Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1925

De plantensystematiek en de plantengeografie aan de Landbouwhoogeschool

Valckenier Suringar, J., 1925, Wageningen: Veenman. 32 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De Radium-groeireactie van één cel

Blaauw, A. H. & van Heyningen, W., 1925, Amsterdam: Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 16 p. (Mededeeling van het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek Wageningen; no. no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De reactie van den grond en de behoefte aan kalk

Aberson, J. H., Eversmann, F. & van Dijk, J. W., 1925, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 37, p. 361-377

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De verzadigingstoestand van den grond: A. minerale gronden (kleigronden)

Hissink, D. J., 1925, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 26 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 30.04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een en ander over het geelziek der hyacinthen (Pseudomonas hyacinthi) en zijn bestrijding

van Slogteren, E., 1925, In : Weekblad voor bloembollencultuur. 36, 31 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Een herkenningswijze van een mengsel van rauwe volle melk en (gepasteuriseerde) ondermelk

Hekma, E., 1925, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 8 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 30.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Eenige opmerkingen omtrent de bepaling van den zuurgraad van den grond volgens de methode-Liechti

van der Spek, J., 1925, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 13 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 30.09)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een studie over emelten en hare bestrijding

de Jong, W. H., 1925, Wageningen: Veenman. 108 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Gewone, loszadige karwij en een nieuwe zaadhoudende variëteit : een vergelijkend onderzoek der vruchten

Goedewaagen, M. A. J. & Zijlstra, K., 1925, S.l.: Rijkslandbouwproefstation Groningen. 20 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 30,15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het begrip landbouwwetenschap

van Baren, J., 1925, Wageningen: Unknown Publisher. 24 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Het bepalen van nitraat-stikstof

Lagers, G. H. G., 1925, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 24 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 30.11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Infecties van zaaizaden in verschillende jaren

Doijer, L. C., 1925, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 30.17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Larix decidua Mill. var. viminalis nov. var

Valckenier Suringar, J., 1925, In : Jaarboek / Nederlandse Dendrologische Vereniging. 1925, p. 107-108

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Omzettingen van koolhydraten in het blad van Nicotiana tabacum L.

Tollenaar, D., 1925, Wageningen: Veenman. 142 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Onderzoekingen over levenswijze en bestrijding van den witten rijstboorder op Java

van der Goot, P., 1925, Wageningen: Veenman. 278 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Onderzoek naar de vooruitzichten van de houtverkolingsindustrie in Nederlandsch-Indie

Wind Hzn, R., 1925, Wageningen: Veenman. 211 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Onderzoek van grond- en baggermonsters uit de Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen, in verband met de plannen tot droogmaking van deze plassen

Hissink, D. J., van der Spek, J., Dekker, A., Dekker, M. & Oosterveld, H., 1925, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 28 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 30.16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Groningen

Minderhoud, G., 1925, Groningen: van der Kamp. 286 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Over den invloed van de waterstofionen-concentratie op bacteriologische processen

Gerretsen, F. C., 1925, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 44 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 30.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de onderkenning van karnemelk en gezuurde centrifugemelk

Brouwer, E., 1925, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 2 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 30.08)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over het wezen der vetbolletjesagglutinatie: Over serumglobine in verband met de melkoprooming

Brouwer, E., 1925, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 17 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 30.13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over het wezen der vetbolletjesagglutinatie: Vergelijkend onderzoek omtrent den invloed van schep- en centrifugeondermelk op de oprooming van gewasschen melkvetbolletjes

Hekma, E., 1925, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 7 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 30.14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pisum - crosses

Wellensiek, S. J., 1925, 's-Gravenhage: [s.n.].

Research output: Book/ReportBookAcademic

Report on a collection of recent shells from Obi and Halmahera (Moluccas)

Oostingh, C. H., 1925, Wageningen: Veenman. 362 p. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. dl. 29, verh. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijkend onderzoek omtrent leukocytengehalte van katalasecijfers van schep- en centrifugeroom

Hekma, E., 1925, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 5 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 30.06)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijkend onderzoek van eenige methoden ter bepaling van het gehalte aan phosphorzuur in den grond

Hissink, D. J. & Dekker, M., 1925, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 19 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 30.05)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorlopige onderzoekingen over het dijvermogen van lijnkoek en lijnmeel

Ezendam, J. A., 1925, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 11 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 30.12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1926

Bijdrage tot de kennis van Pseudogaylussiet

van Baren, J., 1926, Wageningen: Veenman. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. dl. 30, verh. 3)(Mededelingen van het Geologisch Instituut de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Cultuurcontrôle in den winter

Bos, H., 1926, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 3 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 31.07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

David Douglas, de plantenverzamelaar in het verre westen ten tijde der indianen- en buffelheerschappij

Valckenier Suringar, J., 1926, In : Jaarboek / Nederlandse Dendrologische Vereniging. 1926, p. 69-97

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De bestrijding van het geelziek der Hyacinthen

van Slogteren, E., 1926, Lisse: Laboratorium voor Bloembollenonderzoek. 7 p. (Mededeling / Laboratorium voor Bloembollenonderzoek; no. nr. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De botanicus Jakob Friedrich Ehrhart en zijn bezoek aan ons land in 1782

Valckenier Suringar, J., 1926, In : Nederlandsch kruidkundig archief. 1926, p. 117-149

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Open Access

De inlandsche en Europeesche landbouw in Ned.-Indie en enkele hunner problemen

van der Stok, J. E., 1926, Wageningen: Landbouwhogeschool. 27 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De melk als emulsie : het oproomingsproces

van der Burg, B., 1926, Wageningen: Veenman. 19 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De methode Comber voor het schatten van den zuurgraad van zure gronden

Hissink, D. J., 1926, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 31.12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De methode van het mechanisch grondonderzoek

Hissink, D. J., 1926, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 31.13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De potentiometrische methode ter bepaling van den zuurgraad van den grond (pH)

Hissink, D. J. & van der Spek, J., 1926, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 31.11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische aardrijkskunde van Gelderland

Blink, H., 1926, Gelderland. van Baren, J., Bigot, L. C. T. & Blink, H. (eds.). Van Loghum Slaterus, p. 481-504

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Een nieuw type blaastoestel voor de scheiding van ongevulde en gevulde zaden, in gebruik aan het Rijksproefstation voor Zaadcontrole te Wageningen

Leendertz, K., 1926, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 31.06)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar de chemische samenstelling van vergiftigde beukenotenkoek

van Kampen, G. B., 1926, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 31.15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar fijnheid en verdeeling van het phosphorzuur en zijn opneembaarheid in de mergelgronden van Java

White, J. T., 1926, Wageningen: Veenman. 143 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Farbe und Grösse der Samen vom Raps in ihrer physiologischen und züchterischen Bedeutung

Sirks, M. J., 1926, Wageningen: Veenman. 54 p. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen (Nederland); no. dl. 30, verh. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geobotanische studie van de Berger duinen

Bijhouwer, J. T. P., 1926, Deventer: IJsel. 204 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Het verband tusschen de pH, de kalkfactor, den verzadigingstoestand (V) en de S (humus) van eenige humusgronden : S (humus) en V van deze gronden bij een pH = 7 : het equivalentgewicht van de humussubstantie

Hissink, D. J., 1926, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 31.10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het voorkomen van melkzure zouten in oliezaden

van Kampen, G. B., 1926, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 31.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

I Titratiecurven van humusgronden ; II Hoeveelheid kalk, welke de grond moet vastleggen, om in het algemeen een bepaalden zuurgraad (pH) en in het bizonder de neutrale reactie (pH=7) te bereiken ; III Eenige opmerkingen omtrent publicaties van anderendoor

Hissink, D. J. & van der Spek, J., 1926, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 31.08)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kleine bijdrage over anaemie, urobilinurie en darmbloedingen bij konijnen ten gevolge van uitsluitende koemelk- en geitenmelkvoeding

Brouwer, E., 1926, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 31.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Moeilijkheden, verbonden aan planten-geografisch werk op Java

Jeswiet, J., 1926, Unknown Publisher. 26 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Onderzoek naar bruikbare kenmerken ter identificatie van boomen naar hun bast

Thorenaar, A., 1926, Wageningen: Veenman. 207 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Onderzoek naar de natuurlijke verjonging en den uitkap in Preanger Gebergtebosch

Kramer, F., 1926, Wageningen: Veenman. 182 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access