Find Research Outputs

1961

De invloed van verschillende bewerkingsmethoden op het drogingsproces van hooigras (serie 75)

Keuning, J. A., 1961, Wageningen: [s.n.]. 27 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Proefstation voor de akker- en weidebouw; no. no. 80)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De kortstondige bewaring van geschilde aardappelen

van Vliet, W. F. & Schriemer, W. H., 1961, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Kwartair-geologische geschiedenis van de Tielerwaard-West en haar betekenis voor de waterhuishouding

Verbraeck, A. & de Ridder, N. A., 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 16 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 82)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De landbouw in Rucphen : sociaal-economische gezichtspunten

Bauwens, A. L. G. M. & van de Sandt, M. A. J., 1961, 's-Gravenhage: [s.n.]. 109 p. (Rapport / Landbouw-economisch instituut; no. no. 362)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De landbouwkundige aspecten van het Deltaplan

Anonymous, 1961, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

De mechanisatie en rationalisatie van het kleinere gemengde landbouwbedrijf

Corstiaensen, W. P. M., 1961, Wageningen: [s.n.]. 168 p. (Publ. I.L.R.; no. no. 60)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Morige : sociaal - economisch onderzoek naar de achtergebleven welvaartsontwikkeling in een deel van de gemeente Wedde in Groningen

Anonymous, 1961, Den Haag: [s.n.]. 68 p. (Rapport / Landbouw-economisch instituut; no. No. 366)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De natriumvoorziening van rundvee

Oostendorp, D., 1961, Wageningen: [s.n.]. (Overdruk / Proefstation voor de Akker en Weidebouw te Wageningen; no. no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Nederlandse knaagdieren : Rodentia

van Wijngaarden, A., 1961, Hoogwoud: K.N.N.V. 31 p. (Wetenschappelijke mededelingen / Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging; no. no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Nederlandse landbouw en de voedselvoorziening

Kraal, A., 1961, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 73, p. 569-578

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De nivellering van flora en vegetatie

van Leeuwen, C. G. & Westhoff, V., 1961, In : Natura. 58, p. 132-140

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De opzet van het onderzoek naar toekomstige prijzen als onderdeel van het onderzoek in de Veenkolonien : discussienota

Locht, L. J., 1961, Wageningen: I.C.W. 7 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 120)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De organisatie van de Deense varkensfokkerij

Liberg, A. H. J., 1961, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 7 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 77)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De organisatie van een voorlichtingsdag : resultaten van een enquete op de graandag te Scheemda

van den Hil, J., 1961, Wageningen: [s.n.]. (Overdr. / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, Wageningen; no. No. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dependence of elongation on wavelength of supplementary irradiation

de Lint, P. J. A. L., 1961, Wageningen: [s.n.]. 16 p. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen; no. 61(1961)16)(Communication / Laboratory of plant physiological research, agricultural university, Wageningen; no. no. 215)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De plantengroei

van Leeuwen, C. G. & Westhoff, V., 1961, Het natuurmonument De Beer. de Graaf, A., Rutten, M. G. & van Leeuwen, C. G. (eds.). Stichting Natuurmonument De Beer, p. 10-20

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

De prestaties van bulldozers

Anonymous, 1961, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Gestencilde mededelingen / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. 1961, no. 10)(Rapport van de Afd. Mechanisatie Cultuurtechniek. Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De quasi-permanente afvoer-formule met variabel beregend vermogen en lineaire drainage-functie

Visser, W. C., 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 5 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 62)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De relatie tussen temperatuur en licht, en de opbrengst van tuinbouwgewassen in kassen

Bierhuizen, J. F., 1961, Wageningen: ICW. (Mededeling / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De rentabibliteitsgrens van drainage bij grasland

Visser, W. C., 1961, Wageningen: ICW. 7 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 93)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De rentabiliteit van cooperatieve melkveehouderij : rapport van de "Werkgroep cooperatieve melkveehouderij"

Anonymous, 1961, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 25 p. (Mededeling / Proefstation voor de akker- en weidebouw; no. no. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De samenstelling en het rendement van weidegras tijdens de beweiding

Kleter, H. J., 1961, Wageningen: Pudoc. 78 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 67.12)(Publikatie / Afdeling graslandcultuur. Landbouwhogeschool, Wageningen; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De stroming van het grondwater in de omgeving van de voegen van gebakken drainbuizen

Ernst, L. F., 1961, Wageningen: ICW. 5 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 118)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De tarwe in de Euromarkt

Anonymous, 1961, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

De Teelt van tomaten in tompotten, 1957

Kruyk, P. A., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

De teelt van tomaten met meer stengels, 1959

Kruyk, P. A., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

De toevoeging van ureum aan groeistoffen bij de onkruidbestrijding in graszaadteeltgewassen

Sijtsma, R., 1961, Wageningen: [s.n.]. 14 p. (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. no. 164)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De tuinbouwgeschiktheid der gronden in de gemeente Druten

Zegers, H. J. M., 1961, Wageningen: STIBOKA. 7 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 581)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De veldperiode bij de hooiwinning

Westendorp, T., 1961, Wageningen: [s.n.]. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 60)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De veranderingen op lange termijn bij de produktiefactoren arbeid, grond en kapitaal

Mol, J., 1961, In : Landbouwvoorlichting. 18, 3, p. 191-202

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De verkaveling van de veenkoloniën

van Wijk, C., 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 7 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 77)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verwerking van aardappelen : verslag van een studiereis in de Verenigde Staten van 7 maart - 27 juli 1961

Hesen, J. C., 1961, Wageningen: [s.n.]. 80 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten (I.B.V.L.); no. no. 134)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De verwerking van aardappelen tot chips

Hesen, J. C., 1961, Wageningen: [s.n.]. 12 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De verwerking van aardappelen tot chips

Oosterhof, P., 1961, Wageningen: [s.n.]. 4 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 62)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De verzakking van het talud van de wateraanvoersloot van het Proefbedrijf Vredepeel

Kouwe, J. J., 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 15 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De vroegheid van gronden

van Duin, R. H. A., 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 2 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De waterwantsen en andere insekten van het Leersumse Veld

Moller Pillot, H. K. M., 1961, In : De Levende Natuur. 64, p. 146-155

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De werktuigenberging op het landbouwbedrijf : normen en kosten

Koomans, P. & Rijkenbarg, G. J. H., 1961, Wageningen: Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen. 39 p. (Publikatie / Instituut voor Bedrijfsgebouwen; no. no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De zaadwinning van voederwikke : tevens verslag van een studiereis naar Sleeswijk - Holstein, 16 - 18 augustus 1960

van der Kamp, T. C., 1961, Wageningen: P.A.W. 37 p. (Mededeling / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De zoogdierfauna van Goeree-Overflakkee

van Wijngaarden, A., 1961, In : Jaarboek / Wetenschappelijk Genootschap voor Goeree en Overflakkee. 1961, p. 93-98

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Diefproef bij tomaten, 1958

Kruyk, P. A., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Diefproef bij tomaten, 1959

Kruyk, P. A., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Dient veengrasland diep ontwaterd te worden? : verslag van een studiereis naar N.W.-Duitsland en N.O.-Nederland van 30-10 - 1-11 1961

Minderhoud, J. W., 1961, Wageningen: P.A.W. 9 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 94)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Diepploegen met bijbehorende werkzaamheden

Anonymous, 1961, Wageningen: ILR. 43 p. (Gestencilde mededelingen / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. 1961, no. 6)(Rapport van de Afd. Mechanisatie Cultuurtechniek. Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dieven van tomaten, 1950

van Antwerpen, G., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 2 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Doorspoeling van zoute polderwaterleidingen

van 't Leven, J. A., 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 5 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 105)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Drogen van doperwten, 1960-'61

de Groot, G. J. & Mettivier Meyer, J. C., 1961, Wageningen: Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten. 9 p. (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten; no. no. 1147)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duraset bespuitingsproef ter verbetering van de trosgrootte 1960

van Ravestijn, W., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Economic aspects of underemployment in agriculture (in the Netherlands) : E.P.A.-project no. 7/14-II

Anonymous, 1961, 's-Gravenhage: L.E.I. 71 p. (Report / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 153)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access