Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
Report

Vergoeding Rendac voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers

Baltussen, W. H. M., Hoste, R., van der Meulen, H. A. B. & Oosterkamp, E. B., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 24 p. (LEI-nota; no. 14-005)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergrassing van opstanden van grove den op droge, arme zandgronden op de Veluwe : een studie naar de ontwikkeling van het humusprofiel

Broekmeyer, M. E. A. & Maas, G. J., 1994, Wageningen: IBN-DLO. 55 p. (IBN - rapport; no. 065)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergraven gronden : inventarisatie van 'diepe' grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen

Brouwer, F. & van der Werff, M. M., 2012, Wageningen: Alterra. 23 p. (Alterra-rapport; no. 2336)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergroening, agrarisch natuurbeheer en collectieven: praktijkideeën voor een groenere landbouw

Terwan, P., van Miltenburg, J., Guldemond, A. & van Doorn, A. M., May 2017, Utrecht: BoerenNatuur.nl . 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergroening van het GLB door Ecological Focus Area’s : verkenning van doelen, randvoorwaarden, kosten en baten

van Doorn, A. M., Melman, T. C. P., Geertsema, W., Elbersen, B. S., Prins, H., Stortelder, A. H. F. & Smidt, R. A., 2012, Wageningen: Alterra. 74 p. (Alterra-rapport; no. 2296)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergroot leefoppervlak voor vleesvarkens bij twee koppelgroottes

Vermeij, I., Hoofs, A. I. J. & Enting, J., 2002, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. 18 p. (Praktijkrapport. Varkens; no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergroten zelfvoorzienendheid watervoorziening glastuinbouw : watervraag glastuinbouw Haaglanden : deelrapport A

Appelman, W., Koeman-Stein, N., Creusen, R., Paalman, M., Raterman, B. & Voogt, W., 2014, Utrecht: Programmabureau Kennis voor Klimaat. 96 p. (Kvk rapport; no. nummer KvK105/2013A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Vergunningverlening Natuurbeschermingswet : een overzicht van aanvragen en besluiten art. 19D Natuurbeschermingswet 1998 sinds 1 oktober 2005 tot 31 juli 2008

Broekmeyer, M. E. A., Griffioen, A. J. & Kamphorst, D. A., 2008, Wageningen: Alterra. 50 p. (Alterra-rapport; no. 1748)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhalen over verandering. Een exploratief onderzoek naar communicatieve aspecten van complexe innovatieprocessen.

van Woerkum, C. M. J. & Wolffenbuttel, K., 2001, Den Haag: InnovatieNetwerk Groene Ruimte. 94 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhalen van Biesland: boeren voor natuur; voorstel voor monitoring en evaluatie van boeren voor natuur in de polder van Biesland

Buizer, I. M., Ekamper, T., van den Berg, A. E., Kwak, R. G. M. & de Vries, C., 2005, [S.l.]: S.n. 44 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhalen van Biesland : boeren voor natuur 2006

Westerink - Petersen, J., Ottburg, F. G. W. A., de Vries, C., Plomp, M., Smolders, E. A. A. & Finke, E., 2006, Wageningen: Alterra. 56 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhalen van Biesland : boeren voor natuur 2007

Westerink - Petersen, J., Ottburg, F. G. W. A., van der Wulp, N. Y., de Vries, C., Smolders, E. A. A., Finke, E., Bloem, J. & Schotman, A. G. M., 2008, Wageningen: Alterra. 70 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhalen van Biesland : boeren voor natuur 2008

Westerink - Petersen, J., Ottburg, F. G. W. A., van der Wulp, N. Y., de Vries, C., Smolders, E. A. A., Finke, E., Bloem, J., van der Ende, W. & Bruinsma, J. L. M., 2009, Wageningen [etc.]: Alterra [etc.]. 74 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhalen van Biesland 2005 : boeren voor natuur: natuurgericht landbouwbedrijf

