Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1963

Die Entwicklung der Zielsetzung und der Methoden bei Lysimeteruntersuchungen

Visser, W. C., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 29 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 185)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Die Gruenlandvegetationskartierung als Grundlage fuer die landwirtschaftliche Verbesserung ganzer Gebiete in den Niederlanden

de Boer, T. A., 1963, Weinheim: [s.n.]. 15 p. (Overdruk / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, Wageningen; no. no. 44)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Differentiatie en specialisatie in de algemene bodemkunde

Bolt, G. H., 1963, Wageningen: Unknown Publisher. 17 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Doodspuiten en maaidorsen bij enige zaadgewassen : proeven over de jaren 1961 en 1962

Gaakeer, J., 1963, Wageningen: [s.n.]. 19 p. (Mededeling / Proefstation voor de akker- en weidebouw, Wageningen; no. no. 80)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Doorbelichting bij tomaat, 1961-1962

Dijkhuizen, T., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 9 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Duraset bespuitingsproef op stooktomaten, 1960 - 1961

van Ravestijn, W., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access
Open Access
Open Access

Early browning of pea, a disease coused by a soilnad seed - borne virus; grondvirus bij de teelt van erwten

Bos, L. & van der Want, J. P. H., 1963, Wageningen: [s.n.]. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek; no. no. 317-318)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Economische mogelijkheden van het akkerbouwbedrijf in het Oldambt

Beumer, J., 1963, 's-Gravenhage: [s.n.]. 63 p. (Studies / Landbouw-economisch instituut; no. no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische mogelijkheden van het akkerbouwbedrijf in het Oldambt : enige aanvullende gegevens betreffende de methode van berekening en de daarmede verkregen uitkomsten

Beumer, J., 1963, 's-Gravenhage: [s.n.]. 37 p. (Studies / Landbouw-economisch instituut; no. suppl. no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een beregeningsproefbedrijf op weinig droogtegevoelige zandgrond : resultaten over de periode 1951 t/m 1961

van Eldik, J., 1963, Wageningen: [s.n.]. 47 p. (Mededeling / Proefstation voor de akker- en weidebouw; no. no. 90)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een bodemgebruikskaart uit 1636

Kloosterhuis, J. L., 1963, Wageningen: STIBOKA. 21 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Een bodemkartering van het tuinbouwcentrum "De Streek"

Ente, P. J., 1963, Wageningen: Pudoc. 193 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Een bodemprofiel in de Gelderse Vallei

Pape, J. C., 1963, Bennekom: Stichting voor Bodemkartering. 11 p. (Overdruk / Stichting voor bodemkartering; no. no. 10)(Colloquium. Afdeling Gelderland - Utrecht. Stichting voor bodemkartering, Wageningen; no. 1962, no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een fysico - chemicus aan het werk

Lyklema, J., 1963, Wageningen: Unknown Publisher. 16 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Een globale beschrijving van de bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Warns"

Cnossen, J. & Kuyer, P. C., 1963, Wageningen: STIBOKA. 19 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 604)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Bergen (L)"

de Gooijer, H. H., 1963, Wageningen: P.A.W. 21 p. (Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 74)(Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 146)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Delt-Oude Weer

de Gooijer, H., 1963, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 16 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 126)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 67)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatie-kartering van het ruilverkavelingsgebied Gaasterland

de Gooijer, H., 1963, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 11 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 133)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 64A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatie - kartering van het ruilverkavelingsgebied "Linde - Zuid"

Veijer, J., 1963, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 23 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 134)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatie-kartering en Gewassentaxatie; no. nr. 71)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatie-kartering van het ruilverkavelingsgebied "Sleenerstroom"

van de Hengel, H., 1963, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 24 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 130)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatie-kartering en Gewassentaxatie; no. nr. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatie-kartering van het ruilverkavelingsgebied "Zuiderafwateringskanaal"

de Gooijer, H., 1963, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 21 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 128)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatie-kartering en Gewassentaxatie; no. nr. 68)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een methode ter bepaling van de drooglegging van de beken bij de maatgevende afvoer

Bon, J., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 8 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 202)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar het gebruik van de "Bajema" - melkmachine

Brandsma, S., 1963, Zeist: [s.n.]. 11 p. (Mededeling van het Instituut voor veeteeltkundig onderzoek T.N.O. Schoonoord; no. no. 155)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een onderzoek over het voorkomen van Gammarus (Rivulogammarus) lacustris Sars 1863 in Nederland (1963)

Wichers, H. J., 1963, Zeist: Rivon.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Een oriënterend onderzoek naar de invloed van de voorperiode op de betrekking tussen neerslag en afvoer

