Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters

Het dichtgevroren Naardermeer in de winter van 1963

Leentvaar, P. & Higler, L. W. G., 1963, In : De Levende Natuur. 66, p. 77-84

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Het effect van magnesiumtoediening op de magnesiumgehalten van het bloedserum bij melkkoeien met hypomagnesemie

Kemp, A., Geurink, J. H. & Immink, H. J., 1963, Wageningen: [s.n.]. 19 p. (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen, Wageningen; no. no. 223)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het effect van selectie in een rundveefokkerij met kunstmatige inseminatie

Minkema, D., 1963, Zeist: [s.n.]. 15 p. (Mededeling van het Instituut voor veeteeltkundig onderzoek T.N.O. Schoonoord; no. no. 162)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het gebruik van een betrouwbaarheidsinterval bij cumulatieve frequentieverdelingen

van Gils, J. B. H. M., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 9 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 228)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het gebruik van frequentieverdelingen bij het onderzoek naar afvalcoefficienten

Stol, P. T., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 19 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 165)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het gedrag van enige spruitkoolrassen onder invloed van stikstofbemesting en plantdatum

Nieuwhof, M., 1963, Wageningen: [s.n.]. 16 p. (Mededeling / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 205)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het Geestmerambacht : een onderzoek naar enkele sociaal - economische vraagstukken verbandhoudend met de voorbereiding van de ruilverkaveling

de Rijk, J., Veldmuis, J. M. & de Haan, W. G., 1963, 's-Gravenhage: [s.n.]. 62 p. (Verslagen / Landbouw-economisch instituut; no. no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het grondbewerkingswerktuig en de eigenschappen van de grond : tekst van een lezing voor de Stichting voor Bodemkartering op 13 december 1963 te Bennekom

Poesse, G. J., 1963, Wageningen: Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. 7 p. (Rapport / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het hydrologisch onderzoek en de beschrijving van de grondwatertrappenkaart in het ruilverkavelingsgebied Luttenberg

van Heesen, H. C., 1963, Bennekom: STIBOKA. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 548)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het iteratief oplossen van vergelijkingen

van Doorne, W., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 16 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 204)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het kastreren van beerbiggen : een schadelijke gewoonte of een noodzakelijk kwaad?

Kroeske, D., 1963, Zeist: [s.n.]. 7 p. (Mededeling van het Instituut voor veeteeltkundig onderzoek T.N.O. Schoonoord; no. no. 158)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het kleine landbouwbedrijf : (laatste vijf jaar, Nederl. literatuur)

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Het maaidorsen op een Gronings akkerbouwbedrijf in 1962

Sluiman, W. J., 1963, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 16 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 84)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het meten van de privaateconomische rentabliteit van ruilverkaveling door middel van gebiedsvergelijking

Douna, M. H., 1963, 's-Gravenhage: [s.n.]. 8 p. (Overdrukken / Landbouw-economisch instituut; no. no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het Oldambt

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Het onderzoek naar de geschiktheid van enkele spruitkoolrassen voor diepvriezen in de jaren 1961 en 1962

Steinbuch, E. & Bavinck, B. J. F., 1963, Wageningen: IBVT. 8 p. (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten; no. no. 1318)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het oogsten van doperwten voor de conservenindustrie

de Koning, K. & Hoogendoorn, N., 1963, Wageningen: [s.n.]. 94 p. (Publikatie / Uitgave van het Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie; no. no. 72)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het oplossen van een derdegraadsvergelijking met behulp van de I.B.M.-1620 : een voorbeeld van het werken met een computer

Stol, P. T., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 17 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 182)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het optreden en de bestrijding van vallers (Phoma lingam (Tode) Desm.) in sluitkool

van Bakel, J. M. M. & de Kraker, J., 1963, Alkmaar: [s.n.]. 18 p. (Rapport / Proefstation voor de groenteteelt in de volle grond in Nederland te Alkmaar; no. no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het optreden van drukplekken en stootblauw in aardappelen : verslag van een bewaarproef met Libertas - aardappelen

Meijers, C. P., 1963, Wageningen: [s.n.]. 26 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 206)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het overschrijdings-diagram van neerslag- en afvoerverdelingen

Stol, P. T., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 15 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 206)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het porienvolume van losse en dichte zand- en veengronden

Schothorst, C. J., 1963, Wageningen: ICW. 8 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 170)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het proces der geboortedaling in Nederland 1850-1960 : een antwoord aan Van Heek

Hofstee, E. W., 1963, In : Mens & Maatschappij. 38, p. 104-133

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Open Access

Het rationeel toepassen van trostrillers 1961 - 1962

van Ravestijn, W., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Het stengelziektevraagstuk van de framboos = The stem disease problem of the raspberry

Nijveldt, W., Labruere, R. E. & Engels, G. M. M. T., 1963, Wageningen: [s.n.]. 37 p. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen; no. no. 330)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het studiejaar 1962 - 1963

Eijsvoogel, W. F., 1963, Wageningen: Unknown Publisher. 20 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Het uitlezen van aardappelen met inwendige vorstbeschadiging

Anonymous, 1963, Wageningen: [s.n.]. 9 p. (Vlugschrift / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwproducten, Wageningen; no. no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het verband tussen de rassenkeuze bij spruitkool en de wijze van oogsten

Nieuwhof, M., 1963, Wageningen: IVT. 8 p. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 190)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het verbruik van houten heipalen in Nederland

Veldhuyzen, C. J., 1963, 's-Gravenhage: [s.n.]. 74 p. (Studies / Landbouw-economisch instituut; no. no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het vereffenen van de pF-curve langs grafische weg

Visser, W. C., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 4 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 175)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het voorkomen van kopergebrek bij jongvee

Hartmans, J. & Hemkes, O. J., 1963, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. no. 211)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het voorspellen van schade door de kortvleugelige vroege akkertrips in het voorjaar

Franssen, C. J. H. & Mantel, W. P., 1963, Wageningen: [s.n.]. 11 p. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek; no. no. 320)

Research output: Book/ReportReportProfessional

High temperature storage of potatoes with the aid of sprout inhibitors

van Vliet, W. F. & Schriemer, W. H., 1963, Wageningen: [s.n.]. 17 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwproducten; no. no. 92)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Historische gegevens van de anjerteelt

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Hoe vinden nieuwe landbouwmethoden ingang?

van den Ban, A. W., 1963, In : Landbouwvoorlichting. 20, p. 227-239

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Hot water treatment of daffodils

Slootweg, A. F. G., 1963, Lisse: [s.n.]. 6 p. (Publikatie / Laboratory for flowerbulbresearch, Lisse, the Netherlands; no. no. 000158)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Hybrid breeding in early spring cabbage

Nieuwhof, M., 1963, Wageningen: IVT. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 203)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Identification of chlorite and chlorite - related mineral in sediments

van der Marel, H. W., 1963, Ede: [s.n.]. 19 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Identification of the hostas ("Funkias") introduced and cultivated by Von Siebold

Hensen, K. J. W., 1963, Wageningen: [s.n.]. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. 63-06)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

importance of short time intervals between sprays against apple powdery mildew; Phytophora syringae, geisoleerd uit bast van appel en peer; Research on apple and pear scab in the Netherlands form 1938 - 1961

Roosje, G. S., 1963, Wageningen: [s.n.]. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek; no. no. 313, 314 en 315)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Indopol L - 10, een vloeibare plastic, gebruikt als aggregerend anti - stuifmiddel bij bollenzand

Knottnerus, D. J. C., 1963, Groningen: [s.n.]. 14 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1963, no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Indrukken betreffende het onderzoek in de Engelse varkensfokkerij : studieverslag van een reis van 23 september tot 2 oktober 1963

Bekedam, M. & Kroeske, D., 1963, Zeist: I.V.O. 26 p. (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Infiltratiemogelijkheid in de Braakmanpolder

Wesseling, J., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 4 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 188)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Influence of temperature, radiation and photoperiod on development and yield

Bodlaender, K. B. A., 1963, Wageningen: [s.n.]. 12 p. (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen, Wageningen; no. no. 227)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Influences of temperature on Arachis hypogaea L. : with special reference to its pollen viability

de Beer, J. F., 1963, Wageningen: Pudoc. 81 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Interaction of some organophosphorus compounds in susceptible and resistant houseflies (Musca domestica L.)

Abdallah, M. D., 1963, Wageningen: Veenman. 97 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Interaction of some organophosphorus compounds in susceptible and resistant houseflies (Musca domestica L.)

Abdallah, M. D., 1963, Wageningen: Veenman. 97 p. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. 63-11)(Communications / Laboratory of Entomology, Agricultural University, Wageningen; no. 94)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access