Ekamper, T., Kwak, R. G. M., de Vries, C., van den Berg, L. L. & Buizer, I. M., 2005, [S.l.]: S.n. 56 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhalen van Biesland 2010, Boeren voor Natuur, natuurgericht landbouwbedrijf

Westerink - Petersen, J., Ottburg, F. G. W. A., de Boer, T. A., de Vries, C. K., Smolders, G., Plomp, M., Finke, E. J., Barendse, M. J. C. & Bruinsma, J. L. M., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 62 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhalen van Biesland 2011, Boeren voor Natuur

Westerink - Petersen, J., de Vries, C. K., Ottburg, F. G. W. A., de Boer, T. A., Smolders, E. A. A., Plomp, M., Finke, E. J., Bloem, J., Boele, A. C. & Bruinsma, J. L. M., 2012, Wageningen: Alterra. 60 p. (Natuurgericht landbouwbedrijf)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhalten und Körperschäden von Jungsauen in Gruppenhaltung bei simultaner oder sequentieller Futterzuteilung mit oder ohne Strohangebot

Krause, M., 1995, Wageningen: IMAG-DLO. 124 p. (IMAG-DLO rapport; no. 95-10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verhandelbare ontwikkelingsrechten : ervaringen in de VS, effectiviteit en toepasbaarheid in Nederland

Luijt, J., 2003, Den Haag: LEI. 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verhandelbare Ontwikkelingsrechten in Limburg. Rechten voor kwaliteit, kwaliteit voor rechten

Bruil, D. W., Backus, G. B. C., van Bavel, M. A. H. J. & van der Hamsvoort, C. P. C. M., 2004, Den Haag: LEI. 61 p. (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhandelbare rechten voor de emissie van broeikasgassen in de Nederlandse landbouw; Een verkennende studie

Brouwer, F. M., van Tongeren, F. W., Kuik, O. J., Bakker, R., Brander, L., Tabeau, A. A. & van Bruchem, C., 2001, Den Haag: LEI. 73 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhangvariaties in beken

Humbert, H., 1967, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 10 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 415)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhardingen van gestabiliseerde kleigrond met asfaltdeklagen : ontwerp, uitvoering en beproeving = Pavements with stabilized clay soil and asphalt top layers : design, construction and testing

Swierstra, D., 1993, Wageningen: IMAG-DLO. 37 p. (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen; no. 93-33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhardingen voor containerteelt buiten : technische eisen en ontwerpvarianten = Pavements for outdoor horticulture : technical requirements and design alternatives

Swierstra, D. & van den Elzen, M. J. M., 1993, Wageningen: IMAG-DLO. 61 p. (Rapport / IMAG-DLO; no. 93-16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhogen van de basisafvoer van de Drentse Aa; verkennen van mogelijke maatregelen

van der Bolt, F. J. E., Veldhuizen, A. A. & van Bakel, P. J. T., 2000, Wageningen: Alterra. 73 p. (Alterra-rapport; no. 173)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhogen van gezonde vetzuren in biologische melk

van Keulen, H., 2008, Wageningen: Wageningen UR. 4 p. (Biokennis bericht : Zuivel & rundvlees)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhogen van het suikergehalte van meloen door de rijping chemisch uit te stellen

van Ravestijn, W., 1986, Naaldwijk: Proefstation voor Tuinbouw onder Glas. 5 p. (Intern verslag / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas; no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhogen van het suikergehalte van meloenvruchten door middel van chemisch geïnduceerd oogstuitstel

van Ravestijn, W., 1988, Naaldwijk: Proefstation voor Tuinbouw onder Glas. 10 p. (Intern verslag / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas; no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhoging efficiëntie fosfaatbemesting

Dekker, P. H. M. & Postma, R., 2008, Lelystad: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten. 28 p. (PPO; no. 3250061800)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhoging van calciumgehalte in zetmeelaardappelen : perspectief

Zwart, K. & Velvis, H., 2001, Wageningen: Plant Research International. 33 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhoging van de N-benutting uit drijfmest bij lelie

Kok, B. J., van Dam, A. M. & van Aanholt, J. T. M., 2008, Lisse: PPO Bloembollen en Bomen. 25 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhoging van de voederwaarde van beheersgras door ontsluiting

Kasper, G. J. & Kommers, M. A. W., 2005, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. 18 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhoging van grondwaterstanden en vermindering van afvoer door opstuwing van beken

Ernst, L. F., 1959, Wageningen: ICW. (Mededeling / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhoging van het slagingspercentage en de uniformiteit in stekkwaliteit

Postma, R., Eigenraam, K., van Telgen, H. J., Verhoogt, P., Vedder, H. & Warmenhoven, M. G., 2008, Oosterbeek: Nutriënten Management Instituut. 36 p. (Rapport Productschap Tuinbouw; no. 1135.N.07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied : analyse van de mogelijke oorzaken

Schoumans, O. F., Groenendijk, P., Renaud, L. V., van Dijk, W., Schroder, J. J., van den Ham, A. & Hooijboer, A. E. J., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-report; no. 2319)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verificatie kwaliteit BRP gegevensbank

Hoogerwerf, M. R., Bulens, J. D., Stoker, J. & Hamminga, W., 2003, Wageningen: Alterra. 79 p. (Alterra-rapport; no. 786)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Verificatieonderzoek ecologie Krimpenerwaard; eindrapport

Faber, J. H., van der Pol, J. J. C. & van den Brink, N. W., 2004, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra-rapport; no. 1016)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verificatieonderzoek ecologie Krimpenerwaard fase 2 en fase 3; onderzoek aan deklagen op slootdempingen; opschaling naar de Krimpenerwaard; bijlage 4 bij eindrapport Verificatieonderzoek ecologie Krimpenerwaard (Alterra-rapport 1016)

van den Brink, N. W., van der Pol, J. J. C., Bodt, J. M., Lee-de Groot, M. B. E., Klok, T. C., Jansen, P. A., Doelman, P. & Faber, J. H., 2004, Wageningen: Alterra. 134 p. (Alterra-rapport; no. 1020)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verificatie-onderzoek landbouw Krimpenerwaard. Eindrapportage

Groenenberg, J. E., Meeussen, J. C. L. & Japenga, J., 2003, Gouda: SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. 77 p. (Rapport / SKB; no. SV-027)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verificatie remote versus near sensing voor toepassingen in precisie landbouw

Kooistra, L., 2011, Wageningen: Wageningen University. 27 p. (Eindrapport PPL)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verificatie van de gebruikte correctiefactoren bij de fokwaardeschatting voor het 135-dagen gewicht van Texelaar - lammeren = Verification of the correction factors used in the estimation of breeding value calculations for weight qt 135 days of age in the Texel sheep breed

Donker, R. A. & Visscher, A. H., 1986, Zeist: I.V.O. 62 p. (I.V.O.-rapport. Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-281)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verificatie van de risico's van bodemverontreinigingen in de Krimpenerwaard; integraal eindrapport

van den Brink, N. W., Brouwer, L., van der Brugge, F., Faber, J. H., Groenenberg, B. J., Keijzer, H. & van der Pol, J. J. C., 2004, Gouda: SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. 110 p. (SKB Rapport; no. SV-027)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verificatie van de risico's van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard

Tuinstra, J., Straetmans, A., Moolenaar, S. W., van den Brink, N. G. M., Brouwer, L., van der Brugge, F., Faber, J. H., Groenenberg, J. E., Keijzer, H. & van der Pol, J. J. C., 2004, Gouda: SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. 5 p. (Rapport / SKB; no. SV-027)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verification of CBI's intervention logic: Insights from the PRIME Toolbox

van Rijn, F., Ton, G., Maas, K., Pamuk, H., Harms, J., Dengerink, J., Waarts, Y., Relou, C., Vos, B. & Hubers, F., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 42 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verification of PUM’s intervention logic: Insights from the PRIME toolbox

van Rijn, F., Ton, G., Maas, K., Pamuk, H., Harms, J., Dengerink, J., Waarts, Y., Relou, C., Vos, B. & Hubers, F., 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 36 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access