Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
1877

Catalogus van de Bibliotheek der Rijkslandbouwschool te Wageningen 1877

Anonymous, 1877, Wageningen: [Rijkslandbouwschool]. 126 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

De landbouw, feestzang bij gelegenheid van de opening der nieuwe gebouwen der Rijkslandbouwschool te Wageningen

Honigh, C., 1877, Wageningen: Bronsveld. 16 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access
1888

L'anguillule de la tige (Tylenchus devastatrix Kuehn) et les maladies des plantes dues a ce Nematode

Ritzema Bos, J., 1888, Haarlem: Loosjes.

Research output: Book/ReportBookAcademic

1900

Groei, bloei en snoei : algemeen gedeelte van den snoei der vruchtbomen

Wiersma, K., 1900, 's-Gravenhage: Bootsma. 72 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

1902

Verslag der Commissie voor een buitenlandsch reisje

Anonymous, 1902, Naaldwijk: Vereeniging "Proeftuin Westland". 28 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

1906

Opkomst der economische geographie en haar beteekenis voor Nederland

Blink, H., 1906, S.l.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access
1907

De teelt van meloenen en komkommers in kassen en bakken

Wiersma, K., 1907, Maastricht: Leiter-Nypels. 31 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Proeven over de werking der nieuwe kunstmeststoffen kalkstikstof, stikstofkalk en kalksalpeter

Sjollema, B. & de Ruijter de Wildt, J. C., 1907, 's Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 30 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 02.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proeven over omzettingen in en werking van stalmest

Sjollema, B. & de Ruijter de Wildt, J. C., 1907, 's Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 47 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 01.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Varieteits- en conserveeringsproeven met mangelwortels

Sjollema, B. & van Daalen, C. K., 1907, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 20 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 02.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een voederproef genomen op de Proefzuivelboerderij te Hoorn in de winters 1904/05, 1905/06 en 1906/07

Zande, 1907, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 52 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 03.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1908

[Bundel geschriften van J. Valckenier Suringar]

Valckenier Suringar, J., Baas Becking, L. H. & Springer, L. A., 1908, Wageningen [etc.]: Veenman [etc.].

Research output: Book/ReportBookProfessional

Azalea mollis und Azalea sinensis

Valckenier Suringar, J., 1908, In : Gartenflora. 57, 19, p. 505-517

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Cultuurproeven met gerstvariëteiten in 1905 en 1906

Boonstra, A., 1908, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 43 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 03.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De bepaling van de droge stof in kleefstof

Boonstra, A., 1908, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 2 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 04.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De druif

Wiersma, K., 1908, Zwolle: Tjeenk Willink. 92 p. (Goedkoope tuinbouwbibliotheek; no. no. 13/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De zure afscheiding der wortels

Aberson, J. H., 1908, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 1, [verh. 1])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het onderzoek naar de zuiverheid van lijnkoek en lijnmeel

Ezendam, J. A., 1908, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 19 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 04.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Instituut voor Phytopathologie te Wageningen : verslag over onderzoekingen, gedaan in- en over inlichtingen, gegeven vanwege bovengenoemd instituut in het jaar 1907

Ritzema Bos, J., 1908, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 1, [verh. 3])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de samenstelling van ruwe peru-guano met het oog op de eischen welke aan deze meststof door de Proefstations gesteld moeten worden

Maschhaupt, J. G., 1908, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 16 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 03.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de katalase reactie in biestmelk

van Haarst, J., 1908, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 1, [verh. 2])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tulpen-éenbladen of -dieven

Plemper van Balen, B. A., 1908, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 1, [verh. 5])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Veilingen

Wiersma, K., 1908, Maastricht. 28 p. (Goedkoope geillustr. Land- en Tuinbouwbibliotheek; no. 63A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergelijkende cultuurproef met eenige havervariëteiten op verschillende grondsoorten : ondezoek naar het gewicht en de verhouding van de gewichten der onderscheidene plantendeelen en naar de stikstofopname in verschillende groeiperioden

Sjollema, B. & de Ruijter de Wildt, J. C., 1908, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 44 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 04.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag over een onderzoek van draagbare werktuigen voor het uitstrooien van chilisalpeter, uitgevoerd door het Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen, op verzoek van de afdeeling Eenrum der Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid

Lako, S., 1908, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 1, [verh. 4])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1909

Bijdrage tot de kennis van de binding der ammoniak-stikstof door zeolitisch materiaal

Hissink, D. J., 1909, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 10 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 06.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De benaderende bepaling volgens E. Schaffnit der hoeveelheid vreemde zaden of vruchten, die als verontreiniging in lijnkoeken voorkomen

Ezendam, J. A., 1909, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 14 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 06.04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De uitstoeling der granen

Schoute, J. C., 1909, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 15 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 06.05)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enige opmerkingen betreffende het kwantitatieve microscopisch onderzoek van zetmeelmengsels

Ezendam, J. A., 1909, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 7 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 06.06)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het verzenden van groenten en vruchten

Wiersma, K., 1909, Maastricht. 29 p. (Goedkoope Land- en Tuinbouwbibliotheek; no. Nr. 53)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoekingen over de lebstremming

van Dam, W., 1909, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 28 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 05.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de oorzaken der vruchtbaarheidsafname van enkele gronden in de Groningsche en Drentsche veenkoloniën

Sjollema, B. & Hudig, J., 1909, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 128 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 05.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Over de verandering van den zuurgraad van de melk door verhitten

van Dam, W., 1909, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 2 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 06.07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over nuttige insecten en over de zoogenaamde Amerikaanse methode ter bestrijding van insectenplagen

Quanjer, H. M., 1909, S.l.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Plantkunde en landbouw : naar aanleiding van de rede van prof. Went in het Utrechtsch genootschap

Ritzema Bos, J., 1909, Wageningen: Veenman. 30 p. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 2, [verh. 1])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Resultaat van den verbouw van verschillende aardappelrassen in 1908 aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool

Pitsch, O., 1909, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 2, [verh. 5])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Scheikundig bodemonderzoek

Hissink, D. J., 1909, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 23 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 06.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag eener in den zomer van 1908 gemaakte studiereis naar Duitschland

Hissink, D. J., 1909, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 16 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 06.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag over eene studiereis naar Denemarken in den zomer van 1907

Mayer Gmelin, H., 1909, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 2, [verh. 4])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag over het onderzoek eener Massey Harris centrifuge no. 3 gedaan door het Instituut van Landbouwwerktuigen en Gebouwen, in den zomer 1908

Lako, S., 1909, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 2, [verh. 2])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waarheen op het gebied der veredeling van kultuurgewassen?

Pitsch, O., 1909, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 2, [verh. 3])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1910

Bemestingsproeven met verschillende soorten thomasmeel (Onderzoek omtrent de vraag of het gehalte aan citroenzuuroplosbaar phosphoszuur een juiste maatstaf is voor de waarde van thomasmeel)

Sjollema, B. & de Ruijter de Wildt, J. C., 1910, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 25 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 07.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Drei Apparate zur Bestimmung von Eigenschaften des Holzes speziëll fuer biologische Studiën

van Schermbeek, A. J., 1910, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 3, [verh. 1])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Entproeven met bacteriëncultuur "Farmogerm"

de Ruijter de Wildt, J. C. & Mol, D., 1910, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 5 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 07.07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het onderzoek van graslanden in Nederland

Azings Venema, G., 1910, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 52 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 08.05)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Iets over het gebruik van glas in broeikassen

van Gulik, D., 1910, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 3, [verh. 4])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access