Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1964

De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Beneden Donge"

Krabbenborg, A. J., 1964, Wageningen: STIBOKA. 73 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 616)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Jubbega - Schurega

van den Hurk, J. A., 1964, Wageningen: STIBOKA. 73 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 607)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Land van Swentibold (P24)

Teunissen van Manen, T. C., 1964, Wageningen: STIBOKA. 45 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 596)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Mierlo

Terpstra, R., 1964, Wageningen: STIBOKA. 35 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 620)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Uden

Kleinsman, W. B., 1964, Wageningen: STIBOKA. 31 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 617)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Wanroy - Rijkevoort"

Rutten, G., 1964, Wageningen: STIBOKA. 35 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 615)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Zuiddorpe - Clinge"

van der Sluijs, P., Ovaa, I. & Bazen, M. A., 1964, Wageningen: STIBOKA. 85 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 568)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van het stroomgebied van de "Leerinkbeek"

Ebbers, G., 1964, Wageningen: STIBOKA. 42 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 621)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van het Vecht- en Plassengebied

Kloosterhuis, J. L., 1964, Wageningen: Stichting voor Bodemkartering. 15 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De chemische regulatie van ontwikkeling en groei

Bruinsma, J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 13 p. (Publication of the Plant physiological centre, Wageningen; no. no. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De conservenwaarde van een aantal aspergeselecties

Steinbuch, E., 1964, Wageningen: [s.n.]. 1 p. (Bulletin / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Fazenda Ribeirao

Anonymous, 1964, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2401)

Research output: Book/ReportBookProfessional

De financiele positie van een groep gemengde bedrijven op de West-Veluwe

Aukema, S. & van der Giessen, L. B., 1964, 's-Gravenhage: L.E.I. 5 p. (Verslagen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 81)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De gang der beschaving

de Wit, H. C. D., 1964, In : Het nieuwe boek. 2, 3, p. 134-136

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Open Access

De gevolgen van de bronbemalingen ten behoeve van de bouw van de Coentunnel voor het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal : enige nadere beschouwingen

Kouwe, J. J., 1964, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 10 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 226a)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De historie van de suikerbietenteelt en de suikerindustrie in Nederland

Anonymous, 1964, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2463)

Research output: Book/ReportBookProfessional

De houdbaarheid van mengvoeders in silo's bij de afnemers

de Beule, A. J. M. & Noorlander, H. J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 241)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De huidige markt- en prijsregelingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid der E.E.G.

Roijackers, J. G., 1964, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 29 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 243)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed luchtverontreiniging op de plantegroei ; een literatuurstudie

Temmink, J. H. M., 1964, Wageningen: Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. 45 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De invloed van aardappelras, grondsoort en bewaring op de kwaliteit van en de opbrengst aan chips

Hesen, J. C., 1964, Wageningen: [s.n.]. 18 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 100)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Invloed van de kalium - en natriumtoestand van de grond op het natriumgehalte van weidegras : verslag van een in 1962 verricht onderzoek

Oostendorp, D. & Harmsen, H. E., 1964, Wageningen: [s.n.]. 19 p. (Mededeling / Proefstation voor de akker- en weidebouw, Wageningen; no. no. 92)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van diameter en hoogte van bemonsteringscylinders op de relatie tussen vochtspanning en vochtgehalte van ongestoorde grondmeters

Stakman, W. P., 1964, Wageningen: I.C.W. 10 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 268)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van enkele groenbemestingsgewassen en hun beworteling op de structuur van zandgronden

Loeters, J. W. J. & Bakermans, W. A. P., 1964, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. no. 267)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De invloed van het tijdstip van oogsten van suikerbieten op de geldopbrengst, in de noordelijke provincies

Wijk, P. P., 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 26 p. (Verslagen / Landbouw-economisch instituut; no. no. 58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van mangaan op de ontwikkeling van sla

Sonneveld, C., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 12 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

De invloed van temperatuur en licht op de groei en ontwikkeling van andijvie

Heijting, J., 1964, Wageningen: De Goede. 74 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De invloed van verschillende zouten op de ontwikkeling van andijvie

Sonneveld, C., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 12 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

De kleuterjaren van "Linnaeus"

Venema, H. J., 1964, In : Kruisband : orgaan van de Vereniging "Rijks H.B.S. te Groningen". nov., p. 19-22

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Open Access
Open Access

De kwaliteitsregeling voor consumptieaardappelen in Amerika en de contractteelt van aardappelen voor de verwerkende industrie

Wiertsema, P., 1964, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 115)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De kwaliteit van ronde groene erwten en schokkers, oogst 1963

Veenbaas, A., 1964, Wageningen: [s.n.]. 13 p. (Rapport / Proefstation voor de akker- en weidebouw; no. no. 148)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De landarbeiders in het West-Brabantse zeekleigebied : een onderzoek in samenwerking met de Commissie arbeidsonderzoek van het Provinciaal onderzoekcentrum voor de land- en tuinbouw in Noordbrabant

Baris, D. B. & Tolhuizen, J. H. A., 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 102 p. (Studies / Landbouw-economisch instituut; no. no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De landbouwkundige achtergrond van een proefopzet

Vervelde, G. J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 9 p. (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen, Wageningen; no. no. 257)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De mechanisatie van het kleinere gezinsbedrijf met een zuivere of vrijwel zuivere graslandexploitatie

Coolman, F., Martens, K. & Bouma, J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 181 p. (Publikatie / Uitgave van het instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie; no. no. 77)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

De Nederlandse grondprijzen na de prijsbeheersing

Anonymous, 1964, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2363)

Research output: Book/ReportBookProfessional

De ondergrondse toestroming van water naar een diepe zandwinningsput in het ruilverkavelingsgebied Kolderveen-Nijeveen

Ernst, L. F., 1964, Wageningen: I.C.W. 5 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 262)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ontwikkeling van de agrarische bevolking in het Oldambt

Perdok, B. H., 1964, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 11 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 94)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ontwikkeling van de beregening in Midden- en Noord-Limburg

Hellings, A. J. & Verhaegh, W. B., 1964, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 10 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 250)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De oorzaak van de groeiverschillen op de "matig humusarme en matig humeuze duinvaaggronden op profiel" in de boswachterij Austerlitz

van Lynden, K. R., 1964, Wageningen: STIBOKA. 6 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 633A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De opleiding van landbouw- en tuinbouwonderwijs

Anonymous, 1964, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2293)

Research output: Book/ReportBookProfessional

De oppervlakte glas en openwater in enkele gebieden van het Westland

van der Post, C. J., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

De opzet van de wateraanvoerplannen voor Zuid - Nederlandse zandgronden

Oostra, A. D., 1964, Wageningen: [s.n.]. 16 p. (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 71)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De reactie van tulpen op grondwaterdiepte en profielopbouw

van der Valk, G. G. M. & Schoneveld, J. A., 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 39 p. (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 78)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De rundveestapel, vleesverbruik en vleesproduktie in Nederland

Andringa, R., 1964, 's-Gravenhage: L.E.I. 31 p. (Verslagen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 95)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De samenhang tussen korrelgrootte, poriëngrootte en doorlatendheid van zandfracties

Stakman, W. P., 1964, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 12 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 241)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access