Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
1921

Verslag van een studiereis naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika

van der Burg, B., 1921, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 21, verh. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1920

Aromavormers bij de roomzuring

Boekhout, F. W. J. & Ott de Vries, J. J., 1920, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 24.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bijdrage tot de kennis van de adsorptieverschijnselen in den bodem : VI. de methode ter bepaling van de absorptief gebonden basen in den bodem en de beteekenis van deze basen voor de processen, die zich in den bodem afspelen

Hissink, D. J., 1920, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 104 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 24.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De bladrolziekte van de aardappelplant

Oortwijn Botjes, J. G., 1920, Wageningen: Veenman. 144 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De energiestraling der zon en hare beteekenis voor den mensch

van Gulik, D., 1920, Wageningen: Veenman. 14 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De mozaiekziekte van de Solanaceeën, hare verwantschap met de Phloeemnecrose en hare beteekenis voor de aardappelcultuur

Quanjer, H. M., Dorst, J. C., Dijt, M. D. & van de Haar, A. W., 1920, Wageningen: H. Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 17, verh. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische gevolgtrekkingen, voortvloeiende uit een analyse van den djati-opstand en van het djati-boschbedrijf op Java

Beekman, H. A. J. M., 1920, Wageningen: Veenman. 174 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Erfelijkheidsleer zonder evolutietheorieën

Honing, J. A., 1920, Wageningen: Veenman. 16 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Het meten der boomen in verband met hun aanwas

Berkhout, A. H., 1920, Wageningen: Veenman. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool; no. dl. 17, verh. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het steriliseren van grond door middel van stoom

Polak, W., 1920, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 17, verh. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het studiejaar 1919-1920

van Gulik, D., 1920, Wageningen: Veenman. 13 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Kalibepaling in sulfaatrijke kalizouten

Vürtheim, A., 1920, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 4 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 24.04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek van grond- en baggermonsters uit polders en plassen, gelegen ten oosten van de Utrechtsche Vecht, in verband met de plannen tot droogmaking van deze plassen : bijdrage tot de kennis van de scheikundige samenstelling van laagveengronden

Hissink, D. J., 1920, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 130 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 24.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de periodiciteit van Hyacinthus orientalis

Blaauw, A. H., 1920, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 18, verh. 1)(Mededeeling van het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek der Landbouwhogeschool te Wageningen; no. no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over selectie van meerderjarige cultuurgewassen in tropisch Nederland

Roepke, W., 1920, Wageningen: Veenman. 24 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Praktijk en wetenschap, getoetst aan de cultuur en de bereiding van de tabak in Ned. O.-Indië

van Bijlert, A., 1920, Wageningen: Veenman. 18 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Zuivelbereiding: De kaasbereiding aan de fabriek

van der Burg, B. & Hepkema, S., 1920, 's-Gravenhage: Algemeene Nederlandsche Zuivelbond. 222 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

1919

Beginsel en stof tot onderzoek

Blaauw, A. H., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 15, [verh. 7])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bijdrage tot de kennis van de werking der Bordeauxsche pap op de aardappelplant

Ritzema Bos, J., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 15, [verh. 8])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemonderzoek op Java en Sumatra : resultaten eener geologische en agrogeologische reis in 1916: Bijdrage tot de kennis van het bodemprofiel nabij Buitenzorg

White, J. D., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemonderzoek op Java en Sumatra : resultaten eener geologische en agrogeologische reis in 1916: De agrogeologie als wetenschap

van Baren, J., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [4])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemonderzoek op Java en Sumatra : resultaten eener geologische en agrogeologische reis in 1916: Petrografische beschrijving van eenige gesteenten van den Salak

White, J. D., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [4])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De druif

Wiersma, K., 1919, Zwolle: Tjeenk Willink. 104 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De invloed van bosschen op het regime van rivieren

Thal Larsen, J. H., 1919, Wageningen: Veenman. 26 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De invloed van grondsoort en bemesting op het gehalte onzer landbouwgewassen aan stikstof en aschbestanddeelen : vervolg

Maschhaupt, J. G., 1919, 's Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 16 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 23.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De phosphaatknollen, afkomstig uit Overijssel en het daaruit verkregen phosphorietmeel als directe meststof

Knuttel, D. & van 't Kruys, M. J., 1919, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 10 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 23.07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ruilverkaveling in Frankrijk

van Riel, H. F., 1919, Wageningen: Veenman. 13 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De samenstelling van de kroon bij Lamium album L.

Giltay, E., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [verh. 2])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De veenkoloniale haverziekte (3e mededeeling, ingezonden 7 Mei 1918)

Hudig, J. & Meijer, C., 1919, 's Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 23.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De veenkoloniale haverziekte (4e mededeeling)

Hudig, J. & Meijer, C., 1919, 's-Gravenhage: Van Langenhuysen. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 23.05)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een verbetering van het graantransport in graanmalerijen

Polak, M. W., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 15, [verh. 2])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het meten van waterstof-ionenconcentraties in bodemextracten en bodemsuspensies

Hudig, J. & Sturm, W., 1919, 's Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 42 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 23.04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het Torrens-stelsel in Suriname

van der Deure, A., 1919, Wageningen: Veenman. 19 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Iets over het kweeken van ziektevrij pootgoed bij aardappelen; noodzakelijkheid van wetenschappelijk onderzoek van de aardappelplant en hare cultuur

Oortwijn Botjes, J. & Quanjer, H. M., 1919, 's-Gravenhage: Van Langenhuysen. 40 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Insektenschade in het voorjaar 1918

Ritzema Bos, J., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 15, [verh. 3])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Instituut voor Phytopathologie te Wageningen : verslag over onderzoekingen, gedaan in-, en over inlichtingen, gegeven van wege bovengenoemd Instituut, in het jaar 1915

Ritzema Bos, J., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [verh. 6])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de oplosbaarheid in met koolzuur verzadigd water van het in Thomasphosphaat aanwezige phosphorzuur : vervolg

Maschhaupt, J. G., 1919, 's-Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 23.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over grondmonsters, agronomische (agrogeologische) kaarten en grondprofielen

van Bijlert, A., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [verh. 3])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proeven met eenige chemicaliën ter bestrijding van het wortelaaltje (Heterodera radicicola Greef)

Schoevers, T. A. C., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 15, [verh. 5])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Sur la fonction du tissu crible

Quanjer, H. M., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [verh. 5])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Uit de kursus in de leer van het zien aan de Landbouw-Hogeschool

Giltay, E., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 16, [verh. 1])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vreemde lichaampjes in zieke spinaziewortels

Schoevers, T. A. C., 1919, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 15, [verh. 4])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ziekte en parasitisme

van Loghem, J. J., 1919, Amsterdam: Van Looy. 38 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access
1918

Afscheidscollege gegeven den 15den Juli 1918

Pitsch, O., 1918, Wageningen: Veenman. 17 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Bemestingsproeven op het oude proefveld te Sappemeer in de jaren 1881-1915

Mulder, A. G., Meijer, C. & Hudig, J., 1918, 's Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 43 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 22.04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bloembollen als veevoeder

Ezendam, J. A., 1918, 's Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 22.06)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Douglas-den

Berkhout, A. H., 1918, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten; no. dl. 14, [verh. 3])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van den zuurgraad van de melk op de vernietiging der peroxydase door verhitten

Bouma, A. & van Dam, W., 1918, 's Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen. 12 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 22.07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access