Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1966

Verslag van een bezoek aan de "Jahreshauptversammlung des Verbandes Deutscher landwirtschaftlicher Untersuchungs - und Forschungsanstalten", Heidelberg September 1965

Harberts, C. L., 1966, Wageningen: [s.n.]. 9 p. (Verslagen / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. no. 38)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een bezoek aan de L.U.F.A. te Berchtesgaden en de A.L.V.A. te Salzburg

Dechering, F. J. A., Deijs, W. B. & Rameau, J. T. L. B., 1966, Wageningen: [s.n.]. 15 p. (Verslagen / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een orienterend onderzoek naar de draagkracht van graslandgronden op kaartblad 31 west

van Wallenburg, C. & Markus, W. C., 1966, Wageningen: STIBOKA. 10 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Verslag van een praktijkproef over vroeg en laat spenen van biggen

Kroeske, D. & Buiting, G. A. J., 1966, Zeist: I.V.O. 28 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-81)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een proef met de Opancol kleen gun schoonmaakslang bij het schoonmaken van maaidorsers in 1965

de Koning, K., 1966, Wageningen: ILR. 4 p. (Rapport / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. no. 60)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een proef met Nitroform

Boertje, G. A., 1966, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag van een proef met verschillende broeiveuren en stalmesttrappen bij komkommers

Roorda van Eysinga, J. P. N. L., 1966, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 2 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access
Open Access

Verslag van een studiereis naar de fruitteelt in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Canada, augustus 1966

Roosje, G. S., Felius, P. M. & Bos, J., 1966, Wilhelminadorp: Proefstation voor de Fruitteelt in de Volle Grond. 48 p. (Rapport / Proefstation voor de Fruitteelt in de Volle Grond; no. no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een studiereis naar Denemarken en N.-W-Duitsland

Anonymous, 1966, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 17 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 107)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een studiereis naar de Verenigde Staten van Noord - Amerika ter gelegenheid van het Internationaal tuinbouwkundig congres, 17e te Maryland, aug. 1966

Schenk, P. K. & Kamerbeek, G. A., 1966, Lisse: [s.n.]. 23 p. (Rapport / Laboratorium voor bloembollenonderzoek; no. no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een studiereis naar Duitsland van 6 - 9 juni 1966

Heyna, B. J., Koppe, R. & Spek, J. C., 1966, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Publikatie / Instituut voor tuinbouwtechniek; no. no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een studiereis naar Engeland in de laatste week van April 1966

Roorda van Eysinga, J. P. N. L., 1966, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 10 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag van een studiereis naar Engeland van 7 t/m 14 mei 1966

van Doveren, R. J., Krijgsman, H. K., Bleijenberg, P. & van de Vrie, C., 1966, Wageningen: [s.n.]. 15 p. (Publikatie / Instituut voor tuinbouwtechniek; no. no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een studiereis naar Polen : juni 1966

Gijsberts, L., Gersons, L. & Roelofsen, B., 1966, Wilhelminadorp: Proefstation voor de Fruitteelt in de Volle Grond. 58 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Verslag van een studiereis naar Syrie

van Alphen, J. G., 1966, Wageningen: ILRI. 9 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Verslag van het Internationale congres van de toepassingen van kunststof in de agrarische sector, gehouden van 2 - 6 april 1966 te Pisa, 2e

Sondern, J. A., 1966, Wageningen: [s.n.]. 21 p. (Publikatie / Instituut voor tuinbouwtechniek, Wageningen; no. no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van het proefplekkenonderzoek bij het ras Jonathan, uitgevoerd van 1959 t/m 1963

van Dam, J. G. C., 1966, Wageningen: STIBOKA. 40 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 702)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van twee bodembehandelingsproeven met appel en peer op een veldpodsolgrond te Alphen (N.Br.)

Delver, P. & Bomhof, H. G., 1966, Groningen etc.: Instituut voor Bodemvruchtbaarheid [etc.]. 81 p. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid; no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van werkzaamheden in Israel : febr. - maart 1966

Spoelstra, P. A., 1966, Wageningen: [s.n.]. 62 p. (Publikatie / Instituut voor tuinbouwtechniek Wageningen; no. no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van zijn reis naar de V.S. van Amerika, van 11 tot 31 augustus 1966

Banga, O., 1966, Wageningen: [s.n.]. 15 p. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 43)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag voorbereidend onderzoek Galole Irrigation Project, Kenya

Peters, F. H. & van de Goor, G. A. W., 1966, Wageningen: ILRI. 56 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Vervoer op lage temperatuur in geisoleerde voertuigen zonder koelinstallatie

