Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
Open Access

Voorlopig rapport omtrent de water- en zouthuishouding van het project "Delftse Hout"

Couwenhoven, T., 1969, Wageningen: ICW. 25 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 517)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorlopig rapport over de bodemgesteldheid van de gemeente Nieuwstadt

van den Broek, J. M. M., 1954, Wageningen: STIBOKA. 8 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 390)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voorlopig rapport over de veranderingen van de visfauna in het waterschap Vollenhove sinds 1920

Peeters, J. C. H., 1971, Leersum: RIN.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Voorlopig rapport over mogelijke kleivoorkomens in Zuidhollands-Zeeuwse wateren

Anonymous, 1960, Haarlem: Geologische Dienst. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Voorlopig rapport van een interprovinciale serie K - Mg - Na - proeven met voederbieten op zandgrond (serie 26 - 1958)

Sluijsmans, C. M. J. & Boskma, K., 1959, Wageningen: [s.n.]. 15 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Proefstation voor de akker- en weidebouw; no. no. 71)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorlopig rapport van een verkenningsonderzoek naar het voorkomen van leem in de omgeving van Bergen op Zoom

Maarleveld, G. C., 1952, Wageningen: STIBOKA. 33 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 304)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorlopig verslag ijking van de stuw in de Aastrang te Voorst

van der Maarel, A. J. G. & Pitlo, R. H., 1971, Wageningen: LH. 4 p. (Nota / Landbouwhogeschool, Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorlopig verslag van de interprovinciale proef S 603 - 1953 : verbouw van aardappelen als stoppelgewas

Hofstra, D. & Kroesbergen, E., 1954, Wageningen: [s.n.]. 10 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Centraal instituut voor landbouwkundig no. 46)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Voorlopig verslag van een onderzoek naar de betekenis van enige bodemtypen voor de productie van enige landbouwgewassen : M.S.A. proj. nr. 7

Pape, J. C., 1952, Wageningen: STIBOKA. 46 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 366)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorlopig verslag van een onderzoek naar de invloed van verschillende obstakels in een hindernisbaan op de hartslagfrequentie van varkens

Heuff, H. E., de Jong, N. & Elshof, W. J., 1971, Zeist: I.V.O. 18 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord",; no. no. C 154)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voorlopig verslag van een onderzoek naar het verband tussen zuurgraad en onkruidbegroeiing in de Wageningse Eng

Zeiler, E. H., 1956, Wageningen: C.I.L.O. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Voorlopig verslag van een vegetatiekartering van het grasland in de Alblasserwaard

de Boer, T. A. & de Gooyer, H. H., 1951, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 5 p. (Gestencilde mededelingen / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. jrg. 1951, nr. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorlopig verslag van een vergelijkend bedwelmingsexperiment onder praktijkomstandigheden

van der Wal, P. G. & Sybesma, W., 1972, Zeist: [s.n.]. 7 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord"; no. no. C-187)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Voormalige kindsoldaten in Sri Lanka, een onopgeloste erfenis van een bloedig conflict

Stöpler, L. & Frerks, G. E., 2010, In : Internationale Spectator. 64, 4, p. 205-210

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Voor milieu is sturing veestapel nodig

Hermans, C. M. L., 2010, In : Kennis Online. 7, nov, p. 22

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Voornemens voor de aanpak van diffuus verontreinigde landbouwgronden in de Kempen. Voedselveiligheid in de Kempen

de Ruijter, K., Romkens, P. F. A. M. & Japenga, J., 2004, In : Bodem. 14, 3, p. 115-116

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Voornemens voor de aanpak van verontreinigde moestuinen in de Kempen. Speurtocht naar risico's en maatregelen met draagvlak

van Dijk, M., Kuppens, C. & Romkens, P. F. A. M., 2004, In : Bodem. 14, 3, p. 118

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Voorne-Putten : sociaal-economische en bedrijfseconomische verkenning van het ruilverkavelingsgebied Voorne-Putten

de Rijk, J., Meijaard, D., Rijneveld, R. & Snoek, T. J., 1969, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 101 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 132)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voornes Duin

Schaminée, J. H. J., 2009, Zee en kust: Natura 2000-gebieden. Janssen, J. A. M. & Schaminée, J. H. J. (eds.). Zeist, p. 246-251 296 p. (Europese natuur in Nederland; no. 3-1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Vooronderstellingen maatschappelijke betrokkenheid en legitimiteit natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-037.08

Buijs, A. E. & Boonstra, F. G., 2019, (WOt-interne notitie; no. 262)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vooronderzoek absorptie grondgeluid Polderbaan Schiphol

van den Akker, J. J. H. & van Kekem, A. J., 2006, Wageningen: Alterra. 80 p. (Alterra-rapport; no. 1358)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooronderzoek absorptie grondgeluid Schiphol

Paauw, J. G. M., Jukema, N. J. & Dekker, P. H. M., 2006, Lelystad: PPO AGV. (Rapport / PPO-AGV; no. 1-7-2006)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vooronderzoek bedrijfsregistratie in de boomteelt

Wilms, G. J., 1991, Boskoop: Proefstation voor de Boomkwekerij. 26 p. (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek; no. nr. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooronderzoek duindoornsterfte duingebied Oost-Ameland

Slim, P. A., 1997, Wageningen: DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. 61 p. (IBN-rapport; no. 295)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooronderzoek ecosysteemdiensten in de balans van de leefomgeving

Melman, T. C. P., Nieuwenhuizen, W. & Gerritsen, A. L., 2013, Wageningen: Wageningen UR. 62 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vooronderzoek ecosysteemdiensten in de Balans van de Leefomgeving

Melman, D., Nieuwenhuizen, W. & Gerritsen, A. L., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 47)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vooronderzoek Floating Roses

Baart de la Faille, L., Cirkel, J. W., Cornelissen, D., de Gelder, A., 't Hart, H., Kampen, W., Minnema, P., Olieman, F., Poppen, J., Ruigrok, J., Sinnema, B. & Snel, P., 2011, Delft: TNO. 86 p. (TNO-rapport; no. 06-DTM-2011-00222)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooronderzoek Gelders meetnet bodemkwaliteit : advies

del Castilho, P. & Bril, J., 1998, Haren Gr.: AB-DLO. 51 p. (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek; no. 89)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooronderzoek meidoornsterfte duingebied Oost-Ameland

Slim, P. A., 1997, Wageningen: DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. 25 p. (IBN-rapport; no. 307)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooronderzoek met radijsselecties voor de zomerteelt in 1971

Schaap, C. & Riepma, P., 1972, Alkmaar: [s.n.]. 21 p. (Rapport / Proefstation voor de groenteteelt in de vollegrond; no. no. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooronderzoek naar de kosten van aanleg en onderhoud van bosplantsoen in het stedelijk gebied

Rotteveel, K., 1988, Wageningen: De Dorschkamp. 55 p. (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"; no. nr. 513)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooronderzoek naar de vatbaarheid van sortimenten voor ziekten en gevoeligheid voor plagen in het kader van geintegreerde bedrijfssystemen (project 6000)

de Bree, R., 1997, S.l.: Boomteeltpraktijkonderzoek. 161 p. (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek; no. 45B)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooronderzoek naar een milieu- en welzijnsvriendelijk huisvestingssysteem voor vleesvarkens : mestscheiding, vloerkoeling en grote groepen dieren = Preliminary investigation into a housing system for fattening pigs that is environmentally - friendly and promotes animal welfare : slurry separation, floor cooling and large groups of animals

Aarnink, A. J. A., Houwers, H. W. J. & van Ouwerkerk, E. N. J., 1993, Wageningen: IMAG-DLO. 45 p. (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen; no. 93-11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vooronderzoek naar landschapsecologische relaties : internationale vogeltrek

Kwak, R. G. M., 1981, Wageningen: De Dorschkamp. 147 p. (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"; no. no. 247)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vooronderzoek naar landschapsecologische relaties : trek van vissen en andere waterdieren

Dumont, M. J., 1982, Wageningen: Rijksinstituut voor Onderzoek i de Bos- en Landschapsbouw. 145 p. (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"; no. no. 322)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vooronderzoek naar landschapsecologische relaties (W. Vos)

Jongman, R. H. G., 1983, In : WLO-mededelingen. 10, 2, p. 90-92

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vooronderzoek naar landschapsecologische relaties tussen ecosystemen

Vos, W., Harms, W. B. & Stortelder, A. H. F., 1982, Wageningen: Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp". 209 p. (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"; no. no. 246)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooronderzoek ten behoeve van de programmering

Maris, A., van Beekom, C. W. C., Achterstraat, J. & Luyendijk, J., 1961, In : Landbouwvoorlichting. 18, 7, p. 403-415

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Vooronderzoek voor vergroting van de benutting van karton als verpakkingsmateriaal voor groenten en fruit

Evelo, R. G., Boerrigter, H. A. M. & Polderdijk. J.J., 1995, Wageningen: Agrotechnologisch Onderzoek Instituut (ATO-DLO). 27 p. (Rapport / Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek, Dienst Landbouwkundig Onderzoek (ATO-DLO); no. B129)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vooronderzoek Wierdense Veld: Eindrapportage mei 2005

Tomassen, H., Duinen, G. J., Smolders, F., Brouwer, E., van der Schaaf, S., van Wirdum, G., Esselink, H. & Roelofs, J., 2005, Radboud Universiteit Nijmegen, Onderzoekcentrum B-WARE [etc.].

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooronderzoek ‘Paddenstoelenbedrijf van de Toekomst’

van Tuijl, B. A. J., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access