Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1918

De ontwikkeling van de microbiologie en hare beteekenis voor den landbouw

Söhngen, N. L., 1918, Wageningen: Veenman. 14 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access
Open Access

De perzik

Wiersma, K., 1918, Zwolle: Tjeenk Willink. 56 p. (Goedkoope tuinbouwbibliotheek; no. no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De zuurgraad van melk en wei

van Dam, W., 1918, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 24 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 22.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economie en recht

Heringa, A., 1918, Wageningen: Veenman. 33 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Enkele winterharde hamamelidaceae, in 't bijzonder Parrotia persica C.A. mey

Baas Becking, L. H., 1918, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 14, [verh. 6])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Erfelijkheid en cultuur (ik ben, ik leef, ik denk)

Pitsch, O., 1918, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 13, [verh. 5])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Groei, bloei en snoei : algemeen gedeelte van den snoei der vruchtboomen

Wiersma, K., 1918, 's-Gravenhage: [s.n.]. 74 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Het onderwijs in kennis van landbouwwerktuigen, de polderbemaling en de afwatering van den bodem

Visser, M. F., 1918, Wageningen: Unknown Publisher. 17 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Het onderwijs in tuinarchitectuur en tuinkunst aan de Landbouw-Hoogeschool te Wageningen

Hartogh Heys van Zouteveen, H. F., 1918, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 14, [verh. 7])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het relativiteitsbeginsel

van Uven, M. J., 1918, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 13, [verh. 6])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het studiejaar 1918-1919

Aberson, J. H., 1918, Wageningen: Veenman. 9 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Het xperiment in de plantenphysiologie : openbare voordracht, gehouden bij den aanvang zijner werkzaamheden aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen, den 17en dec. 1917

Blaauw, A. H., 1918, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 14, [verh. 4])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kassen en kassenbouw

Wiersma, K., 1918, 's-Gravenhage: Bootsma. 94 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Kubeeringsmethode van professor Tor Jonson

Du Quesne van Bruchem, T. L. G., 1918, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 14, [verh. 2])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landbouw en economie : openbaar afscheidscollege gegeven den 10den Juni 1918

Bordewijk, H. W. C., 1918, Wageningen: Veenman. 20 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Licht und Wachstum

Blaauw, A. H., 1918, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 15, [verh. 6])(Onderzoekingen / Laboratorium voor Plantenphysiologie, Landbouwhoogeschool; no. no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nogmaals over het verwerken van perchloraatresten verkregen bij de kalibepalingen

Vürtheim, A., 1918, 's Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 4 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 22.05)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoekingen over tracheomycosen: de verticilliose van den komkommer = (Recherches sur les trachéomycoses: verticilliose du concombre)

van der Lek, H. A. A., 1918, Wageningen: Veenman. (ededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 15, [verh. 1])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de formule van Fleischmann voor de berekening der droge stof in melk

van Beynum, J., 1918, 's Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 9 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 22.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Primaire driehoeksverhouding, als onderdeel van graadmeting, in Nederland : openbare voordracht, gehouden bij de aanvaarding van zijne betrekking als leeraar in het landmeten en waterpassen aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool op 12 october 1917

Dieperink, J. W., 1918, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 13, [verh. 3])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Recht en werkelijkheid

Kielstra, J. C., 1918, Wageningen: Veenman. 19 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Vergelijking van gerst- en tarwerassen, van het Instituut afkomstig met andere voortreffelijke rassen van deze gewassen, proefjaar 1915-1916

Sirks, M. J., 1918, Wageningen: Veenman. 34 p. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 14, [verh. 1])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijking van tarwerassen, van het Instituut afkomstig, met andere voortreffelijke rassen van dit gewas, proefjaar 1916-1917

Sirks, M. J., 1918, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 14, [verh. 8])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van de lotgevallen der Rijks Hoogere Land-. Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen : gedurende den cursus 1916/1917 bij de overdracht van het directeurschap uitgebracht op den 28sten september 1917

Berkhout, A. H., 1918, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 13, [verh. 2])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1919

Beginsel en stof tot onderzoek

Blaauw, A. H., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 15, [verh. 7])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bijdrage tot de kennis van de werking der Bordeauxsche pap op de aardappelplant

Ritzema Bos, J., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 15, [verh. 8])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemonderzoek op Java en Sumatra : resultaten eener geologische en agrogeologische reis in 1916: Bijdrage tot de kennis van het bodemprofiel nabij Buitenzorg

White, J. D., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemonderzoek op Java en Sumatra : resultaten eener geologische en agrogeologische reis in 1916: De agrogeologie als wetenschap

van Baren, J., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [4])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemonderzoek op Java en Sumatra : resultaten eener geologische en agrogeologische reis in 1916: Petrografische beschrijving van eenige gesteenten van den Salak

White, J. D., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [4])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De druif

Wiersma, K., 1919, Zwolle: Tjeenk Willink. 104 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De invloed van bosschen op het regime van rivieren

Thal Larsen, J. H., 1919, Wageningen: Veenman. 26 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De invloed van grondsoort en bemesting op het gehalte onzer landbouwgewassen aan stikstof en aschbestanddeelen : vervolg

Maschhaupt, J. G., 1919, 's Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 16 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 23.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De phosphaatknollen, afkomstig uit Overijssel en het daaruit verkregen phosphorietmeel als directe meststof

Knuttel, D. & van 't Kruys, M. J., 1919, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 10 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 23.07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ruilverkaveling in Frankrijk

van Riel, H. F., 1919, Wageningen: Veenman. 13 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De samenstelling van de kroon bij Lamium album L.

Giltay, E., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [verh. 2])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De veenkoloniale haverziekte (3e mededeeling, ingezonden 7 Mei 1918)

Hudig, J. & Meijer, C., 1919, 's Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 23.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De veenkoloniale haverziekte (4e mededeeling)

Hudig, J. & Meijer, C., 1919, 's-Gravenhage: Van Langenhuysen. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 23.05)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een verbetering van het graantransport in graanmalerijen

Polak, M. W., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 15, [verh. 2])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het meten van waterstof-ionenconcentraties in bodemextracten en bodemsuspensies

Hudig, J. & Sturm, W., 1919, 's Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 42 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 23.04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het Torrens-stelsel in Suriname

van der Deure, A., 1919, Wageningen: Veenman. 19 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Iets over het kweeken van ziektevrij pootgoed bij aardappelen; noodzakelijkheid van wetenschappelijk onderzoek van de aardappelplant en hare cultuur

Oortwijn Botjes, J. & Quanjer, H. M., 1919, 's-Gravenhage: Van Langenhuysen. 40 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Insektenschade in het voorjaar 1918

Ritzema Bos, J., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 15, [verh. 3])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Instituut voor Phytopathologie te Wageningen : verslag over onderzoekingen, gedaan in-, en over inlichtingen, gegeven van wege bovengenoemd Instituut, in het jaar 1915

Ritzema Bos, J., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [verh. 6])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de oplosbaarheid in met koolzuur verzadigd water van het in Thomasphosphaat aanwezige phosphorzuur : vervolg

Maschhaupt, J. G., 1919, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 23.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over grondmonsters, agronomische (agrogeologische) kaarten en grondprofielen

van Bijlert, A., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [verh. 3])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proeven met eenige chemicaliën ter bestrijding van het wortelaaltje (Heterodera radicicola Greef)

Schoevers, T. A. C., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 15, [verh. 5])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Sur la fonction du tissu crible

Quanjer, H. M., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [verh. 5])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Uit de kursus in de leer van het zien aan de Landbouw-Hogeschool

Giltay, E., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [verh. 1])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access