Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1965

Varkensteelt en varkenshandel in de E.E.G

Anonymous, 1965, Wageningen: [s.n.]. (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie; no. 2525)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Veertig jaren rassenlijst

de Haan, H., 1965, In : Mededelingen van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen. 21, p. 111-112

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Vegetatiekundig en hydrologisch onderzoek in het Lollebeekgebied in 1962 en 1964

Bannink, J. F. & Leijs, H. N., 1965, Wageningen: STIBOKA. 9 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Verandering ten platte lande

Anonymous, 1965, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2572)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Verband tussen concentratie en osmotische waarde van enkele fosfaten

Koornneef, P., 1965, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verbetering van de houdbaarheid van sla door middel van "Verdan"behandeling 1964

van Ravestijn, W., 1965, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Vergelijkende produktiekosten van een aantal Boskoopse gewassen 1964 : stekheesters, handveredelingen, rododendrons en enkele coniferen

Schupper, J. F. B. M., 1965, 's-Gravenhage: [s.n.]. 131 p. (Verslag / Landbouw-economisch instituut; no. no. 134)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijkend overzicht van een aantal loonbedrijven en werktuigencoöperaties : boekjaar 1963

Oving, R. K., 1965, Wageningen: Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. 19 p. (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen; no. jrg. 1965, no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijking Organo en Paardemest als broeimateriaal

van Winden, W. P., 1965, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 2 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Vergelijking van de oude en nieuwe toestand van de ruilverkaveling "Buitenpolder achter Kuinre"

Kik, R., 1965, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 17 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 313)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijking van de waarde van koperslakkenbloem en kopersulfaat als kopermeststoffen op bouwland

Henkens, C. H., Smilde, K. W. & van Luit, B., 1965, Groningen: [s.n.]. 6 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergelijking van de waarde van koperslakkenbloem en kopersulfaat als kopermeststoffen op grasland

Henkes, C. H., Smilde, K. W. & van Luit, B., 1965, Groningen: [s.n.]. 13 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergelijking van hooi en kuil als enig ruwvoer voor melkvee (2)

Schukking, S., Oosterveld, H. & Vleeming, H. J., 1965, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 144)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verpakkingskosten van appels

Greidanus, P., 1965, Wageningen: [s.n.]. 2 p. (Bulletin / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verschillen in bedrijfsuitkomsten in de glastuinbouw

Meijaard, D., 1965, 's-Gravenhage: [s.n.]. 7 p. (Overdrukken / Landbouw-economische instituut; no. no. 41)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag entproeven met Solanaceeën in 1963

Nederpel, L., 1965, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 9 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag IXe internationale graslandcongres, Sao Paulo, Brazilie

Dirven, J. G. P., 1965, Wageningen: [s.n.]. 38 p. (Gestencilde mededeling / Afdeling landbouwplantenteelt en graslandcultuur van de Landbouwhogeschool; no. 1965, no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access
Open Access
Open Access

Verslag Potgrond (onderzoek) (1 Sept. - 31 Dec. 1964) Dega N.V., Leidschendam

Boertje, G. A., 1965, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag potgrondonderzoek (1 Jan.-30 April 1965) Dega N.V. Leidschendam

Boertje, G. A., 1965, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 9 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access
Open Access

Verslag Potgrondonderzoek (1 Mei-31 Aug. 1964) Dega N.V

Boertje, G. A., 1965, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 8 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access
Open Access
Open Access

Verslag Potgrondonderzoek (1 Sept.-31 Dec. 1964) C.T.L.V. "Samenwerking"

Boertje, G. A., 1965, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag proefplekkenonderzoek rand bij sla in 1957

van den Ende, J. & Koornneef, P., 1965, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 8 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Verslag proefplekkenonderzoek waterziek bij bloemkool in 1957

van den Ende, J. & Koornneef, P., 1965, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 14 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Verslag van de British weed control conference, 7th, 23 - 27 november 1964 te Brighton Engeland

Bruinsma, J., 1965, Wageningen: Unknown Publisher. 3 p. (Intern verslag / Centrum voor plantenfysiologisch onderzoek; no. no. 5)

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Verslag van de cursus over het gebruik van radio-actieve isotopen bij het dierkundig onderzoek en de diergeneeskunde, gehouden op 19 juli tot 11 september 1965 aan de Universiteit van Cornell (Ithaca) U.S.A.

van der Grift, J., 1965, Lelystad: Instituut voor Veevoedingsonderzoek "Hoorn". 23 p. (Intern rapport / Instituut voor Veevoedingsonderzoek "Hoorn"; no. no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een bezoek aan de dierfysiologische afdeling van het Landoekonomisk forsoegslaboratorium te Kopenhagen, 16 - 18 maart en 7 - 8 april 1965

de Heer, J. C. M., 1965, Zeist: I.V.O. 3 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-69)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een bezoek aan de Internationale rogge conferentie te Poznan (Polen) en aan enkele proefstations in de omgeving (10 - 15 mei 1965)

van Dobben, W. H., 1965, Wageningen: Unknown Publisher. 4 p. (Verslagen / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. no. 36)

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Open Access

Verslag van een bezoek aan Engelse landbouwproefstations : 11 t/m 14 mei 1964

Grootenhuis, J. A. & Hoogerkamp, M., 1965, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 19 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, Wageningen; no. 177)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een bezoek aan instellingen van tuinbouwkundig onderzoek betreffende de glastuinbouw in Engeland : van 4 - 16 mei 1964

Kooistra, E., Germing, G. H. & van Berkel, N., 1965, Wageningen: [s.n.]. 34 p. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een potproef over de invloed van stikstof, grasbegroeiing en vochtvoorziening op de appelonderstam M 11

Delver, P. & Oele, J., 1965, Groningen: [s.n.]. 20 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1965, no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een potproef over de invloed van stikstof, opgenomen in verschillende perioden op de appelonderstam M 11

Delver, P., 1965, Groningen: [s.n.]. 18 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1965, no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een proef met het gewas Kaukasische smeerwortel uitgevoerd in de jaren 1953 - 1960

van der Zweerde, H., 1965, Wageningen: [s.n.]. 9 p. (Verslagen / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. no. 35)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een reis naar de Verenigde Staten en Canada van 14 maart tot en met 14 april 1964

Schenk, P. K. & Slootweg, A. F. G., 1965, Lisse: [s.n.]. 43 p. (Rapport / Laboratorium voor bloembollenonderzoek; no. no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een reis naar Duitsland en Oostenrijk, 21 - 31 oktober 1965

Bruinsma, J., 1965, Wageningen: [s.n.]. 9 p. (Intern verslag / Centrum voor plantenfysiologisch onderzoek; no. no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een reis naar Littlehampton (Engeland) voor het kwaliteitsonderzoek van de tomaat van 24 - 26 februari 1965

Berkholst, C. E. M., de Bruyn, J. W. & Kooistra, E., 1965, Wageningen: [s.n.]. 9 p. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een reis naar Zweden en Finland van 6 tot 13 december 1964

Slootweg, A. F. G., 1965, Lisse: [s.n.]. 16 p. (Rapport / Laboratorium voor bloembollenonderzoek; no. no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access