Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1964

Vlas repelen tijdens de oogst met speciale vlas - combines : verslag van een studiereis naar Frankrijk en de Sovjet - Unie

Friederich, J. C., 1964, Wageningen: [s.n.]. 13 p. (Rapport / Proefstation voor de akker- en weidebouw, Wageningen; no. no. 173)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voltinism and its determination in some beetles of cruciferous crops

Ankersmit, G. W., 1964, Wageningen: Veenman. 60 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Voor - en nadelen van plastiek en gebakken drains : literatuuroverzicht

Dijkstra, R. J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding = Institute for land and water management research; no. no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voorkiemen van pootaardappelen onder plastic folie

Meijers, C. P. & van de Galien, M., 1964, Wageningen: [s.n.]. 4 p. (Publikatie / IVL; no. no. 132)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voorlopige sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied "Onstwedde" in het Groninger landschap Westerwolde

Veldhuis, J. M., 1964, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 25 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 97)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooruitzichten voor de teelt van groenten in de open grond : rapport van een werkgroep ingesteld door de hoofdcommissie groenteteeltvraagstukken

Meijaard, D., 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 66 p. (Tuinbouwvoorlichting / Ministerie van landbouw en visserij. Directie tuinbouw; no. no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vries : Sociaal - economische schets van het ruilverkavelingsgebied in het noorden van Drenthe

Anonymous, 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 95 p. (Verslagen / Landbouw-economisch instituut; no. no. 74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vrijbankvlees

Anonymous, 1964, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2402)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Vruchtontwikkeling bij komkommers

van Winden, W. P., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access
Open Access

Waarde van land- en tuinbouwgronden

Anonymous, 1964, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2420)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Water uptake of higher plants as affected by root temperature

Kuiper, P. J. C., 1964, Wageningen: Veenman. 11 p. (Mededelingen / Landbouwhogeschool Wageningen; no. 64-4)(Communication / Laboratory of plant physiological research. Agricultural university, Wageningen, The Netherlands; no. no. 226)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wat zijn klonen, cultivars en rassen?

Broekhuizen, J. T. M., 1964, In : Populier. 1, 3, p. 11

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Weerstanden tegen structurele veranderingen op het Nederlandse platteland

Tonkens, E., 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 5 p. (Overdrukken / Landbouw-economisch instituut; no. no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wegkwaliteit als ontsluitingsfactor

Reinds, G. H., 1964, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 17 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 271)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wegkwaliteit en landbouwtransport

Righolt, J. W., 1964, Wageningen: [s.n.]. 16 p. (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 66)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wegontwerp en landbouwverkeer in agrarische gebieden

Flach, A. J., 1964, Wageningen: I.C.W. 6 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 261)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Werktijdverkorting op gemengde bedrijven : verslag over een onderzoek naar de mogelijkheden van een gemiddeld 48-urige werkweek op een aantal gemengde bedrijven in Oost- en Zuid - Nederland

Westra, P., Cleveringa, C. J. & Postma, G., 1964, Wageningen: ILR. 196 p. (Publikatie / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. no. 82)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wijzigingen in de magnesiumtoestand van de grond onder invloed van bemesting met kieseriet : 2. serie 1958-1962, aangevuld met serie 21-1954-1962

Sluismans, C. M. J., 1964, Wageningen: [s.n.]. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Proefstation voor de akker- en weidebouw, Wageningen; no. no. 98(1964))

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Yerseke en het Deltaland

Anonymous, 1964, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2489)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Zodebeschadiging bij het hooien

van der Schaaf, D., 1964, Wageningen: [s.n.]. 3 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 120)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zomer Bloemkool : Alpha, Lecerf, zomer Mechelse : aanbevolen selecties : praktijkproeven 1962 - 1963

Anonymous, 1964, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Praktijkadvies / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zuiddorpe-Clinge : sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in de grensstreek van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen

Anonymous, 1964, 's-Gravenhage: L.E.I. 86 p. (Verslagen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 101)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1963

10 jaar P.G.V. (Proefstation voor de groenteteelt in de volle grond in Nederland)

van Kampen, J., 1963, Alkmaar: [s.n.]. 64 p. (Mededeling / Proefstation voor de groenteteelt in de volle grond in Nederland; no. 1963, no. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

75 Jaar ontwikkeling van de Nederlandse landbouw

Hofstee, E. W., 1963, In : Tijdschrift der Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. 74, jubileumnr, p. 92-129

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Open Access

A case of unilateral cryptorchism of a probably non - genetic nature in the bull

de Groot, B., 1963, Zeist: [s.n.]. 4 p. (Mededeling van het Instituut voor veeteeltkundig onderzoek T.N.O. Schoonoord; no. no. 151)

Research output: Book/ReportReportProfessional

A device for weighing large lysimeters with high accuracy

Bloemen, G. W., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 13 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 184)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Afstammelingenonderzoek van beren

Minkema, D. & Kroeske, D., 1963, Zeist: I.V.O. 33 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

A literature survey of seepage in canals : preliminary report L7

Doorenbos, J., 1963, Wageningen: ILRI. 59 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

A method to test onions on their sensitivity to Botrytis allii

Groenendijk, J. & Petiet, J., 1963, Wageningen: IVT. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 201)

Research output: Book/ReportReportProfessional

An analysis of the diphenylamine reaction in sap of healthy and leaf roll virus infected potato plants

Peters, D. & Dieleman, F. L., 1963, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Mededeling / Laboratorium voor virologie; no. no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

A palynological investigation of soil profiles developed in cover sand

Havinga, A. J., 1963, Wageningen: Veenman. 93 p. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. 63-1)(Publication / Laboratorium voor Regionale Bodemkunde, Geologie en Mineralogie. Landbouwhogeschool; no. 413)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Apparatuur voor het meten van de doorlatendheid in ongeroerde monsters

Wit, K. E., 1963, Wageningen: I.C.W. 41 p. (Rapport / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Applications of soil survey in land development in Europe : with special reference to experiences in the Netherlands

Edelman, C. H., 1963, Wageningen: Veenman. 43 p. (Publication / International Institute for Land Reclamation and Improvement; no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Arbeidsbegroting met behulp van taaktijden

Postma, G. & van Elderen, E., 1963, Wageningen: Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. 216 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Arbeidsintensief of arbeidsextensief op het Groninger akkerbouwbedrijf?

Coolman, F. & de Wiljes, H. G., 1963, Wageningen: [s.n.]. 47 p. (Publikatie / Uitgave van het Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie; no. no. 71)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

A redescription of the male of Trichodorus primitivus (de man) and the description of a new species T. similis

Seinhorst, J. W., 1963, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek; no. no. 316)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Aspects de pedologie appliquee

Vink, A. P. A., 1963, Neuchatel: [s.n.]. 174 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

a - Tocopherol (vitamin E) as a plant growth regulator

Bruinsma, J., 1963, Wageningen: [s.n.]. 1 p. (Publication / Plant physiological research centre Wageningen; no. no. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bedrijfsbeleid en beloning : een factoranalytisch onderzoek naar de inkomensverschillen op gemengde bedrijven in Noordbrabant

te Paske, B. J., Dane, K. & Reitsma, A., 1963, 's-Gravenhage: Unknown Publisher. 66 p. (Studies / Landbouw-economisch instituut; no. no. 5)

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Open Access

Bedrijfsgebouwen voor weidebedrijven

Gels, J. A., 1963, Wageningen: [s.n.]. 70 p. (Publicatie / Instituut voor landbouwbedrijfsgebouwen; no. no. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bedrijfsopvolging in de landbouw

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Beïnvloeding van de bloeitijd bij Chrysanten, 1960

Dijkhuizen, T., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 14 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Beknopt literatuuroverzicht over Botrytis cinera Pers. ex fr

Verhoeff, K., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 12 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Belichting bij paprika, (praktijkproef) 1956-1957

Dijkhuizen, T., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Bemesting, kwaliteit en bewaarbaarheid van Cox's orange Pippin en Jonathan

van der Boon, J., Das, A. & van Schreven, A. C., 1963, Groningen: [s.n.]. 49 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. no. 13)(Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwprodukten, Wageningen; no. no. 1409)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beneden - Donge : sociaal - economische schets van het ruilverkavelingsgebied tussen Dongen en 's - Gravenmoer

Anonymous, 1963, 's-Gravenhage: [s.n.]. 73 p. (Verslagen / Landbouw-economisch instituut; no. no. 45)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beoordeling van winterbloemkool in de praktijk, 1957 - 1958

Kruyk, P. A., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Bepaling van de hydrologische bodemconstanten uit de voortplanting van de getijbewegingen in de polder "De Oude Korendijk"

Wit, K. E., 1963, Wageningen: I.C.W. 11 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 191)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access