Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1963

Invloed van de kavelvorm en de ontsluiting op het gebruik van grasland

van Keulen, J. G., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 15 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 232)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Invloed van de plantafstand op de opbrengst bij middelvroege stooktomaten 1962

Strijbosch, T., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Invloed van een prijsverlaging van enkele landbouwprodukten op het inkomen van landbouwbedrijven in West - Duitsland

van Beek, J. R., 1963, 's-Gravenhage: [s.n.]. 23 p. (Interne nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 90)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Invloed van eiwitbestanddelen der tarwe op de vetresorptie bij darmpatienten

van Roon, J. H., 1963, Rotterdam: Trio Hillegersberg. 76 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Invloed van grondwaterstand op de produktie van enkele gewassen op klei - en zavelgronden

van der Valk, G. G. M. & Schoneveld, U. A., 1963, Wageningen: [s.n.]. 13 p. (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 56)(Mededeling / Proefstation voor de groenteteelt in de volle grond in Nederland; no. no. 28)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Invloed van het bladplukken bij enkele tomaterassen

Strijbosch, T., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Invloed van het bladplukken op de opbrengst van middelvroege stooktomaten

Strijbosch, T., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Invloed van het koelen van witlofwortels op de loofproduktie

van Winden, W. P., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Invloed van het luchten op een teelt van herfstsla onder platglas

van Winden, W. P., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Invloed van het malen en persen op de voederwaarde van hooi

Dijkstra, N. D. & Frens, A. M., 1963, Wageningen: Pudoc, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. 44 p. (Verslagen landbouwkundige onderzoekingen; no. 69.11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Invloed van orientatie en vorm van boomhagen op de hoeveelheid opgevangen straling

Ferguson, J. H. A., 1963, Wageningen: IVT. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 199)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Invloed van voedering boven de zetmeelwaarde - normen op het levend gewicht en de produktie van melkkoeien

Dijkstra, N. D. & Frens, A. M., 1963, Wageningen: Pudoc, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. 79 p. (Verslagen / Landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 69.18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ionic balance and growth of plants

de Wit, C. T., Dijkshoorn, W. & Noggle, J. C., 1963, Wageningen: Unknown Publisher. 68 p. (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. 220)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Kalibemesting bij vroege aardappelen in Noord-Holland

van der Boon, J., Delver, P. & Knoppien, P., 1963, Alkmaar etc.: PGV [etc.]. 16 p. (Mededeling / Proefstation voor de Groenteteelt in de Volle Grond in Nederland; no. no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kalibemesting van vroege aardappelen in Noord-Holland

van der Boon, J., Delver, P. & Knoppien, P., 1963, Wageningen: Pudoc. 74 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 69.12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kali- en bemestingsproef bij sla en tomaat, 1959

de Koning, J., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 19 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Kali - Magnesia - waterproef in warenhuis No. 31.1961

de Koning, J., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 10 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Kamperveen - Zalk : sociaal - economische schets van het ruilverkavelingsgebied ten zuiden van de stad Kampen

Anonymous, 1963, 's-Gravenhage: [s.n.]. 71 p. (Verslagen / Landbouw-economisch instituut; no. no. 46)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kattezand

Wind, G. P., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 7 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 200)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Koelhuisgebreken van boter

Koops, J., 1963, Meppel: CERES. 193 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

"Koffiedik" : een erfelijke afwijking bij rode bewaarkool

Nieuwhof, M. & Wiering, D., 1963, Wageningen: IVT. 3 p. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 198)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Korte toelichting bij de overzichtskartering van het grasland in het ruilverkavelingsgebied "Zijlroe"

de Gooyer, H. H., 1963, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 8 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 139)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 72)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kort verslag van het proefplekkenonderzoek van vroege stooktomaten in 1962

van Dam, J. G. C. & v.d. Knaap, W., 1963, Wageningen: Stichting voor Bodemkartering. 10 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Kosten en opbrengsten van de varkenshouderij

Hoornweg, J., 1963, 's-Gravenhage: L.E.I. 69 p. (Verslagen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kostenspecificaties van cultuurtechnische verbeteringsplannen voor de Veenkoloniën

van Duin, R. H. A., Linthorst, T. J. & Sprik, J. B., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 214)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kosten van loonwerk op lichtere gronden. Zuidelijke en oostelijke zandgronden. Prijspeil 1962

van der Lely, J., 1963, 's-Gravenhage: [s.n.]. 86 p. (Verslagen / Landbouw-economisch instituut; no. no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwaliteitseisen gietwater

van der Post, C. J., 1963, Wageningen: ICW. 9 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 211)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwaliteitsonderzoek met behulp van een taste - panel : verslag van de eerste orienterende proef in de periode van 5 maart 1962 - 26 juni 1962

Ludwig, J. W., 1963, Wageningen: [s.n.]. 20 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten (I.B.V.L.); no. no. 181)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kwantitatieve aspecten van humusopbouw en humusafbraak

Kortleven, J., 1963, Wageningen: Pudoc. 109 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Lager landbouwonderwijs

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Landbouw en overproduktie : publikaties verschenen na 1961

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Landbouwgeschiedenis Zeeland en Noord-Brabant

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Landbouwkundige maatregelen ter verbetering van de magnesiumvoeding van weidend rundvee

de Groot, H., 1963, Wageningen: [s.n.].

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Landbouwwegen (geen techniek)

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Landelijke belichtingsproef op tomaat, lampen vergelijking, 1955-1956

Dijkhuizen, T., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 20 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Les viroses du poirier

Pfaeltzer, H. J., 1963, Wageningen: [s.n.]. 12 p. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen; no. no. 345)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Lichtmetingen in kassen en warenhuizen 1962 (onderdeel van het vroegheidsonderzoek 1961-1962)

van der Post, C. J., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 4 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 171)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Light sensitivity and extractibility in pigment - protein complexes of the purple sulphur bacterium chromatium, strain D

Kronenberg, G. H. M., 1963, Wageningen: Veenman. 8 p. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Wageningen; no. 63-15)(Communication / Laboratory of plant physiological research. Agricultural university, Wageningen; no. 231)(Communication on photosynthesis; no. 86)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Lineaire programmering voor een beregeningsbedrijf

Schure, P. T., 1963, Wageningen: [s.n.]. 35 p. (Rapport / Proefstation voor akker- en weidebouw, Wageningen; no. no. 135)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Linnaeus en de plantevirologie

Bos, L., 1963, Wageningen: [s.n.]. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek; no. no. 321)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Luminar - Objektive im Dienste der Makrophotographie

Bruinsma, J., 1963, Oberkochen-Wuertt.: [s.n.]. (Publication / Plant physiological research centre; no. no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Machines op cultuurtechnische werken in Nederland = Machines on reallocation schemes in the Netherlands

van Gilst, W. J., 1963, Wageningen: Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. 229 p. (Publikatie / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. no. 75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Machines voor het oogsten van riet; Machines in de rietcultuur

Tuinzing, W. D. J. & Lumkes, L. M., 1963, Wageningen: [s.n.]. 4 p. (Bericht. Stichting proefstation voor de akker- en weidebouw (P.A.W.); no. no. 83)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mechanisatie van de verzorging van suikerbieten en de gevolgen daarvan voor machinaal rooien

Strooker, E., 1963, Wageningen: [s.n.]. 44 p. (Publikatie / Uitgave van het Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie; no. no. 69)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meer of minder maaien?

Reitsma, A., 1963, 's-Gravenhage: [s.n.]. 13 p. (Overdrukken / Landbouw-economisch instituut; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Melkbaarheidsonderzoek bij het zwartbonte vee in Friesland

Keestra, J., 1963, Wageningen: Pudoc. 153 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access