Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
Report
Open Access

Verkenning van de steekmuggen- en knuttenproblematiek bij klimaatverandering en vernatting

Verdonschot, P. F. M., 2009, Wageningen: Alterra. 75 p. (Alterra-rapport; no. 1856)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van de toekomstige bosontwikkeling met behulp van het model HOPSY

Edelenbosch, N. H., Hinssen, P. W. J. & Wieman, E. A. P., 1998, Wageningen: DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. 31 p. (IBN-rapport; no. 352)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkenning van de uitstraling van een mineralenproject

Ketelaars, D. & Leeuwis, C., 2002, Wageningen: Agro Management Tools. 27 p. (Rapport project klimop; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkenning van de waarde van historische gegevens voor het invullen van biologische referentietoestanden voor beken en sloten

Nijboer, R. C., van den Hoorn, M. W. & Verdonschot, P. F. M., 2003, Wageningen: Alterra. 112 p. (Alterra-rapport; no. 755)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Verkenning van dierlijke tussensegmenten in onze buurlanden; Duurzaam varkensvlees, pluimveevlees en eieren

Oosterkamp, E. B., Bremmer, B., Hoste, R. & de Greef, K. H., 2011, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 105 p. (LEI-rapport; no. 2011-028)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van economische en foktechnische consequenties van georganiseerde fokkerij voor de biologische varkenshouderij

Hoste, R., Ducro-Steverink, D. W. B. & Bosma, A. J. J., 2007, Den Haag: LEI. 31 p. (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van een landschapsimpact analyse : een uitwerking voor drie deelgebieden in het Groene Hart

Breman, B. C., Weijschede, T. J. & de Bont, C. H. M., 2009, Wageningen: Alterra. 114 p. (Alterra-rapport; no. 1972)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van grootschalige grondgebonden landbouwbedrijven in 2016

Daatselaar, C. H. G., Doornewaard, G. J., van Everdingen, W. H., van der Meulen, H. A. B., Netjes, A., Prins, H. & Venema, G. S., 2007, Den Haag: LEI. 86 p. (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van het drielagenmodel voor de Nederlandse landbouw

Vogelzang, T. A., van Bavel, M. A. H. J., van Bruchem, C., Berkhout, P., van Everdingen, W. H., Eiff, F. A. & Terluin, I. J., 2004, Den Haag: LEI. 87 p. (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van het effect van recreatie op broedvogels : literatuurstudie en koppeling modellen FORVISITS en LARCH

Henkens, R. J. H. G., Jochem, R., Jonkers, D. A., de Molenaar, J. G., Pouwels, R., Reijnen, M. J. S. M., Visschedijk, P. A. M. & de Vries, S., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 62 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/29)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Verkenning van het gebied tussen Elburg en Hattem (Noord-Veluwe)

van der Schans, R. P. H. P. & Vleeshouwer, J. J., 1956, Wageningen: STIBOKA. 15 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 439)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van hoofdlijnen voor het aan klimaatverandering gerelateerde onderzoek van LNV 1999 - 2003 : verslag van een deskstudie

van de Geijn, S. C. & Kuikman, P. J., 1998, Wageningen: AB-DLO. 42 p. (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek; no. 127)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkenning van kansen voor een nederlandse bijdrage aan de groenvoorziening in de golfregio volgens het ‘green city’ concept en uitgaande van een ketenbenadering

Kopinga, J., Spijker, J. & Buiteveld, J., 2011, Wageningen: Alterra. 21 p. (H-AKV-219 Golfregio)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkenning van kenniscirculatie en doorstroming buiten groen onderwijs (inter)nationaal

Lans, T., Geeling-Eijff, F., de Beuze, M. & van der Meer, R. W., 2004, Den Haag: LEI. 44 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Verkenning van methoden voor een faunistische evaluatie van de Ecologische Hoofdstructuur en `witte gebieden'

Knol, W. C., Foppen, R. P. B., de Jong, M., Kuivenhoven, P. & Reijnen, R., 1997, Wageningen: SC-DLO. 88 p. (Rapport; no. 469)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkenning van methoden voor een faunistische evaluatie van de Ecologische Hoofdstructuur en "witte gebieden"

Knol, W. C., Foppen, R. P. B. & de Jong, M., 1997, Wageningen: DLO-Staring Centrum. (Rapport / DLO-Staring Centrum; no. 469)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Verkenning van mogelijke waterbeheersmaatregelen ter vermindering van de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden met modelberekeningen

Jeurissen, L. J. J., 1993, Wageningen: DLO-Staring Centrum. 45 p. (Rapport / DLO-Staring Centrum; no. 285)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van mogelijkheden om water vast te houden op het Drents Plateau; pilot noord west Drentse beken

Querner, E. P., Rakhorst, M., Hermans, A. G. M. & Hoegen, S. J. W., 2005, Wageningen: Alterra. 80 p. (Alterra-rapport; no. 1240)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van mogelijkheden voor mosselteelt op Noordzee

Kamermans, P., Schellekens, T. & Beukers, R., 2011, Yerseke: IMARES. 29 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C021/11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van mogelijkheden voor mosselteelt op open zee & een mosselkansenkaart voor de Noordzee

Steenbergen, J., Verdegem, M. C. J., Jol, J., Perdon, K. J. & Kamermans, P., 2005, IJmuiden: RIVO. (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO); no. C088/05)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van mogelijkheden voor plantweerbaarheid tegen bladluis in paprika

Messelink, G. J., Bloemhard, C. M. J. & Kok, L. W., 2013, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 22 p. (Rapporten WUR GTB; no. 1242)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van optische detectiemethoden en precisie spuittechnieken voor de behandeling van bolgewassen

van de Zande, J. C., 2008, Wageningen: Plant Research International. 28 p. (Nota / Plant Research International; no. 522)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van sociaal-economische aspecten van de RROG voor de gemeente 's-Gravenzande

Alleblas, J. T. W., 1994, Den Haag: LEI-DLO. 44 p. (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO); no. 502)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van streefwaarden voor het overschot op de stikstofbalans van melkveebedrijven

van der Putten, A. H. J. & van der Meer, H. G., 1995, Wageningen: AB-DLO. 57 p. (Rapport / Instituut voor Agriobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO); no. 45)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van stromingsweerstanden : de hydraulische ruwheid van enkele natuurlijke uiterwaardvegetaties

Querner, E. P. & Makaske, B., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport; no. 2355)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning verstedelijking en groen

Kempenaar, J., van de Laar, S. & van Rijckevorsel, P., 2009, Wageningen: Alterra. 49 p. (Alterra-rapport; no. 1887)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning verwerkingsopties bedrijfsmatig gemengd kunststofverpakkingsafval

Thoden van Velzen, E. U., Smeding, I., Brouwer, M. T. & Alvarado Chacon, F., 2019, Wageningen: Wageningen Food & Biobased Research. 39 p. (Wageningen Food & Biobased Research rapport; no. 1941)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning vis- en visserijontwikkelingen in Nederland

Veenstra, F. A., 2002, IJmuiden: RIVO. 9 p. (RIVO rapport; no. C016/02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkenning vraag en aanbod scholing voor multifunctionele ondernemers

Vijn, M. P., van Leeuwen, M. A. E. & Hendriks-Goossens, V. J. C., 2009, Lelystad: PPO AGV. 21 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkenning vrijkomende agrarische bebouwing en groen wonen; wonen in een schuur, mag dat?

Blom, G. E. & Groot, R., 2003, Wageningen: Alterra. 56 p. (Alterra-rapport; no. 676)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Verkenning waterberging Rijnstrangen

Alberts, F., Wolfert, H. P. & Nijhof, B. S. J., 2005, [S.l.]: RWS-RIZA / DLG / Alterra. 63 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning weergave visdata ten behoeve van Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water

Tangelder, M., de Boois, I. J. & de Graaf, M., 2013, Yerseke: IMARES. 80 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. nr. C200/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning zoet-zout natuur en spuilocatie nabij Pier van Oterdum : Planstudie nieuwe spuilocatie en zoet-zout natuur

Verhoogt, H., Schaafsma, M., van der Ziel, F., van Mastrigt, A., Baptist, M. J., Rippen, A. D., Griffioen, A. B. & Grasmeijer, B. T., 2014, Ecoshape. 167 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning zoneringsmaatregelen met Marxan: Kaderrichtlijn Marien op het Friese Front en Centrale Oestergronden

Slijkerman, D. M. E., van der Wal, J. T., van Hal, R., Witbaard, R. & Lavaleye, M. S. S., 2014, Den Helder: IMARES. 71 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C005/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verklarende factoren voor de verspreiding van alken en zeekoeten op de Bruine Bank: Project Aanvullende Beschermde Gebiede Noordzee

Geelhoed, S. C. V., Bos, O. G., Burggraaf, D., Couperus, A. S. & Lagerveld, S., 2014, Den Burg: IMARES. 53 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C133/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verklaringen van duurzame consumptie : een speurtocht naar nieuwe aanknopingspunten voor milieubeleid

Beckers, T. A. M., Ester, P. & Spaargaren, G., 1999, Unknown Publisher. 88 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verklaring van afkortingen die op het instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding regelmatig gebruikt worden

ten Cate, B., 1988, Wageningen: ICW. 20 p. (ICW nota; no. 1860)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verklaring van de variabiliteit van nitraatconcentraties op 1 m - mv. onder beweid grasland door simulatie

Dijkstra, J. P., Hack - ten Broeke, M. J. D. & de Groot, W. J. M., 1993, Wageningen: DLO-Staring Centrum. 76 p. (Rapport / DLO-Staring Centrum; no. 243)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkleinen van de spreiding in aflevergewicht van vleesvarkens = Decreasing the variation in delivery weight of fattening pigs

Hoste, R. & Baltussen, W. H. M., 1992, Rosmalen etc.: Proefstation voor de Varkenshouderij [etc.]. 20 p. (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij; no. P 1.87)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkleuringen bij verwerkte bloemkool

Thung, S. B., 1974, Wageningen: [s.n.]. 9 p. (Rapport / Sprenger instituut; no. no. 1889)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkleuring van zilveruitjes

Thung, S. B., 1974, Wageningen: [s.n.]. 6 p. (Rapport / Sprenger instituut; no. no. 1890)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verklikstoffen in boterconcentraat

Labrijn, J. & Oortwijn, H., 1980, Wageningen: RIKILT. (Verslag / RIKILT; no. 80.64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkolingsproeven met enkele Oost-Indische houtsoorten

Verschuur, R., 1931, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool; no. dl. 35, verhandeling 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access