Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1964

De schade van heftige regen in het landbouwbedrijf

Visser, W. C. & Snijders, J. H., 1964, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 13 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 282)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Descriptions of symptoms and assessment of loss caused by some viruses in the carnation cultivar "William Sim"

Hakkaart, F. A., 1964, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek Wageningen; no. no. 348)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De snoei van laanbomen, in het bijzonder van populieren : rapport van de Werkgroep Snoeien betreffende het onderzoek 1956 - 1961 = Pruning of poplars = L'Elagage des peupliers = Aestung von Pappeln

Anonymous, 1964, Wageningen: Stichting Bosbouwproefstation "De Dorschkamp". 47 p. (Uitvoerige verslagen van de Stichting Bosbouwproefstation "De Dorschkamp"; no. Band 6 (1))

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De stikstofvorming in de grond en de ontwatering

Visser, W. C., 1964, Wageningen: [s.n.]. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De termijnhandel in aardappelen

Anonymous, 1964, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2464)

Research output: Book/ReportBookProfessional

De toepassing van kiemremmingsmiddelen

Philipsen, P. J. J. & Buitelaar, N., 1964, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten (IBVL); no. no. 124)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De "T-S"-bepaling volgens Maschhaupt en ten Have bij organische stof

van Dijk, H., 1964, Groningen: Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. 8 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De uitbreiding van Rhizoctonia op de knollen tijdens de bewaring

Labruyere, R. E. & Meijers, C. P., 1964, Wageningen: [s.n.]. 3 p. (Publikatie / IBVL; no. 127)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Developments in vegetable industry, breeding and science

Banga, O., 1964, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Mededeling / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen, Wageningen; no. no. 210)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De veranderingen in de fysische eigenschappen van poldergronden na het droogvallen

Boekel, P., 1964, Groningen: [s.n.]. 10 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De verbetering van de waterbeheersing in de ruilverkaveling Lollebeek

Janssen, B. C. E. & Oostra, A. D., 1964, Wageningen: [s.n.]. 11 p. (Verspreide overdrukken. Miscellaneous reprints. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding = Institute for land and water management research; no. no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De verteerbaarheid en voederwaarde van verse en geënsileerde bladramenas

Dijkstra, N. D., 1964, Wageningen: Pudoc, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. 22 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 649)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De waarde van slootbagger in het tuinbouwvaargebied "Het Grootslag"

Butijn, J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De walvisvaart

Hildebrandt, A. G. U., 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De werking van het halmverkortende middel CCC bij winter - en zomertarwe (serie 651)

de Vos, N. M., 1964, Wageningen: [s.n.]. 21 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Proefstation voor de akker- en weidebouw; no. no. 103)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De zeer globale bodemgeschiktheid voor fruitteelt van het ruilverkavelingsgebied Salland - West bij optimale ontwatering

Hamming, C., 1964, Wageningen: STIBOKA. 16 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 658)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Differences in susceptibility to damage by HF between tulip varieties

Spierings, F., 1964, Wageningen: [s.n.]. 4 p. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek; no. no. 387)

Research output: Book/ReportReportProfessional

distribution of Phytophagous and predacious mites on leaves and shoots of apple trees; effect of an experimental spray schedule in the population of Metatetranychus ulmi Koch and Typhlodromus pyri Scheuten

van de Vrie, M., 1964, Wageningen: [s.n.]. 6 p. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek; no. no. 364 en 365)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Diurnal energy and water exchanges in bulrush millet in an area of high solar radiation

Begg, J. E., Bierhuizen, J. F. & Lemon, E. R., 1964, Wageningen: [s.n.]. 19 p. (Technical bulletin / Institute for land and water management research; no. no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Documentatie over de lange termijnontwikkeling van bouwplan, fysieke opbrengsten, prijzen en bruto geldelijke ontvangsten in de Veenkoloniën

Visser, K., 1964, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 33 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 272)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Drie methoden voor hooibewerking

van der Schaaf, D., 1964, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 114)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Drogen en bewaren van granen, algemeen

Kreyger, J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Publikatie, Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten. Afd. technologie; no. no. 108)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duist

Anonymous, 1964, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2334)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Een apparaat om met gebruik van het Peltier effect hoge relatieve vochtigheden te meten

Eerkens, C., 1964, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 8 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 234)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een bacterieverwelkingsziekte bij dahlia

Saaltink, G. J. & Maas Geesteranus, H. P., 1964, Lisse: [s.n.]. 9 p. (Publikatie / Laboratorium voor bloembollenonderzoek. Landbouwhogeschool; no. no. 163)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een grafische vergelijking tussen groepsgemiddelden van C.B.T.B.-bedrijven en L.E.I.-bedrijven in 1962/63

Beumer, J., 1964, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 29 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 95)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Bommelerwaard - West"

van de Hengel, H. A., 1964, Wageningen: P.A.W. 26 p. (Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 75)(Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 149)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Dantumadeel"

Sikkema, K., 1964, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 22 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 157)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 78)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Sneeker-Oudvaart"

Veijer, J., 1964, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 25 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 156)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 77)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Zieuwent - Harreveld"

de Gooijer, H. H., 1964, Wageningen: P.A.W. 19 p. (Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 76)(Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 150)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een kwantitatieve beschrijving van de ontwikkeling van een schimmelpopulatie

Corsten, L. C. A., 1964, Wageningen: Veenman. 7 p. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool Wageningen; no. 64-15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een methode ter bepaling van de afstandsverkorting veroorzaakt door boerderijverplaatsing

van Gelderen, C., 1964, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 7 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 238)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een orienterend onderzoek over de invloed van Encap bij suikerbieten

Knottnerus, D. C., 1964, Groningen: [s.n.]. 13 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1964, no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een programmering voor een Brabants gemengd bedrijf

Willemsen, A., 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 77 p. (Verslagen / Landbouw-economisch instituut; no. no. 64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een program-planning voor de "Ebelsheerd"

Zachariasse, L. C., 1964, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 155)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een sociologisch onderzoek in de rooms-katholieke gemeenschap te Wageningen

Vijverberg-Jessen, M. F. G., 1964, Wageningen: Landbouwhogeschool. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een vegetatiekundig onderzoek in Salland (Wijhe - Raalte)

Zonneveld, I. S. & Bannink, J. F., 1964, Wageningen: STIBOKA. 21 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Een vergelijking tussen het Noordelijk en het Zuid - Westelijke zeekleigebied

Cnossen, J., van der Sluys, P. & de Smet, L. A. H., 1964, Wageningen: Stichting voor Bodemkartering. 13 p. (Stichting voor bodemkartering; no. no. 3420)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Eenvoudige proefschema's ten behoeve van de Sinderhoeve met de bijbehorende analyses

Brück, I. G. M., 1964, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 12 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 263)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Eenvoudige proefschema's ten behoeve van de Sinderhoeve met de bijbehorende analyses (vervolg nota 263)

Brück, I. G. M., 1964, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 22 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 277)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effective communication of new ideas to farmers

van den Ban, A. W., 1964, In : Agricultural record. 1964-1965, 23, p. 6-18

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

effect of DD on grass and clover in sterilized soil; Wortelconcurrentie tussen witte klaver en raaigras

Kooistra, G., 1964, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen; no. nos 358 en 359)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effect of heat treatment of young plants on freeing chrysanthemums from virus B by means of meristem culture

Hakkaart, F. A. & Quak, F., 1964, Wageningen: [s.n.]. 6 p. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek; no. no. 378)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Egalisatiebehoefte van bouwland

Wind, G. P. & Bos, H., 1964, Wageningen: [s.n.]. 11 p. (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 61)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Electron microscope observations of nuclear polyhedra from Malacosoma neustria (Lepidoptera: Lasiocampidae)

Ponsen, M. B., Henstra, S. & van der Scheer, C., 1964, Wageningen: [s.n.]. 4 p. (Mededeling / Laboratorium voor virologie; no. no. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Electron microscope observations on the structure of the protein shell of turnip yellow mosaic virus

? Om Agrawal, H., 1964, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Mededeling / Laboratorium voor virologie. Landbouwhogeschool; no. no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enige aspecten van de aardappelteelt in Schotland : verslag van een bezoek aan Schotland van 22 mei - 31 mei 1964

van der Zaag, D. E., 1964, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Rapport / Proefstation voor de akker- en weidebouw Wageningen; no. no. 168)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enige aspecten van de bewaring van geschilde aardappelen

Stevelink, A., 1964, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking an landbouwproducten; no. no. 122)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enige berekeningen met betrekking tot de frequentie - verdeling van vochttekorten voor perioden met een vochttekort (maximale onderbreking kleiner dan een kalendermaand, 29 dagen of 8 dagen), berekend met behulp van driedaagse sommen van neerslag en verdamping, voor gronden met maximaal 50, 100....450 mm voor het gewas beschikbaar water

Kamerling, G. E., Eppink, L. A. A. J. & Genet, W. B. M., 1964, Paramaribo: [s.n.]. 2 p. (Intern rapport / Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek. Landbouwproefstation Paramarino; no. no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional