Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1932

De groei van het wortelstelsel der planten bij gelijke en bij ongelijke vruchtbaarheid van boven- en ondergrond

Goedewaagen, M. A. J., 1932, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 38.09)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van den basentoestand van den grond op de ontwikkeling van de theeplant (Thea sinensis Linn.)

Prillwitz, P. M. H. H., 1932, Wageningen: Veenman. 120 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De invloed van den kalktoestand van juvenielen Merapi-aschgrond op eenige kwaliteitseigenschappen van Vorstenlandsche tabak

Middelburg, H. A., 1932, Wageningen: Veenman. 68 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De invloed van D-vitamine en ultra-violette bestraling bij verschillende verhoudingen van Ca:P in het dieet

Groeneveld, B. J. B., 1932, Wageningen: Veenman. 74 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De methodiek van de humusbepalingen

Spithost, C., 1932, 's-Gravenhage: Rijksuitgeverij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 38.05)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De wetenschappelijke beteekenis van Natuurbescherming

Jeswiet, J., 1932, In : Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij. 44, p. 218-237

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Open Access

Een afwijkende vorm van Rubus saxatilis L

Valckenier Suringar, J., 1932, In : Nederlandsch kruidkundig archief. 1932, 2, p. 371-373

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Open Access

Een statistisch onderzoek naar den invloed van het weer op de opbrengst en het gehalte van suikerbieten in Nederland

Frankena, H. J., 1932, Groningen: Noordhoff. 173 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Fiederblattbildung und Blattspaltung bis Verdoppelung an Ulmus campestris L

Valckenier Suringar, J., 1932, In : Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. 44, p. 310-313

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Fijnheid en verdeeling van een als meststof toegediend natuurlijk fosfaat

Leijenaar, G. H. A., 1932, Wageningen: Veenman. 113 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Grepen uit het verleden en het heden van het irrigatiewezen

Thal Larsen, J. H., 1932, Wageningen: Veenman. 22 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Het gehalte aan stikstof (N) van eenige Nederlandsche cultuurgronden en van de nieuwe Zuiderzeegronden

Hissink, D. J. & Spithost, C., 1932, 's-Gravenhage: Directie van den Landbouw. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.06)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het studiejaar 1931-1932

Thal Larsen, J. H., 1932, Wageningen: Veenman. 13 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Humusgehalten in verschillende typen grond, bij aanwending van verschillende methoden verkregen

Hissink, D. J. & Spithost, C., 1932, 's-Gravenhage: Rijksuitgeverij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 38B)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kruisingen met Trifolium pratense L.

Nijdam, F. E., 1932, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff. 116 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Moderne wijze van kiemkrachtsbeoordeling en de invloed daarvan op de waarde van het onderzoek voor de praktijk

Franck, W. J., 1932, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 20 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natriumbepaling

van Kampen, G. B. & Westenberg, L., 1932, 's-Gravenhage: Rijksuitgeverij Dienst van de Nederlandsche Staatscourant. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 38.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Officieele vertegenwoordiging van landbouw, nijverheid en handel

Mollerus, J. C., 1932, Amsterdam: Ellerman, Harms & Co.. 509 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Optisch onderzoek over de hydratatie en den fijnheidsgraad van caseine in sol-toestand

Holwerda, B. J., 1932, 's-Gravenhage: Rijksuitgeverij. 43 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen / Department van Economische Zaken, Directie van den Landbouw; no. 38.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de bijvoeding van melkvee in de weide en de qualiteit der aldus geproduceerde boter

Brouwer, E., 1932, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 44 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de specifieke werking van maïs, gerst en andere graansoorten op het beenstelsel

de Ruyter de Wildt, J. C. & Brouwer, E., 1932, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 26 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Picea excelsa virgata mit Rückschlag

Valckenier Suringar, J., 1932, In : Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. 44, p. 307-309

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Recht, wet en techniek

Kluvers, C. J., 1932, Groningen: Noordhoff. 19 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Rhabdocline pseudotsugae Sydow : oorzaak eener ziekte van Douglasspar

van Vloten, H., 1932, Santpoort: Mees. 168 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Statistisch onderzoek naar de schommelingen van het joodgetal van het melkvet bij afzonderlijke koeien

