmagnesiaproeven (serie 6)

Sluijsmans, C. M. J., 1953, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorlopig ontwerp van een luchtverhitter voor schuurdroging, waarbij o.a. van een hooiblazer gebruik wordt gemaakt

Kreyger, J., 1953, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 23 p. (Publikatie van het Droogtechnisch Laboratorium / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voorlopig overzicht van normen voor de bepaling van de kapitaalschade aan boomgaarden als gevolg van de watersnood

Bos, C. & Spoor, P. A., 1953, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 5 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. 105)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Waardering van landbouwgronden

Minderhoud, G., 1953, Wageningen: Veenman. 14 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Waarnemingen omtrent de bestrijding van de koolzaadsnuitkever (Ceuthorrhynchus assimilis payk.)

Fransen, J. J., Kerssen, M. C. & Dalmeijer, W. H. M., 1953, Wageningen: Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. 15 p. (Onderzoekverslag / Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek; no. no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waarom bestaat er zo weinig aandacht voor ons werk?

Dijkstra, H., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 3 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Welke kersen moeten we planten?

Gerritsen, C. J., 1953, Wageningen: IVT. 11 p. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wie worden door de landbouwvoorlichtingsdienst bereikt?

van den Ban, A. W., 1953, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 65, p. 317-327

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Wiskundige statistiek als werktuig

Justesen, S. H., 1953, Wageningen: Veenman. 13 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access