Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1930

In memoriam. Ernst Henry Wilson, 15 Febr. 1876 - 15 Oct. 1930

Jeswiet, J., 1930, In : Jaarboek / Nederlandse Dendrologische Vereniging. 1930, p. 22-29

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Over de behoefte van jonge geiten aan vitamine C

Brouwer, E. & de Ruyter de Wildt, J. C., 1930, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 35.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over den invloed van regenval op den grondwaterstand

Thal Larsen, J. H., 1930, Wageningen: Veenman. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. dl. 34, verh. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over het vitamine C in geitenmelk en koemelk

de Ruyter de Wildt, J. C. & Brouwer, E., 1930, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 36.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Persoonlijke opvattingen bij de toepassing der internationale botanische regels der nomenclatuur of, evenals bij de regels zelf, internationaal overleg?: Een aantal nomenclatuurgevallen van coniferen en loofhoutsoorten

Valckenier Suringar, J., 1930, Wageningen: Veenman. 35 p. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. dl. 34, verh. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Picea excelsa var. virgata met terugslag

Valckenier Suringar, J., 1930, In : Jaarboek / Nederlandse Dendrologische Vereniging. 1930, p. 162-167

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Quercus pubescens: een oerwoud in Z.-Frankrijk en haar algemeene verbreiding

Venema, H. J., 1930, In : Jaarboek / Nederlandse Dendrologische Vereniging. 1930, p. 139-145

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Roode vlekken op beschimmelde boter

Boekhout, F. W. J. & van Beynum, J., 1930, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 3 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 36.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Twee voederproeven met cocosmeel bij melkvee

Brouwer, E., 1930, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 35.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Twee voederproeven met palmpittenmeel bij melkvee

Brouwer, E., 1930, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 36.06)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Untersuchungen ueber die Umfallkrankheit der Tulpen

Pinkhof, M., 1930, Amsterdam: De Bussy. 288 p.

Research output: Thesispromoter, other

Verbetering der cassave-cultuur door middel van proefvelden

van der Zijl, C. E., 1930, Wageningen: Veenman. 127 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Vereenvoudigde bepaling van kalk in grondextracten

ten Have, J., 1930, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 36.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijkend onderzoek omtrent hooiwinning en inkuiling

Brouwer, E., 1930, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 38 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 35.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verschuiving der periodiciteit : aanpassing en export voor het zuidelijk halfrond (Hyacinth en tulp)

Blaauw, A. H., Luyten, I. & Hartsema, A. M., 1930, Amsterdam: Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 105 p. (Mededeeling / Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek; no. no. 28)(Verhandelingen / Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde; no. dl. 26, no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag betreffende de scheikundige en mechanische samenstelling van eenige grondmonsters, afkomstig uit polderafdeeling IV van het plan tot partieele bemaling van het waterschap Vollenhove

van der Spek, J., 1930, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 35.09)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voederproef met aardappelvezels bij melkvee

Brouwer, E., 1930, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 36.05)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wageningen en omstreken in het verloop der eeuwen : een historisch-stedebouwkundige studie van een gewest en van een stad

Hartogh Heys van Zouteveen, H. F., 1930, Unknown Publisher. 19 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1931

Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond: Eerste mededeeling

Hissink, D. J. & Hooghoudt, S. B., 1931, 's-Gravenhage: Directie van den Landbouw. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. no. 37B)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Boeken en tijdschriften

Valckenier Suringar, J., 1931, In : Jaarboek / Nederlandse Dendrologische Vereniging. 1931, p. 208-216

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Deelbouw in Nederlandsch-Indie

Scheltema, A. M. P. A., 1931, Wageningen: Veenman. 425 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access
Open Access

De iepenziekte

Valckenier Suringar, J., 1931, In : Jaarboek / Nederlandse Dendrologische Vereniging. p. 190-194

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De invloed van temperatuur en vochtgehalte op de ontleding van plantenresten door micro-organismen

Waksman, S. A. & Gerretsen, F. C., 1931, 's-Gravenhage: Departement van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. No. 37,04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De stichting van een boschbedrijf in Andalusie : een bedrijfsanalyse

Burgers, P. H., 1931, Den Haag: Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij. 166 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De techniek in den landbouw

Visser, M. F., 1931, Wageningen: Unknown Publisher. 19 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De verbreiding der iepenziekte door de iepenspintkevers en de bestrijding van dit insect in de practijk

Fransen, J. J., 1931, In : Tijdschrift over plantenziekten. 37, 9, p. 169-183

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Een halve eeuw van samenwerking tusschen wetenschap en praktijk in de Javasuikercultuur

Geerts, J. M., 1931, Groningen: Wolters. 32 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Het gebruik van de methode der kleinste kwadraten in de landmeetkunde

Tienstra, J. M., 1931, Wageningen: LH. 20 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Het proefveldonderzoek bij de rijstcultuur op Java

Ossewaarde, J. G., 1931, Wageningen: Veenman. 180 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Het studiejaar 1930-1931

Visser, M. F., 1931, Wageningen: Unknown Publisher. 18 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Landbouw en welvaart in het Regentschap Pasoeroean : bijdrage tot de kennis van de sociale economie van Java

de Vries, E., 1931, Wageningen: Veenman. 311 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Localisaties op grensvlakken

Tendeloo, H. J. C., 1931, Wageningen: Veenman. 19 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Nieuwe soorten en varieteiten

Valckenier Suringar, J., 1931, In : Jaarboek / Nederlandse Dendrologische Vereniging. 1931, p. 203-207

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Onderzoekingen over de bepaling van het phosphorzuur in kunstmeststoffen

van Bers, G. H. C., 1931, 's Gravenhage: [s.n.]. 15 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 37.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de bepaling van het fijnmeelgehalte van kalkmergel

Vürtheim, A., 1931, 's-Gravenhage: Departement van Binnelnlandse Zaken en Landbouw. 32 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 37,3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over röntgenologisch onderzoek van kaas

Boekhout, F. W. J. & Brouwer, E., 1931, 's Gravenhage: [s.n.]. 2 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 37,02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over ziekteverschijnselen van de aardbei en over het voorkomen van een actinomyceet in de weefsels van deze plant

Banga, O., 1931, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool; no. dl. 35, verhandeling 5)(Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt; no. no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Properties and constitution of a volcanic soil, built in 50 years in the East-Indian Archipelago

van Baren, J., 1931, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool; no. dl. 35, 6)(Communications from the Geological Institute of the Agricultural University; no. no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Root systems of seven varieties of peas grown under similar cultural conditions

Boonstra, A. E. H. R., 1931, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool; no. dl. 35, verh. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The spiral-growth of Phycomyces

Oort, A. J. P., 1931, Amsterdam: Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 12 p. (Communication / Laboratory of Plant Physiological Research, Wageningen, Holland; no. no. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkolingsproeven met enkele Oost-Indische houtsoorten

Verschuur, R., 1931, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool; no. dl. 35, verhandeling 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voortgezette proefnemingen over inkuilen

Brouwer, E., 1931, 's- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 30 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 37.C)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1932

Bepaling van den osmotischen druk of der celsapconcentratie, in verband met het vorstgevaar der planten

Valckenier Suringar, J., 1932, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 44, p. 413-419

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Open Access

Bijdrage tot de kennis der biologie en epidemiologie van de gewone dennenbladwesp, Pteronus (Lophyrus) pini (L.) in Nederland

de Fluiter, H. J., 1932, Wageningen: Veenman. (Mededeeling van het Laboratorium voor Entomologie van de Landbouwhoogeschool)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De economische beteekenis der ontginningen

de Hoogh, B., 1932, Rotterdam: J.H. Donner.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De geschiedenis der verwantschapsidee in het plantenrijk : een strijd tusschen intuitie en verstand

Valckenier Suringar, J., 1932, Wageningen: Veenman. 2 p. (Mededeelingen van de Landbouw Hoogeschool; no. dl. 36, verhandeling 1)(Mededeelingen van de Landbouw Hoogeschool; no. dl. 36, verhandeling 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional