Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Vrijwilligerswerk in het recreatiebeheer van bos- en natuurgebieden

Segeren, A. H. J., 1998, In : Nederlands Bosbouwtijdschrift. 70, 6, p. 274-277

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Vrijwillige exportbeperkingen: De ondermijning van de GATT-principes.

Kroese, E. P., 1987, LandbouwuniversiteitWageningen. (Research Papers (Staathuishoudkunde); no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vrijwilligersgroepen en het landschapsbeleidsplan

Buijs, A. E. & Pleijte, M., 1997, In : Groene Hollander. 13, 36, p. 26-28

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vrijwilligers leveren betrouwbare fenologische waarnemingen voor klimaatonderzoek

van Vliet, A. J. H., Mehdipoor, H., Zurita-Milla, R. & Augustijn, E-W., 12 Jan 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access

Vrijwilligerstoerisme en maatschappelijk verantwoord ondernemen: een moeizame relatie

van der Duim, V. R. & van den Brink, S., 2016, In : Vrijetijdstudies. 34, 3, p. 25-35

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Vrijwilligers vergeleken

Lengkeek, J., 1999, In : Vrijetijdstudies. 17, 3, p. 56-57

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Vrijwilligerswerk voor natuur en landschap; eindrapport

Volker, C. M., Buijs, A. E. & Pleijte, M., 1998, Wageningen: DLO-Staring Centrum. 71 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vrijwillige ruilverkaveling in Nederland

Anonymous, 1962, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Vrijwillig kinderloze vrouwen : verkenningen rond een keuze

den Bandt, M. L., 1982, Wageningen: den Bandt. 378 p.

Research output: Thesisexternal PhD, WU

Open Access

Vrijwillig landschapsbeheer

Volker, K., 1999, In : Vrijetijdstudies. 17, 3, p. 61-63

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Vrijwillig natuurbeheer

Mabelis, A. A., 2011, In : Vakblad Natuur Bos Landschap. 8, 1, p. 4-7

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Vrijwillig natuur- en landschapsbeheer in Doetinchem

Pleijte, M., 1997, Draagvlak voor natuur en landschap in de samenleving; verslag van een themamiddag gehouden in DLO-Staring Centrum, Wageningen, op 11 december 1996. Volker, C. M. (ed.). Wageningen: SC-DLO, p. 21-30 (Rapport; no. 533).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Vrijwillig vrij? IBR-bestrijding: weinig draagvlak, wel aanpak.

Noordhuizen, J. P. T. M., 1995, In : Veeteelt. p. 364

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans)

Stumpel, A. H. P., 2008, Europese Natuur in Nederland. Soorten van de Habitatrichtlijn.. Janssen, J. A. M. & Schaminée, J. H. J. (eds.). Zeist: KNNV uitgeverij, p. 80-81 183 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Vroegbloeiende havikskruiden bij Berg en Dal

Haveman, R. & Weeda, E. J., 2004, In : Excursieverslagen / Plantensociologische Kring Nederland. 2009, 4 juni, p. 36-39

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Vroegbloeiende havikskruiden in de omgeving van Oldenzaal

Haveman, R. & Weeda, E. J., 2003, In : Excursieverslagen / Plantensociologische Kring Nederland. 2003, 6 juni, p. 26-30

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vroegbloeiende havikskruiden in valkenburg en maastricht

Haveman, R. & Weeda, E. J., 2011, Excursieverslagen 2006. van Dort, K., Haveman, R. & Janssen, J. A. M. (eds.). Wageningen: Plantensociologische Kring Nederland, p. 14-20

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Vroeg boontjes proeven maakt nog geen groenteliefhebber

Barends, C., 2015, In : Resource: weekblad voor Wageningen UR. 9, 21, p. 9-9

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Open Access

Vroegbroei van narcissen

Beijer, J. J. & van Slogteren, E., 1932, In : Weekblad voor bloembollencultuur. 43

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Vroege aardappelrassenproef, 1955

van Winden, W. P., 1955, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Vroege aardappelrassenproef in 1953

v Staalduine, D., 1954, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Vroege aardappelrassenproef onder glas ; 1950

van Staalduine, D., 1954, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Vroege afweerreacties geinduceerd door AVR9 peptiden van Cladosporium fulvum in transgene Cf9 tabakscelsuspensies.

de Jong, C. F., Honee, G. & de Wit, P. J. G. M., 1998, In : Gewasbescherming. 29, p. 33

Research output: Contribution to journalAbstractAcademic

Vroege andijvie in de vollegrond : samenvattend verslag van teelt - en rassenonderzoek 1961 - 1965

Buisband, T., 1966, Alkmaar: [s.n.]. 43 p. (Mededeling / Proefstation voor de groenteteelt in de vollegrond in Nederland; no. no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vroege bepaling van de effectiviteit van ALS-remmende herbiciden

