Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1965

Dierfysiologische schilderingen voor landbouwkundig gebruik

Frens, A. M., 1965, Wageningen: Unknown Publisher. 16 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

distribution of phytophagous and predacious mites on apple leaves; Problems and prospects in the integrated control of phytophagous mites

Kropczynska, D. & van de Vrie, M., 1965, Wageningen: [s.n.]. 15 p. (Mededelingen / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek; no. no. 435-436)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Doel, methoden en resultaten van het graszaadteeltonderzoek

Evers, A., 1965, Wageningen: [s.n.]. 18 p. (Overdruk PAW. Proefstation voor de akker- en weidebouw, Wageningen; no. no. 59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Doel en middelen van het structuurbeleid nationaal en in E.E.G. - verband

Maris, A., 1965, 's-Gravenhage: [s.n.]. 8 p. (Overdrukken / Landbouw-economisch instituut; no. no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Drogen van boerenkool bij hoge temperatuur

Mettivier Meijer, J. C., 1965, Wageningen: [s.n.]. 2 p. (Bulletin / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Droogkwaliteit van een aantal witte uierassen

Mettivier Meijer, J. C., 1965, Wageningen: [s.n.]. 1 p. (Bulletin / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duinbeplanting met helmgras

Anonymous, 1965, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 2593)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Duraset ter verbetering van de grootte van tros 3 : herfst 1963 C2

van Ravestijn, W., 1965, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Echt : sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in Midden-Limburg

Anonymous, 1965, 's-Gravenhage: L.E.I. 100 p. (Verslagen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 133)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een analyse van grondwaterstanden die beinvloed worden door de getijdebeweging

Stol, P. T., 1965, Wageningen: [s.n.]. 9 p. (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 84)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een apparaat voor het meten van draindebieten onder water en enkele op deze meting steunende resultaten

van der Weerd, B. & Visser, W. C., 1965, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een bedrijfsplan voor een veenkoloniaal akkerbouwbedrijf van 21 ha.

de Jonge, K., 1965, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 34 p. (Verslag / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 140)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een beknopte analyse van de verschillen in arbeidsinkomen op groepen gemengde zandbedrijven

Willemsen, A., 1965, 's-Gravenhage: [s.n.]. 9 p. (Overdrukken / Landbouw-economisch instituut; no. no. 30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een bladvlekkenziekte bij narcissen (Stagonospora curtisii) en mogelijkheden deze te bestrijden

Bergman, B. H. H. & Muller, P. J., 1965, Lisse: Laboratorium voor Bloembollenonderzoek. 7 p. (Praktijkmededeling / Laboratorium voor bloembollenonderzoek Lisse; no. nr. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een bodemkundig onderzoek in de uitbreidingsplannen "Sterrenburg" en "Dordtse Kil" (gemeente Dordrecht)

Makken, H., 1965, Wageningen: STIBOKA. 16 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 680)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een bodemkundig onderzoek t.b.v. het structuurplan Groesbeek

Bles, B. J., 1965, Wageningen: Stichting voor Bodemkartering. 12 p. (Advies / Stichting voor Bodemkartering; no. nr. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een Duits optimaal bedrijfsplan met Nederlandse prijzen van opbrengsten en kosten

Beumer, J., 1965, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 11 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 100)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een eeuw boerenleven in Zuidoost Transvaal : een onderzoek ter verdere toetsing van een gezinssociologische hypothese

Kooy, G. A., 1965, Wageningen: Veenman. 173 p. (Mededelingen / Landbouwhogeschool Wageningen; no. 65-7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Akmarijp

Altena, H. J., 1965, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 24 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 182)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 79)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Bevermeerse Sluis"

de Gooijer, H., 1965, Wageningen: P.A.W. 23 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. no. 183)(Karteringsverslag; no. no. 80)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Ooststellingerwerf Zuid"

Sikkema, K., 1965, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 23 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 184)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 81)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Vries"

van den Hengel, H. A., 1965, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 32 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 186)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 82)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Warns"

Veijer, J., 1965, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 26 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 187)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 83)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een greep terug en een blik vooruit

Bruin, P., 1965, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 77, p. 749-758

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Een modelonderzoek van enige meetstuwen in het Leerinkbeek gebied

Landbouwhogeschool Wageningen Hydraulica Laboratorium, 1965, Wageningen: LH. 10 p. (Nota / Hydraulica Laboratorium. Landbouwhogeschool; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar de gedragingen van het diepe grondwater in de omgeving van het Beneluxtunnelproject op de noordelijke oever van de Maas

Stol, P. T., 1965, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 39 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 289)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar de ontwateringstoestand op Noord-Beveland

Bloemen, G. W., 1965, Wageningen: I.C.W. 22 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. nr. 294)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar de oorzaken van teleurstellende resultaten van enkele drainages in Limburg

Fonck, H., 1965, Wageningen: I.C.W. 40 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 303)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar de zinkvoorziening van het Nederlandse rundvee

Hartmans, J., 1965, Wageningen: Pudoc, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentat. 57 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 664)(Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen; no. no. 276)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar het verband tussen ondergroei, bodem en boomgroei in een aantal grove dennenbossen in Nederland

Bannink, J. F. & Leijs, H. N., 1965, Bennekom: Stichting voor Bodemkartering. 35 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Een onderzoek naar variabiliteit en vererving van het ruw-eiwitgehalte in Engels raaigras

Lackamp, J. W., 1965, Wageningen: [s.n.]. 120 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Een onderzoek over de stand van aardbeien in Kennemerland

Delver, P., 1965, Alkmaar: [s.n.]. 75 p. (Mededeling / Proefstation voor de groenteteelt in de vollegrond in Nederland; no. no. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onvolkomen overlaat voor debietmetingen

Visser, W. C., 1965, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 13 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 322)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een oriënterend onderzoek naar het kostenniveau van leidingonderhoud en de invloed van de wandruwheidsfactor op de exploitatiekosten

Flach, A. J. & Pieters, J., 1965, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 20 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 287)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een studiereis naar Midden - Engeland van 11 - 18 augustus 1963 : orientatie op het gebied van onderzoek en teeltmethoden van vollegronds groentegewassen

Betzema, J., Jonge Poerink, H. & van der Valk, G. G. M., 1965, Alkmaar: [s.n.]. 29 p. (Rapport / Proefstation voor de groenteteelt in de Vollegrond in Nederland; no. no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een vegetatiekartering van het Liesbosch

Leys, H. N., 1965, In : De Levende Natuur. 68, p. 63-71

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Een vegetatiekartering van het Liesbosch (slot)

Leys, H. N., 1965, In : De Levende Natuur. 68, p. 91-94

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Een vergelijking van de bedrijfsresultaten van het proefbedrijf te Duiven

Kooiker, B., 1965, 's-Gravenhage: [s.n.]. 3 p. (Overdrukken / Landbouw-economisch instituut; no. no. 52)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een zelfregistrerende waterstandsmeter voor verschillende meetopdrachten

Visser, W. C., 1965, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een zelfregistrerende waterstandsmeter voor verschillende meetopdrachten

Visser, W. C., 1965, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 8 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 309)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van zodevertrapping

van der Schaaf, D., 1965, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 135)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effect of atmospheric concentration of water vapour and CO2 in determining transpiration - photosynthesis relationships of cotton leaves

Bierhuizen, J. F. & Slatyer, R. O., 1965, Wageningen: [s.n.]. 12 p. (Technical bulletin / Institute for land and water management research; no. no. 43)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effect of drying and freezing on certain physical properties of peat

van Dijk, H. & Boekel, P., 1965, In : Netherlands Journal of Agricultural Science. 13, p. 248-260

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Effects of (2 - chloroethyl) trimethylammonium chloride (CCC)

Bruinsma, J., de Vos, N. M. & Dilz, K., 1965, Wageningen: [s.n.]. 17 p. (Publication / Plant physiological research centre; no. no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effects of pesticidal treatments on the chlorophyll content of plant parts

Bruinsma, J., 1965, Wageningen: [s.n.]. 39 p. (Publication / Plant physiological research center; no. no. 35)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Einige Aspekte der Qualitaet von Lebensmitteln

Pilnik, W., 1965, Wageningen: Unknown Publisher. 15 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Electron microscope observations on the structure of membranes from nuclear polyhedral viruses

Ponsen, M. B., Henstra, S. & van der Scheer, C., 1965, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Mededeling / Laboratorium voor virologie. Landbouwhogeschool; no. no. 35)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Electron microscopy of DNA - cores in nuclear polyhedral viruses

Ponsen, M. B., 1965, Wageningen: [s.n.]. 3 p. (Mededelingen / Laboratorium voor virologie. Landbouwhogeschool; no. no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional