Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1965

Kostenberekening van enkele alternatieve landinrichtingsplannen voor een proefgebied in de polder "Het Grootslag"

Sprik, J. B. & Linthorst, T. J., 1965, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 5 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 283)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kosten van loonwerk in de zandgebieden : prijspeil begin 1965

van der Lely, J., 1965, 's-Gravenhage: [s.n.]. 69 p. (Verslagen / Landbouw-economisch instituut; no. no. 118)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kunstmest voor voedsel

Schuffelen, A. C., 1965, Wageningen: Unknown Publisher. 15 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Kwaliteitsbeoordeling van bruinkokende tuinbonen

Steinbuch, E., 1965, Wageningen: [s.n.]. 2 p. (Bulletin / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Labour at the crossroads

Hofstee, E. W., 1965, In : Sociologia neerlandica. 4, 2, p. 98-118

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Landbouw en planologie

Anonymous, 1965, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2573)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Land van Swentibold : sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in Zuid-Limburg

Anonymous, 1965, 's-Gravenhage: L.E.I. 112 p. (Verslagen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 121)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Lek en Linge : sociaal-economische verkenning van een ruilverkavelingsblok in de Westelijke Betuwe

Veldhuis, J. M., 1965, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 25 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 101)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Lichte motorzagen bij vellen en snoeien

Bol, M., 1965, Wageningen: [s.n.]. 4 p. (Berichten Bosbouwproefstation; no. no. 48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Lieshout : sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied ten noordwesten van Helmond

Anonymous, 1965, 's-Gravenhage: L.E.I. 78 p. (Verslagen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 120)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Light intensity effects in growth and development of tulips : in comparison with those in Gladiolus

Wassink, E. C., 1965, Wageningen: Veenman. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. 65-15)(Mededeeling van het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek der Landbouwhogeschool te Wageningen; no. 235)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

ls wederopleving van de populierenkanker slechts een denkbeeldig gevaar?

Gremmen, J., 1965, In : Populier. 2, 2, p. 6-7

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Luchthuishouding van bodem en plantenwortels : een literatuurstudie

Bakker, J. W., 1965, Wageningen: I.C.W. 73 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 302)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Luttenberg : sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in Salland

Anonymous, 1965, 's-Gravenhage: L.E.I. 92 p. (Verslagen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 108)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maaien van riet in veengebieden

Lumkes, L. M., 1965, Wageningen: [s.n.]. 12 p. (Overdruk / Proefstation voor de akker- en weidebouw; no. no. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Machinaal melken in doorloopmelkstallen

1965, Wageningen: Instituut voor Landbouwtechniek Rationalisatie. 46 p. (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. jaargang 1965, no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Macro - economic comparisons of the Dutch and Danish agriculture

Joergensen, E., 1965, 's-Gravenhage: [s.n.]. 40 p. (Studies / Landbouw-economisch instituut; no. no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mangaanbehoefte bij opgroeiende en lacterende runderen

Bosch, S., van der Grift, J. & Hartmans, J., 1965, Wageningen: [s.n.]. 41 p. (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. no. 278)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Marssonina blijft een groot gevaar voor de populierenteelt

Guldemond, J. L., 1965, In : Populier. 2, 4, p. 15

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Mechanisatie door middel van 'machine - ringen' : verslag van een studiereis in West - Duitsland van 21 t/m 26 juni 1965

de Wit, L. T. J. M., de Bruyn, A. W. J. & Martens, K., 1965, Wageningen: [s.n.]. 36 p. (Mededeling / Proefstation voor de akker- en weidebouw; no. no. 111)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mechanisatie en automatisering in de glastuinbouw

van der Does, J., 1965, 's-Gravenhage: [s.n.]. 6 p. (Overdrukken / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 38)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Mechanisatie van de suikerbietenverzorging : verslag van de landelijke demonstratie suikerbietenverzorging in 1965 te Wilhelminadorp, 3e

Anonymous, 1965, Wageningen: [s.n.]. 59 p. (Publikatie / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie; no. no. 90)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Mededeling betreffende voorraadhooiruiven in een grupstal

Anonymous, 1965, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Mededeling / Instituut voor landbouwbedrijfsgebouwen; no. no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Meeden-Scheemda : sociaal-economische schets van een ruilverkavelingsgebied in het Oud-Oldambt

Anonymous, 1965, 's-Gravenhage: L.E.I. 75 p. (Verslagen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 109)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Melkveehouderij in de Veenkolonien

Roijackers, J. G., 1965, Wageningen: I.C.W. 9 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 314)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mestproef met afstammelingengroepen van roodbonte KI - stieren

Bergstroem, P. L. & Dijkstra, M., 1965, Zeist: I.V.O. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord", I.V.O.; no. no. B-71, B-93, B-96, B-107)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Mestproeven over verschillen in erfelijke aanleg voor vleesproduktie met behulp van afstammelingengroepen van K.I. stieren

Bergstroem, P. L., 1965, Zeist: I.V.O. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Metingen aan de graandroog- en opslaginstallatie op het Landbouwbedrijf van de gemeente Groningen bij de Dollard te Reiderwolderpolder

van Veen, W. J. H. & van Remmen, H. H. J., 1965, Wageningen: IBVL. 7 p. (Onderzoeknota / IBVL; no. nr. 72)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Miele vacuumpomp voor melkmachines type H 29/30

Anonymous, 1965, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Bulletin / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie; no. no. 282)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Milieu invloeden en melkproduktie : (Ned. literatuur)

Anonymous, 1965, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2499)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Moisture indication on grassland by vegetation and soil : a comparison of maps

Kop, L. G., 1965, Wageningen: [s.n.]. 14 p. (Overdruk / Proefstation voor de akker- en weidebouw, Wageningen; no. no. 56)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Naar dynamische landbouwmarkten

Meulenberg, M. T. G., 1965, Wageningen: Veenman. 19 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Naar een bemestingsbeleid

Sluijsmans, C. M. J., 1965, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 77, p. 771-779

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Naar methodeverbetering in de boomkwekerij

Krijgsman, H. K., 1965, Boskoop: Proefstation voor de Boomkwekerij. 99 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Nardus stricta L. as a grassland species in the Netherlands

Kruijne, A. A., 1965, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. no. 296)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuurbehoud als gemeenschapsbelang

Moerzer Bruyns, M. F., 1965, Wageningen: Veenman. 20 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Nederlandse vakbladen en tijdschriften op het gebied van de landbouw

Hovius, H., 1965, Wageningen: Pudoc. (Literatuuroverzicht / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 29)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Normbladen voor de Fruitteelt

van Lookeren Campagne, P., 1965, Patent No. Unknown

Research output: PatentOther research output

Notes on American Gesneriaceae III

Leeuwenberg, A. J. M., 1965, In : Acta botanica neerlandica. 14, p. 155-158

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Note sur les donnees de base d'un projet d'irrigation et de drainage dans la vallee de la basse Ruzizi au Royaume du Burundi

Ramm, R. & Schulze, F. E., 1965, Wageningen: ILRI. 32 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Omvang en verdeling van het agrarisch inkomen in Nederland, 1923-1963

van den Noort, P. C., 1965, Wageningen: Pudoc. 164 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Onderzoek aan conservenpeulvruchten in Engeland : verslag van een studiereis van 29 juni t/m 4 juli 1964

Riepma, P., 1965, Wageningen: [s.n.]. 37 p. (Mededeling / Proefstation voor de akker- en weidebouw; no. no. 99)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de factoren, welke het gaarkoken van peulvruchten beinvloeden

Muller, F. M., 1965, Wageningen: [s.n.]. 16 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 140)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de fauna van de beken van het stroomgebied van de Drentse Aa

Mur - Atzema, E., 1965, Leersum: Rivon. 44 p. (RIVON-rapport)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de maatschappij van de toekomst

van den Ban, A. W., 1965, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 77, p. 539-542

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Onderzoek naar de mogelijkheid tot grondwaterwinning in de omgeving van Winterswijk ten behoeve van de N.V. Bontweverij De Batavier

de Ridder, N. A. & Wit, K. E., 1965, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 19 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 327)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de mogelijkheid tot winning van grondwater voor beregening van tuinbouwgewassen in Tuindorp Wellerlooi (L.)

de Ridder, N. A. & Verhaegh, W. B., 1965, Wageningen: I.C.W. 10 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 296)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de mogelijkheid van slateelt in de zomer onder glas 1964

v.d Hoeven, A. P., 1965, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access