Riethmuller-Haage, I. C. P., Bastiaans, L., Kempenaar, C. & Harbinson, J., 2005, In : Gewasbescherming. 36, 2, p. 86-88

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Vroege besmetting tomaat met pepinomozaïekvirus

Stijger, C. C. M. M. & Hamelink, R., 2003, Naaldwijk: PPO Sector Glastuinbouw. 26 p. (Rapporten PPO Sector Glastuinbouw)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vroege besmetting vroeg bestrijden

Wander, J. G. N., 2005, In : Boerderij/Akkerbouw. 90, 10, p. 18-19

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vroege bestrijding positief effect op remmen phytophthora. (Interview)

Schepers, H. T. A. M., 2007, In : Nieuwe oogst / Magazine gewas. 2007, p. 16-17

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vroege bloei van in Nederland (en Belgie) geteelde selecties van Lilium longiflorum

Boontjes, J., 1982, Lisse: Stichting Laboratorium voor Bloembollenonderzoek. 9 p. (Rapport / Stichting Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, Lisse; no. no. 50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vroege bloemverdroging bij narcis cultivar Bridal Crown

Vink, P., Vreeburg, P. J. M. & van Leeuwen, P. J., 2013, Lisse: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF. 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vroege bloemverdroging tulp Bewaarproef

van Dam, M. F. N., 2013.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Vroege bloesems voor Bloesemtochten

Bron, W. A., 2008, In : Nature Today. 2008, 18-4-2008

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Open Access

Vroege broeder

Dijksman, M., 2009, In : Nature Today. 2009, 07-03

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Open Access

Vroege detectie van dracht bij koeien door Proteomics Biomerkers in melk = Early pregnancy detection using proteomics biomarkers in milk

te Pas, M. F. W., Kruijt, L., de Wit, A. A. C., Hulsegge, B., van Riel, J. W., Heeres-van der Tol, J. J., Sulkers, H. & Woelders, H., 2014, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 10 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. nr. 747)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vroege detectie van echte meeldauw in tomaat

Leiss, K. A., Dec 2019, In : Onder Glas. 2019 / 16, 12, p. 37-37

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Vroege drachtigheidsdiagnose bij geiten d.m.v. progesteronmeting in de melk

Koops, W., van de Wiel, D. F. M. & van Adrichem Boogaart, D. H., 1983, Zeist: I.V.O. 31 p. (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-210)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vroege dunning in dennen

Anonymous, 1979, Wageningen: Pudoc. (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie; no. no. 4258)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Vroege en late eitjes

Diepenbeek, A., 2010, In : Nature Today. 2010, 08-04

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Open Access

Vroege gewasslijtage onverklaarbaar

van der Schans, D. A., 2015, In : Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord. 11, 15, p. 39-39

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vroege infectie blijft sluimerend aanwezig. (Interview)

Schepers, H. T. A. M., 2007, In : Boerderij/Akkerbouw. 92, 9, p. 11

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vroege infectie Phytophthora in aardappel : Broekemahoeve

PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, 2014, In : Ekoland. 34, 6, p. 6-6

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vroege interactie

van der Lee, T. A. J. & van der Vossen, E. A. G., 2007.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Vroege jeugdervaringen beinvloeden het gedrag van varkens in hun latere levensfase.

Schouten, W. G. P., 1988, In : Biotechniek. 1, p. 9-13

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vroege komkommerteelt onder diffuus glas

Janse, J., Moerenhout, S., Kempkes, F. L. K. & Dueck, T. A., 2012, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 34 p. (Rapporten GTB; no. 1183)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vroege kropsla reageert sterk op lage P-toestand van de grond

van Wijk, C. A. P. & Neuvel, J. J., 1998, In : PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt. 1998, 1, p. 21-23

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Vroege kroten : aanbevolen selecties praktijkproeven 1961 - 1962

Anonymous, 1963, Wageningen: [s.n.]. 6 p. (Praktijkadvies / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen, Wageningen; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vroege lichting juveniele zandhagedissen

Diepenbeek, A., 2010, In : Nature Today. 2010, 22-07

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Open Access

Vroege lichtstimulans en zwaarder opfokgewicht geeft goede resultaten bij leghennen

Reuvekamp, B. F. J., 1993, In : Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij. 4, 4, p. 6-9

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Vroege margrieten

Bron, W. A., 2011

Research output: Non-textual formWeb publication/site

Open Access

Vroege plantontwikkeling roos uitermate belangrijk.

Kool, M. T. N., 1994, In : Vakblad voor de Bloemisterij. 4, p. 32-35

Research output: Contribution to journalArticleProfessional