Brouwer, E., 1932, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 34 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag eener in december 1931 gemaakte studiereis naar Breslau, Praag en Zurich

Hooghoudt, S. B., 1932, 's-Gravenhage: Directie van den Landbouw. 30 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voederproef met tapiocameel bij melkvee

Brouwer, E., 1932, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 33 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.08)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vroegbroei van narcissen

Beijer, J. J. & van Slogteren, E., 1932, In : Weekblad voor bloembollencultuur. 43

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Bacteriologisch onderzoek van een aantal in 1932 volgens de mineraalzuur-methode gemaakte kuilhoopen

van Beynum, J., Pette, J. W. & Holwerda, B. J., 1933, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 2 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. No. 39 (14) C)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bijdrage tot de biologie en de ecologie van den spreeuw (Sturnus vulgaris vulgaris L.) gedurende zijn voortplantingstijd

Kluijver, H. N., 1933, Wageningen: Veenman. 146 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De aanvoer van arbeiders voor den landbouw in Suriname

Snellen, E., 1933, Wageningen: [s.n.]. 167 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De bepaling van vluchtige vetzuren volgens de destillatiemethoden

van Beynum, J., 1933, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. No. 39 (4) C)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De economische beteekenis van het bosch voor Nederland

Sprangers, A. A. C., 1933, Arnhem: Nederlandsche Heidemaatschappij. 303 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De "grauwe dennensnuitkever", Brachyderes incanus L., als ernstige vijand onzer naaldhoutboomen

de Fluiter, H. J. & Blijdorp, P. A., 1933, In : Nederlands Bosbouwtijdschrift. 6, 5, p. 153-154

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De groei van jonge Hevea-oculaties = The growth of young Hevea buddings

Ostendorf, F. W., 1933, s.l.: S.n.. 94 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De periodieke ontwikkeling van Narcissus pseudonarcissus L.

Huisman, E. & Hartsema, A. M., 1933, Wageningen: Veenman. (Mededeeling / Laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek, Wageningen; no. no. 38)(Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. dl. 37, verh. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De rangorde-methode : een schattingsmethode voor plantkundig graslandonderzoek met volgorde-bepaling

de Vries, D. M., 1933, 's-Gravenhage: Directie van den Landbouw. 24 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. No. 39. (1) A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De wijze van reproductie in de plantenteelt en de consequenties daarvan ten opzichte van de nakomelingschap

Mayer Gmelin, H. K. H. A., 1933, Wageningen: Veenman. 20 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Duinbebossching

van Steijn, J. A., 1933, Wageningen: Veenman. 318 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Eenige algemeene resultaten, verkregen met ensileering onder toevoeging van mineraalzuur: [I]

de Ruyter de Wildt, J. C., 1933, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 39 (13) C)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Haringmeel bij het mesten van varkens

Ruyter de Wildt, J. C., 1933, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 4 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der Rijkslandbouwproefstations; no. no. 39.09; 39.15; 41.07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het koelen, belichten en met koolzuur begassen van aardbeien, 1932-1933

Jumelet, A., 1933, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 21 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Het studiejaar 1932-1933

Mayer Gmelin, H. K. H. A., 1933, Wageningen: Veenman. 15 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Het wortelstelsel der graanplanten bij ongelijke verdeeling der meststoffen in den grond

Goedewaagen, M. A. J., 1933, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 39 (8) A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kalktoestand-onderzoekingen

Hudig, J., Biewenga, E. & v.d. Meulen, J. B., 1933, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool; no. dl. 37, verhandeling 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nogmaals iets over het uitkomen van de imago van Diplostichus tenthredinum B.B. uit den gesloten cocon van Diprion pini (L.)

de Fluiter, H. J., 1933, In : Entomologische Berichten. 8, 191, p. 487-493

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Over doelmatige veevoedering in Nederland

Kooy Lzn, C., 1933, Voorschoten: Volkers. 104 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access