Stol, P. T., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 12 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 166)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een periodiek onderzoek naar het verloop van het gehalte aan oplosbare stikstof in enige kasgronden in Limburg

Roorda van Eysinga, J. P. N. L., 1963, Groningen: [s.n.]. 15 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een prognose van de hoeveelheid in te laten zoet water ter ontzilting van de polderleidingen in het lozingsgebied de Oude Korendijk na de totstandkoming van de deltawerken

van der Weerd, B., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 16 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 181)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een programmering voor een akkerbouwbedrijf in het Zuidwestelijk kleigebied

Beumer, J., 1963, 's-Gravenhage: [s.n.]. 25 p. (Verslagen / Landbouw-economisch instituut; no. no. 32)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een studie over de luchtverdeling in de tas bij toepassing van hooiventilatie

Philipsen, P. J. J., Hak, P. S. & van Bijsterveldt, Q. P. M., 1963, Wageningen: [s.n.]. 18 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 179)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een studiereis naar Noord - Frankrijk en Belgie ten behoeve van mechanisatie in de witlofteelt en het wassen en veilingklaar maken van de kroppen 7 t/m 10 november 1962

Jonge Poerink, H. & Duvekot, W. S., 1963, Alkmaar: [s.n.]. 15 p. (Rapport / Proefstation voor de groenteteelt in de volle grond te Alkmaar; no. no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een tweedegraadsformule voor de groeiwet voor beperkende factoren

Visser, W. C., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 11 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 101)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een vergelijking van K - water en K - HCl in bijmestmonsters van kassen uit de oostelijke provincies van Nederland

Roorda van Eysinga, J. P. N. L., 1963, Groningen: [s.n.]. 26 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1963, no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effect of fertilization on mineral-element balance in grassland

Lehr, J. J., Grashuis, J. & van Koetsveld, E. E., 1963, In : Netherlands Journal of Agricultural Science. 11, 1, p. 23-37

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Enige aspecten van de drainage

Zander, J., 1963, Wageningen: Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. 65 p. (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. jrg. 1963, no. 1)(Rapporten / Afd. Mechanisatie Cultuurtechniek. Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. no. 30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enige aspecten van de verzorging van het agrarisch landschap in Nederland : literatuurrapport

Dijkstra, R. J., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 32 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 199)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enige beschouwingen betreffende enkele punten uit de "Richtlijnen voor het ontwerpen van open waterlopen en sommige bijbehorende kunstwerken"

Bon, J., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 6 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 222)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enige beschouwingen over de fabrikage van voederchips

van Gorkom, C., 1963, Wageningen: [s.n.]. 35 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten (I.B.V.L.); no. no. 188)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enige literatuur over de economische ontwikkeling van de onderontwikkelde landen, in het bijzonder de ontwikkeling van de landbouw in die gebieden

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Enkele aspecten van de kwaliteitsbeoordeling van voorgebakken patates frites (zichtbare ongerechtigheden en de variatie in de lengte van de staafjes)

Kreyger, J., van de Velde, J. & Jansen, J., 1963, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 213)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enkele aspecten van het onderzoek over plantenparasitaire aaltjes; Aantasting van tulpen door het uienstengelaaltje

Kok, M. W. S., Seinhorst, J. W. & Kaai, C., 1963, Wageningen: [s.n.]. 15 p. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen; no. no. 334-335)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enkele aspecten van het veredelingswerk bij asperge

Franken, A. A., 1963, Alkmaar: [s.n.]. 35 p. (Mededeling / Proefstation voor de groenteteelt in de vollegrond; no. no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enkele ervaringen van de slachtkwaliteit van Limousin - stiertjes

Bergstroem, P. L., 1963, Zeist: [s.n.]. 5 p. (Mededeling van het Instituut voor veeteeltkundig onderzoek T.N.O. Schoonoord; no. no. 163)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enkele gegevens betreffende onderhoudskosten van wijken, sloten, bedrijfswegen en bruggen in de Veenkoloniën

Sprik, J. B., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 3 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 217)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enkele onderzoekingen over de bodemgeschiktheidsclassificatie voor akker- en weidebouw = Some investigations on the soil suitability classification for arable and grassland farming

Vink, A. P. A., 1963, Wageningen: STIBOKA. 94 p. (Mededelingen / Stichting voor Bodemkartering)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enkele orienterende metingen betreffende het persen van kunstmatig gedroogde groenvoeders

Hoeve, G. & van de Klundert, C. J. A., 1963, Wageningen: [s.n.]. 3 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwekking van landbouwprodukten (IBVL); no. no. 191)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enkele publikaties over de Gemeente Emmen (Z.O. Drenthe) : in het bijzonder "tuinbouw"

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Enkele publikaties over de tuinbouw in geheel Drenthe

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional