Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1963

Enkele onderzoekingen over de bodemgeschiktheidsclassificatie voor akker- en weidebouw = Some investigations on the soil suitability classification for arable and grassland farming

Vink, A. P. A., 1963, Wageningen: STIBOKA. 94 p. (Mededelingen / Stichting voor Bodemkartering)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enkele orienterende metingen betreffende het persen van kunstmatig gedroogde groenvoeders

Hoeve, G. & van de Klundert, C. J. A., 1963, Wageningen: [s.n.]. 3 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwekking van landbouwprodukten (IBVL); no. no. 191)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enkele publikaties over de Gemeente Emmen (Z.O. Drenthe) : in het bijzonder "tuinbouw"

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Enkele publikaties over de tuinbouw in geheel Drenthe

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Enkele publikaties over hondsdolheid n.a.v. het voorkomen hiervan in Nwederland in 1962 en 1963

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Enkele resultaten verkregen met de beproeving van hark - of zweelmachines

van der Schaaf, D., 1963, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten (I.B.V.L.); no. no. 185)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enterse ziekte onder de huidige omstandigheden : praktische mogelijkheden ter beperking van de schade

Sijbesma, W., 1963, Zeist: [s.n.]. 7 p. (Mededeling van het Instituut voor veeteeltkundig onderzoek T.N.O. Schoonoord; no. no. 160)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enting van melkzuurbacterien en suikertoevoeging bij het inkuilen

Wieringa, G. W. & Hengeveld, A. G., 1963, Wageningen: [s.n.]. 6 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 97)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Erfverharding = Yard pavement

Gels, J. A., 1963, Wageningen: [s.n.]. 32 p. (Publikatie / Instituut voor landbouwbedrijfsgebouwen; no. no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

European perspectives of agricultural changes and societal adaptations

Hofstee, E. W., 1963, Tweede congres van het Iowa State University Center for Agricultural and Economic Development. Ames: The Iowa State University Press, p. 188-206

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Open Access

Evaluation of chemicals for apple mildew control in greenhouse - experiments

Roosje, G. S., 1963, Wageningen: [s.n.]. 16 p. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek Wageningen; no. no. 344)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluation of rural extension

van den Ban, A. W., 1963, Rural extension at the crossroads. Penders, J. M. A. (ed.). International Agricultural Centre, p. 114-123

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Expertise sur les mouvements des eaux et du sel dans le polder de Bol Guini, Republique du Tchad, 1963

Dieleman, P. J. & de Ridder, N. A., 1963, Wageningen: ILRI. 50 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Extended tables of critical values for Wilcoxon's test statistic

Verdooren, L. R., 1963, In : Biometrika. 50, 1-2, p. 177-186

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Fenologisch en faunistisch onderzoek over boomgaardinsekten

de Fluiter, H. J., van de Pol, P. H. & Woudenberg, J. P. M., 1963, Wageningen: Pudoc, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. 226 p. (Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen; no. no. 69.14)(Mededeling / Instituut voor Plantziektenkundig Onderzoek; no. no. 349)(Mededeling / van de Plantenziektenkundige Dienst; no. no. 139)(Mededeling en verhandeling van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; no. no. 83)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Field drainage in the Netherlands

Visser, W. C., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 7 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 173)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Financiële gevolgen van een ruilverkaveling voor het tuinbouwbedrijf in de polder "Het Grootslag"

Butijn, J. & Vink, L. W., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 36 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 198)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Five new Tylenchorhynchus species from West Africa

Seinhorst, J. W., 1963, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek; no. no. 327)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Formulae for the ecological reaction of crop yields

Visser, W. C., 1963, Wageningen: [s.n.]. 14 p. (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding. Miscellaneous reprint. Institute for land and water management research; no. no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Fosfaatberegeningsproef bij tomaten

Boertje, G. A., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Gametocidal action of dichloroacetic acid

Kho, Y. O. & de Bruyn, J. W., 1963, Wageningen: IVT. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 195)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gebiedsclassificatie betreffende de verbeteringsmogelijkheden van de waterhuishouding

Visser, W. C., 1963, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 12 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 210)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gebruik van vruchtwater van aardappelmeelfabrieken als meststof

Kortleven, J., 1963, (Groningen): [s.n.]. 4 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid; no. 1963, no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geënte en niet-geënte tomatenplanten in een "winterteelt" in 1961-1962

Termohlen, G. P., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Gegevens betreffende belangrijke graslandplanten

Kruijne, A. A. & de Vries, D. M., 1963, Wageningen: [s.n.]. 45 p. (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. no. 225)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gemeenschappelijke tuinen

Anonymous, 1963, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Gemiddelde stijghoogten van het grondwater en een berekening van de kwel en het zoutbezwaar in de polder "De Oude Korendijk"

Wit, K. E., 1963, Wageningen: I.C.W. 6 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 192)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

General review of the human factor in agricultural development

Hostee, E. W., 1963, Rehovoth conference on comprehensive planning of agriculture in developing countries. Rehovoth, p. 7

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Open Access

Generatiewisseling in de landbouw : een onderzoek naar de bedrijfsovergang, oudedagsvoorziening en vererving : het Zuiden des lands

Post, J. H. & Jacobs, A. J., 1963, 's-Gravenhage: LEI. 167 p. (Studies / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gevolgen van wateroverlast in de moderne landbouw

Wind, G. P., 1963, Wageningen: [s.n.]. 18 p. (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gibberella ter vervroeging van de violieren-oogst 1961

van Ravestijn, W., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Gloeirestproef bij sla en tomaten, 1962

Mostert, M., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 14 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Goeree-Overflakkee : perspectieven voor intensieve tuinbouw

de Haan, W. G., 1963, 's-Gravenhage: [s.n.]. 44 p. (Verslagen / Landbouw-economisch instituut; no. no. 26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Graslandexploitatie op vetweiderijbedrijven : resultaten van een onderzoek in de Betuwe, het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen

Oostendorp, D. & Keuning, J. A., 1963, Wageningen: P.A.W. 15 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Groeibevordering bij winterkomkommers, 1961 - 1962

van Winden, W. P., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Grondafdekking bij sla, 1960-1961

van Winden, W. P., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Grondbewerkings- en mechanisatiemogelijkheden op zware kleigronden.

de Smet, L. A. H., 1963, In : Landbouwvoorlichting. 20, 4, p. 186-197

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Grondontsmettingsproef met Vapam op zandgrond, 1961

Pet, G., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Grondontsmettingsproeven bij meloenen, 1960

Pet, G., 1963, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 14 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Grondprijzen en rentabiliteit van landbouwbedrijven

van der Giessen, L. B., 1963, 's-Gravenhage: [s.n.]. 9 p. (Overdrukken / Landbouw-economisch instituut; no. no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Grondslagen voor de beoordeling van de kosten van een kwelopname

Visser, W. C., 1963, Wageningen: ICW. 4 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 178)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access