Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1952

Polder beschrijvingen behorende bij een bijdrage tot de kennis van Schouwen-Duiveland en Tholen, naar de toestand voor 1953

Kuipers, S. F., 1952, Wageningen: [s.n.]. 132 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Practijkproeven met Westlandse boerenkool 1949/50 en 1950/51

Sneep, J., 1952, Wageningen: [s.n.]. 26 p. (Mededeling / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Practijkproeven wortelen Amsterdamse bak 1949 - 1950

Banga, O. & Keuls, M., 1952, Wageningen: [s.n.]. 33 p. (Mededeling / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Praktijkproeven zomerwortelen 1949 - 1950

Banga, O. & Keuls, M., 1952, Wageningen: [s.n.]. 20 p. (Mededeling / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 38)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Problemen van de komgronden en resultaten van enige tot en met 1949 op het rivierkleigrasland verrichte landbouwkundige onderzoekingen

Anonymous, 1952, Tiel: [s.n.]. 116 p. (Rapport / Commissie onderzoek komgronden; no. no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proefnemingen met mengcultuur van haver en gerst in 1951

van Dobben, W. H., 1952, Wageningen: [s.n.]. 11 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. no. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Proefnemingen over het ensileren van gras met aardappelvezels en gestoomde aardappelen

Dijkstra, N. D., 1952, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij Uitgeverijbedrijf. 19 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 58.10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proeven met vermeerdering door entstekken

Floor, J., 1952, Wageningen: [s.n.]. 26 p. (Mededeling / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proeven over de rustbreking bij aardappelen door verandering van de koolzuur- en zuurstofspanning

Krijthe, N., 1952, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 16 p. (Gestencilde mededelingen / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. jrg. 1952, nr. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proeven ter bestrijding van Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Massee in witlof

Bakker, M., 1952, Wageningen: Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. 25 p. (Onderzoekverslag / Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek; no. no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Protection of the breeder's work

Banga, O., 1952, Wageningen: [s.n.]. 16 p. (Mededeling / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Quelques remarques sur les migrations vers les pays d'outre mer, dans le cadre dúne politique europeenne de migration

Hofstee, E. W., 1952, Congres Session d'etudes internationales sur la Federation europeenne et le probleme de l'equilibre demographique, Saint Vincent 1952. p. 5

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Open Access

Rapport betreffende de bodemgesteldheid van enkele percelen in de gemeente Zuidland

Buringh, P. & van der Knaap, W., 1952, Wageningen: STIBOKA. 18 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 288)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport betreffende een bodemonderzoek in de ontgonnen Veenderij Eendracht

Buringh, P. & van der Knaap, W., 1952, Wageningen: STIBOKA. 16 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 293)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport betreffende het bodemonderzoek rond de stad Utrecht

Buringh, P., van der Knaap, W. & van Heuveln, B., 1952, Wageningen: STIBOKA. 5 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 314, 289, 290, 298, 299)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport omtrent de bodemgesteldheid in het gebied ten oosten van Haarlem

Bennema, J. & de Visser, A., 1952, Wageningen: STIBOKA. 37 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 305)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport over de bodemgesteldheid van de Frederikapolder

Acarla, A., 1952, Wageningen: STIBOKA. 8 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 325)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport van de bodemkundige onderzoekingen in de Vrieslandpolder bij Hekelingen, naar aanleiding van een oudheidkundige opgraving aldaar

Bennema, J., 1952, Wageningen: STIBOKA. 17 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 286)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Reisverslag van dr. G. Smith, 20 mei - 15 juni 1952

Smith, G., 1952, Wageningen: Stichting voor Bodemkartering. 44 p. ([Rapport / Stichting voor Bodemkartering]; no. no. 245)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rente omlopend kapitaal rode klaver

Meyburg, H., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 2 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Resultaten van een vochtonderzoek aan vier profielen in de omgeving van Wageningen 1952

Anonymous, 1952, Wageningen: STIBOKA. 3 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no 316)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Resultaten van het productieniveau-onderzoek II : enige statistische gegevens over de verbouw van nagewassen

Postma, C., 1952, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 11 p. (Gestencilde mededelingen / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. jrg. 1952, nr. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruurlo : een economisch - sociografisch onderzoek

Anonymous, 1952, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 122 p. (Rapport / Landbouw Economisch Instituut; no. no. 162)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Schuurdroging van landbouwproducten

Sprenger, J. J. I., 1952, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 15 p. (Publikatie van het Droogtechnisch Laboratorium / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Schuurdroging van landbouwproducten

Sprenger, J. J. I., 1952, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 6 p. (Publikatie van het Droogtechnisch Laboratorium / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sclerotinia minor in 1951 en twee proeven ter bestrijding van deze ziekte

de Brouwer, W. M. T. J., 1952, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Selectieproeven met Cineraria's in 1950-1951

v.d Nes, A. G. A., 1952, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Some factors in the growth rate of red garden beets

Banga, O., 1952, Wageningen: IVT. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 41)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Some remarks on selective migration

Hofstee, E. W., 1952, The Hague: Nijhoff. 28 p. (Publications of the research group for European migration problems; no. VII)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stikstofaanwendingstijdenproeven met wintergranen in 1950 : serie 80

van Dobben, W. H., 1952, Wageningen: [s.n.]. 6 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Tabellen voor het omrekenen van melkvee tot standaardkoeien

Doeksen, J. & Heijboer, D. C., 1952, 's Gravenhage: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Temperatuuronderzoek in broedmachines

Visschedijk, A. H., 1952, 6 p. Werkgroep voor Veeteeltkundige Onderzoekingen T.N.O.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Toelichting bij de voorlopige bodemverkenningskaart van het buitendijkse land van de Brabantse Biesbosch

Zonneveld, I. S., 1952, Wageningen: STIBOKA. 6 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 318A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Toelichting bij de voorlopige overzichtsbodemkaart van het bedijkte gedeelte van de Brabantse Biesbosch

Zonneveld, I. S., 1952, Wageningen: STIBOKA. 15 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 315)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Tomatendemonstratieproef in 1949 (WIII)

van der Kloes, L. J. J., 1952, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Tomatenrassenproef bij Gebr. v.d. Does, Schieweg 35 b, Delft

Anonymous, 1952, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Tuinbouw op de kanaaleilanden = Horticulture on the Channel Islands

van Koot, Y., 1952, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. (Publicatie van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk; no. no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tweede aanvulling bij het rapport betreffende de bodemgesteldheid van enkele gebieden rondom Zwolle

Haans, J. C. F. M., 1952, Wageningen: STIBOKA. 7 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 297)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Uitkomsten van weidebedrijven over 1947/48 tot en met 1950/51 : ontwikkeling van de kosten en de opbrengsten over de laatste jaren

Dijkstra, H. & van Riemsdijk, J. F., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 54 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch instituut; no. no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Van het groot in het klein

Kruidhof, A., 1952, Wageningen: Veenman. 17 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Veredelingswerk met aardbeien op het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen

Kronenberg, H. G., 1952, Wageningen: IVT. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergelijkingsproef met ranonkelrassen 1952

v.d Nes, A. G. A., 1952, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Vergelijking van voederbieten, koolrapen, voederaardappelen en snijmais op lichte zandgrond in 1949 (serie 402)

Bosman, J. C., 1952, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven; Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. no. 32 (1952))

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verhoging luchtvochtigheid met schenkapparaat

Kooyman, H. & van Staalduine, D., 1952, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag betreffende tomatenonderstammen, welke resistent zijn tegen Verticillium

Manintveld, J. C., 1952, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Verslag omtrent het onderzoek naar de invloed van onderploegen van kunstmeststoffen bij voederbieten in 1950

Bakermans, W. A. P., 1952, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 9 p. (Gestencilde mededelingen / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. jrg. 1952, nr. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag omtrent het onderzoek naar de invloed van onderploegen van kunstmeststoffen bij voederbieten in 1951

Bakermans, W. A. P., 1952, Wageningen: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 17 p. (Gestencilde mededelingen / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; no. jrg. 1952, nr. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access