Fockens, F. H., 1966, Wageningen: [s.n.]. 2 p. (Bulletin / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 44)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verwachte zettingen tengevolge van grondwaterstandsverlaging en afgraving ten behoeve van slootdemping in het ruilverkavelingsgebied "Geestmerambacht"

Kouwe, J. J., 1966, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 7 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 362)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vier jaren kopziektestatistiek in Nederland

Koopmans, J., 1966, 's-Gravenhage: [s.n.]. 6 p. (Overdr. / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. no. 74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Virus - free plants of Iris 'Wedgwood' obtained by meristem culture

Baruch, E. R. & Quak, F., 1966, Wageningen: [s.n.]. 4 p. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek; no. no. 427)(Mededeling / Laboratorium voor virologie, Landbouwhogeschool; no. no. 427)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Visserij en wetenschap

Hildebrandt, A. G. U., 1966, 's-Gravenhage: [s.n.]. 7 p. (Overdrukken / Landbouw-economisch instituut; no. no. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vlasonderzoek en vlasteelt in Belgie : verslag van een studiereis van 22 tot 26 november 1965 naar het Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor de Nijverheidsteelten te Rumbeke, West - Vlaanderen

Liefstingh, G. & Blink, G., 1966, Wageningen: P.A.W. 23 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 205)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vochtverlies van appels na de oogst

Fockens, F. H., 1966, Wageningen: [s.n.]. 2 p. (Bulletin / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voeding en de opbouw van steroid hormonen

Anonymous, 1966, Wageningen: [s.n.]. (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie; no. no. 2762)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Voeding van konijnen

Anonymous, 1966, Wageningen: [s.n.]. (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie; no. 2706)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Voordrachten gehouden op de contactbijeenkomst PAW - IB, Groningen 6 januari 1966

Harmsen, G. W., Kolenbrander, G. J. & van Burg, P. F. J., 1966, Groningen: Unknown Publisher. 15 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1966, no. 2)

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Open Access

Voorgebakken patates frites

Anonymous, 1966, Wageningen: [s.n.]. 11 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 146)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voorkiemen van aardappelen

Anonymous, 1966, Wageningen: [s.n.]. (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwdocumentatie en landbouwpublicaties; no. no. 2671)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Voorkoelen van geisoleerde voertuigen met vloeibare lucht

Meffert, H. F. T., 1966, Wageningen: [s.n.]. 2 p. (Bulletin / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorkomen en bestrijdingen van bladaaltjes bij lelies

Muller, P. J., 1966, Lisse: [s.n.]. 6 p. (Publikatie / Laboratorium voor bloembollenonderzoek Lisse; no. no. 173)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voortgezet onderzoek van registrerende waterstandsmeters (3e serie)

Landbouwhogeschool Wageningen Hydraulica Laboratorium, 1966, Wageningen: LH. 15 p. (Nota / Hydraulica Laboratorium. Landbouwhogeschool; no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorverpakking van gesneden snijbonen

Greidanus, P., 1966, Wageningen: [s.n.]. 2 p. (Bulletin / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vormen van intensieve samenwerking tussen individuele landbouwbedrijven

Smeenk, W. F. H. & Bauwens, A. L. G. M., 1966, 's-Gravenhage: L.E.I. 93 p. (Studies / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vroege andijvie in de vollegrond : samenvattend verslag van teelt - en rassenonderzoek 1961 - 1965

Buisband, T., 1966, Alkmaar: [s.n.]. 43 p. (Mededeling / Proefstation voor de groenteteelt in de vollegrond in Nederland; no. no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vroegrooiproef bij freesia, 1954-1955

Dijkhuizen, T., 1966, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 12 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Vroegrooiproef bij freesia, 1955-1956

Dijkhuizen, T., 1966, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 10 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Vruchtval bij tomaat veroorzaakt door Botrytis cinderea

de Waard, M. A., 1966, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Waar komt dat water vandaan?

Kraijenhoff van de Leur, D. A., 1966, Wageningen: Unknown Publisher. 19 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Waarnemingen aan de makrofauna van enige krabbescheervegetaties in Noordwest Overijssel I

Higler, L. W. G., 1966, S.l.: [s.n.]. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Water- en luchthuishouding van de grond

Haans, J. C. F. M. & van der Sluys, P., 1966, Den Haag: Ministerie van Landbouw en Visserij. 37 p. (Dictaat. Cursus Bodemkunde. Onderafdeling Scholing. Ministerie van Landbouw en Visserij; no. 1966/1968, no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wateronttrekking door diepe putten

Ernst, L. F., 1966, Wageningen: I.C.W. 11 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 353)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access