Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1964
Open Access
Open Access

Vergelijking van enkele fysische onderzoekmethoden voor potgronden

van Dijk, H. & de Roos, H. P., 1964, Groningen: [s.n.]. 10 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid, Groningen; no. 1964, no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijking van enkele grondbewerkingswerktuigen; Wortelontwikkeling bij herfsttomaten

van der Post, C. J., van Leeuwen, J. C. & van der Meys, M. Q., 1964, Wageningen: ICW. 11 p. (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergelijking van hooi en kuil als enig ruwvoer voor melkvee

Schukking, S., Oosterveld, H. & Zijlstra, J., 1964, Wageningen: IBVL. 19 p. (Publikatie / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten; no. 129)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergelijking van twee methoden van batenberekening toegepast op cultuurtechnische plannen voor de veenkolonien : methode Meerjarenplan en methode van der Most

van Gelderen, C., 1964, Wageningen: [s.n.]. 71 p. (Rapport / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkaveling en bodemgebruik : een onderzoek naar de invloed van de verkaveling op de wijze van bodemgebruik in een gebied met kleine gemengde bedrijven in de Achterhoek

Reinds, G. H. & van Hemert, A. K., 1964, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 18 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 244)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkavelingsproblemen van het landbouwbedrijf bij toenemende mechanisatie

Righolt, J. W., 1964, Wageningen: [s.n.]. 14 p. (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 73)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkeer op landbouwwegen in graslandgebieden

Flach, A. J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 15 p. (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vernalization in Cheiranthus allionii Hort.

Barendse, G. W. M., 1964, Wageningen: Veenman. 64 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Verschillen in bedrijfsresultaat in de IJsselmeerpolders

Klaassens, K., 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 44 p. (Studies / Landbouw-economisch instituut; no. no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag bezoek Hongarije (20-23 September 1964)

van Koot, Y., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag Internationaal botanisch congres, 10e (1964)

Wiersum, L. K., 1964, Groningen: [s.n.]. 8 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1964, no. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag internationale congres over voortplanting bij dieren en kunstmatige inseminatie, 5e, Trento, van 6 - 13 september 1964

Aalbers, J. G., Boender, J. & Willemse, A. H., 1964, Zeist: I.V.O. 20 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-68)

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Verslag over 1959 - 1962 van het bodemvruchtbaarheidsproefveld Z 1429 op de proefboerderij "De Scheldemonden" te Bruinisse

Grootenhuis, J. A. & Lubbers, J., 1964, Groningen: [s.n.]. 21 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag over de bedrijfsvoering van de "C.R. Waiboer-Hoeve" te Millingen over het zomerhalfjaar 1963

Westra, P., 1964, Wageningen: P.A.W. 75 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 160)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag Potgrondonderzoek (1 Sept - 31 Dec. 1963) Dega N.V. Leidschendam

Boertje, G. A., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 10 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag proefplekkenonderzoek neusrot bij tomaten in 1957

van den Ende, J. & Koornneef, P., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 16 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Verslag proefplekkenonderzoek waterziek bij tomaten in 1957

van den Ende, J. & Koornneef, P., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 13 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Verslag van de proeven over het voorkoelen van enkele tuinbouwprodukten : sla, tomaten en peren : door gewone en opgevoerde luchtcirculatie in koelcellen of voorkoelcellen en door geforceerde luchtkoeling

Fockens, F. W. & van Laar, H. J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 34 p. (Rapport / Sprenger instituut; no. no. 1708)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een bezoek aan de Sengana G.m.b.H. te Hamburg - Volksdorf op 18 juni 1963

Kronenberg, H. G., Hofman, K. & Wassenaar, L. M., 1964, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen, Wageningen; no. no. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een bezoek aan Engelse instituten in 1963

Schuurman, J. J., 1964, Groningen: [s.n.]. 4 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1964, no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een onderzoek naar de betekenis van zaaibekalking bij bieten

Boskma, K., Schoot Uiterkamp, G. A. & Schrijvers, L., 1964, Groningen: [s.n.]. 21 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een reis naar Schotland en Engeland, 19 - 29 mei 1964

de Heer, J. C. M., 1964, Zeist: I.V.O. 8 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek Schoonoord; no. no. B-58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een studiereis in Noord-Frankrijk van 27 mei t/m 4 Juni 1960

van Koot, Y., Jacobs, J. M. & Groenewegen, J. H., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag van een studiereis naar de Verenigde Staten van Amerika ter bestudering van enkele aspecten van de samenstelling van het rantsoen in verband met de gezondheid en produktiviteit van het rund (8 augustus tot 21 december 1962)

Hartmans, J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 59 p. (Verslagen / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. no. 32)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een studiereis naar Engeland ten behoeve van de veredeling van kleinfruit van 25 april - 2 mei 1964

Kronenberg, H. G., 1964, Wageningen: [s.n.]. 12 p. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een studiereis naar het anjerteeltcentrum in Zuid-Frankrijk

Arnold Bik, R., 1964, Groningen: [s.n.]. 11 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1964, no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een studie - verblijf in Kopenhagen, 4 - 6 maart 1964 en 3 - 8 april 1964

de Heer, J. C. M., 1964, Zeist: I.V.O. 5 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een symposium te Praag over "de betrekkingen tussen de microorganismen van de grond en plantewortels"

Jager, G., 1964, Groningen: [s.n.]. 11 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van enkele tomaterassenproeven in 1963

Koopmans, W., 1964, Wageningen: [s.n.]. 26 p. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van het bezoek aan de bijeenkomst van de West - European working group on soil structure, 4e gehouden van 8 t/m 13 juni 1964 te Hurley (Berks), England

Peerlkamp, P. K., 1964, Groningen: [s.n.]. 8 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1964, no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van het onderzoek naar de gemiddelde fysieke opbrengsten van fabrieksaardappelen in een aantal Drentse veenkolonien

de Jonge, K., 1964, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 9 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 93)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van het proefbedrijf "Vredepeel" over 1962 - 1963 : technische en bedrijfseconomische resultaten

van Eldik, J. & Huys, C. M., 1964, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 151)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verspreiden en invoeren van nieuwe methoden

van den Ban, A. W. & Bol, M., 1964, In : Nederlands Bosbouwtijdschrift. 36, p. 331-334

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Vlas repelen tijdens de oogst met speciale vlas - combines : verslag van een studiereis naar Frankrijk en de Sovjet - Unie

Friederich, J. C., 1964, Wageningen: [s.n.]. 13 p. (Rapport / Proefstation voor de akker- en weidebouw, Wageningen; no. no. 173)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voltinism and its determination in some beetles of cruciferous crops

Ankersmit, G. W., 1964, Wageningen: Veenman. 60 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Voor - en nadelen van plastiek en gebakken drains : literatuuroverzicht

Dijkstra, R. J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding = Institute for land and water management research; no. no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voorkiemen van pootaardappelen onder plastic folie

Meijers, C. P. & van de Galien, M., 1964, Wageningen: [s.n.]. 4 p. (Publikatie / IVL; no. no. 132)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voorlopige sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied "Onstwedde" in het Groninger landschap Westerwolde

Veldhuis, J. M., 1964, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 25 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 97)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooruitzichten voor de teelt van groenten in de open grond : rapport van een werkgroep ingesteld door de hoofdcommissie groenteteeltvraagstukken

Meijaard, D., 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 66 p. (Tuinbouwvoorlichting / Ministerie van landbouw en visserij. Directie tuinbouw; no. no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vries : Sociaal - economische schets van het ruilverkavelingsgebied in het noorden van Drenthe

Anonymous, 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 95 p. (Verslagen / Landbouw-economisch instituut; no. no. 74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vrijbankvlees

Anonymous, 1964, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2402)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Vruchtontwikkeling bij komkommers

van Winden, W. P., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access