Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1964

Van gareel tot aftakas

Coolman, F. & van der Poel, J. M. G., 1964, Wageningen: Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. 117 p. (Publikatie / I.L.R.; no. no. 78)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Variaties in de samenstelling van populiereblad gedurende de vegetatieperiode en in verschillende delen van de kroon

van der Meiden, H. A. & Kolster, H. W., 1964, Wageningen: Stichting Bosbouwproefstation "De Dorschkamp". (Korte mededeling / Stichting Bosbouwproefstation "De Dorschkamp"; no. nr. 61)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Variations in the protein content of wheat and its influence on the sedimentation value and the baking quality

Mesdag, J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 12 p. (Mededeling / Stichting voor plantenveredeling; no. no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Varkensmesterij in grote eenheden : resultaten en ervaringen van studiebedrijven (1960-61 t/m 1962-63)

Bisperink, H. J., 1964, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 40 p. (Publikatie / Proefstation voor de akker- en weidebouw; no. no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vegetatiekunde

Westhoff, V., 1964, Hilversum: [s.n.]. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Vegetatiekundig en hydrologisch onderzoek in het Lollebeekgebied

Bannink, J. F. & Leys, H. N., 1964, Wageningen: STIBOKA. 13 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Veilingen : aanvullende lijst

Anonymous, 1964, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2311)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Veranderingen in de beroepsgroepen - en bedrijfsgroottestructuur

Veldhuis, J. M., 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 11 p. (Overdrukken / Landbouw-economisch instituut; no. no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Veranderingen in de bodemvruchtbaarheid tijdens de vorming van tuinbouwgrond

Boekel, P. & van Dijk, H., 1964, Groningen: Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verdreven agrariers uit de Grote IJpolder

Rijnierse, A. A. M., 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 8 p. (Overdrukken / Landbouw-economisch instituut; no. no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verdwijning van het kleinbedrijf in de landbouw

Anonymous, 1964, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2434)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Vergelijkend onderzoek naar de conservenwaarde van enige augurkenrassen

Anonymous, 1964, Wageningen: IBVT. 6 p. (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten; no. no. 1426)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergelijkend resultaten-overzicht van een aantal agrarische loonbedrijven en werktuigencoöperaties

Krolis, K. E. & Oving, R. K., 1964, Wageningen: Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. 24 p. (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen; no. jrg. 1964, no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijking snijbonen onder glas

de Ruiter, D., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 9 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Vergelijkingsproef methoden van stomen, 1963

Nederpel, L., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access
Open Access
Open Access

Vergelijking van enkele fysische onderzoekmethoden voor potgronden

van Dijk, H. & de Roos, H. P., 1964, Groningen: [s.n.]. 10 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid, Groningen; no. 1964, no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijking van enkele grondbewerkingswerktuigen; Wortelontwikkeling bij herfsttomaten

van der Post, C. J., van Leeuwen, J. C. & van der Meys, M. Q., 1964, Wageningen: ICW. 11 p. (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergelijking van hooi en kuil als enig ruwvoer voor melkvee

Schukking, S., Oosterveld, H. & Zijlstra, J., 1964, Wageningen: IBVL. 19 p. (Publikatie / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten; no. 129)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergelijking van twee methoden van batenberekening toegepast op cultuurtechnische plannen voor de veenkolonien : methode Meerjarenplan en methode van der Most

van Gelderen, C., 1964, Wageningen: [s.n.]. 71 p. (Rapport / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkaveling en bodemgebruik : een onderzoek naar de invloed van de verkaveling op de wijze van bodemgebruik in een gebied met kleine gemengde bedrijven in de Achterhoek

Reinds, G. H. & van Hemert, A. K., 1964, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 18 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 244)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkavelingsproblemen van het landbouwbedrijf bij toenemende mechanisatie

Righolt, J. W., 1964, Wageningen: [s.n.]. 14 p. (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 73)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkeer op landbouwwegen in graslandgebieden

Flach, A. J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 15 p. (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vernalization in Cheiranthus allionii Hort.

Barendse, G. W. M., 1964, Wageningen: Veenman. 64 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Verschillen in bedrijfsresultaat in de IJsselmeerpolders

Klaassens, K., 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 44 p. (Studies / Landbouw-economisch instituut; no. no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag bezoek Hongarije (20-23 September 1964)

van Koot, Y., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag Internationaal botanisch congres, 10e (1964)

Wiersum, L. K., 1964, Groningen: [s.n.]. 8 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1964, no. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag internationale congres over voortplanting bij dieren en kunstmatige inseminatie, 5e, Trento, van 6 - 13 september 1964

Aalbers, J. G., Boender, J. & Willemse, A. H., 1964, Zeist: I.V.O. 20 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-68)

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Verslag over 1959 - 1962 van het bodemvruchtbaarheidsproefveld Z 1429 op de proefboerderij "De Scheldemonden" te Bruinisse

Grootenhuis, J. A. & Lubbers, J., 1964, Groningen: [s.n.]. 21 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag over de bedrijfsvoering van de "C.R. Waiboer-Hoeve" te Millingen over het zomerhalfjaar 1963

Westra, P., 1964, Wageningen: P.A.W. 75 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 160)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag Potgrondonderzoek (1 Sept - 31 Dec. 1963) Dega N.V. Leidschendam

Boertje, G. A., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 10 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag proefplekkenonderzoek neusrot bij tomaten in 1957

van den Ende, J. & Koornneef, P., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 16 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Verslag proefplekkenonderzoek waterziek bij tomaten in 1957

van den Ende, J. & Koornneef, P., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 13 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Verslag van de proeven over het voorkoelen van enkele tuinbouwprodukten : sla, tomaten en peren : door gewone en opgevoerde luchtcirculatie in koelcellen of voorkoelcellen en door geforceerde luchtkoeling

Fockens, F. W. & van Laar, H. J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 34 p. (Rapport / Sprenger instituut; no. no. 1708)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een bezoek aan de Sengana G.m.b.H. te Hamburg - Volksdorf op 18 juni 1963

Kronenberg, H. G., Hofman, K. & Wassenaar, L. M., 1964, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen, Wageningen; no. no. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een bezoek aan Engelse instituten in 1963

Schuurman, J. J., 1964, Groningen: [s.n.]. 4 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1964, no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een onderzoek naar de betekenis van zaaibekalking bij bieten

Boskma, K., Schoot Uiterkamp, G. A. & Schrijvers, L., 1964, Groningen: [s.n.]. 21 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een reis naar Schotland en Engeland, 19 - 29 mei 1964

de Heer, J. C. M., 1964, Zeist: I.V.O. 8 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek Schoonoord; no. no. B-58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een studiereis in Noord-Frankrijk van 27 mei t/m 4 Juni 1960

van Koot, Y., Jacobs, J. M. & Groenewegen, J. H., 1964, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag van een studiereis naar de Verenigde Staten van Amerika ter bestudering van enkele aspecten van de samenstelling van het rantsoen in verband met de gezondheid en produktiviteit van het rund (8 augustus tot 21 december 1962)

Hartmans, J., 1964, Wageningen: [s.n.]. 59 p. (Verslagen / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. no. 32)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een studiereis naar Engeland ten behoeve van de veredeling van kleinfruit van 25 april - 2 mei 1964

Kronenberg, H. G., 1964, Wageningen: [s.n.]. 12 p. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een studiereis naar het anjerteeltcentrum in Zuid-Frankrijk

Arnold Bik, R., 1964, Groningen: [s.n.]. 11 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1964, no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een studie - verblijf in Kopenhagen, 4 - 6 maart 1964 en 3 - 8 april 1964

de Heer, J. C. M., 1964, Zeist: I.V.O. 5 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een symposium te Praag over "de betrekkingen tussen de microorganismen van de grond en plantewortels"

Jager, G., 1964, Groningen: [s.n.]. 11 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van enkele tomaterassenproeven in 1963

Koopmans, W., 1964, Wageningen: [s.n.]. 26 p. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional