Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1943

Verzamelde rapporten van proeven inzake het bewaren en het koelen van uien, 1940 - 1942

van Hiele, T., van Stuivenberg, J. H. M. & Mathot, H. J., 1943, Wageningen: [s.n.]. 56 p. (Mededeelingen en overdrukken van het Instituut voor onderzoek op het gebied van verwerking van fruit en groenten; no. reeks 1, no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voederproef met graslandproducten, zonder gebruikmaking van eenig krachtvoeder, bij melkvee

Dijkstra, N. D., 1943, 's-Gravenhage: [s.n.]. 35 p. (Verslagen landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 49,2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vorstschaderapport, 1938 - 1939

Astrego, J. J., 1943, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 42 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access
Open Access

Bemestingsproef op druiven, 1932

Eversdijk, M. S., 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 16 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Bemestingsproef op druiven met zg. Chileensche kalisalpeter 1934-1935

Eversdijk, M. S., 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Bergcultuurgronden op Java: Typen, Onderhoud, Beoordeling, Verbetering

de Geus, J. G., 1942, Wageningen: H. Veenman & Zonen. 119 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De bepaling van phosphatiden in karnemelk

Mulder, H., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 20 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De beteekenis van cultuurplannen voor den inheemschen landbouw op Java en Madoera

Lammers, W., 1942, Wageningen: Veenman. 15 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De bloemaanleg van Iris Tingitana Boiss. et Reuter

Luyten, I., 1942, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen; no. dl. 46, verhandeling 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De granulaire samenstelling van Nederlandsche grondsoorten

de Vries, O., 1942, Den Haag: Algemene Landsdrukkerij. 143 p. (Verslagen landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48(11)A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van de voedering beneden de normen van Lars Frederiksen op de produktie van melkkoeien gedurende het eerste gedeelte der lactatieperiode

Dijkstra, N. D., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 36 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van groeistoffen op de rijping en op de houdbaarheid van vruchten bij bewaring in het koelhuis

van Stuivenberg, J. H. M., 1942, Wageningen: [s.n.]. 32 p. (Mededeelingen en overdrukken. Instituut voor onderzoek op het gebied van verwerking van fruit en groenten; no. reeks 1, no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De jaarlijkse en dagelijkse gang van het daglicht in Nederland

Reesinck, J. J. M. & Vries, D. A., 1942, Wageningen: Veenman. 24 p. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen; no. dl. 46, verhandeling 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De kenschetsing van den kalktoestand door een combinatiecijfer : de Irb-waarde

Visser, W. C., 1942, Groningen: Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig Instituut. 29 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48 (1) A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De terminologie van de bloemaanleg der bloembolgewassen

Beyer, J. J., 1942, Wageningen: Veenman. 16 p. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen; no. dl. 46, verhandeling 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verdamping van een komkommerplant 1939

Eversdijk, M. S., 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 8 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Een bibliotheek als levend onderdeel van een instelling van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting

de Haan, H., 1942, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 54, p. 143-158

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Eenige proeven over den invloed van den dispersiegraad van roomvet op de kristallisatie van dat vet

Mulder, H., 1942, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 2 p. (Verslagen landbouwkundige onderzoekingen; no. No. 48 (8) C; No. 51 (5) C)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een onderzoek naar de kali- en fosforzuurhuishouding van de Groninger klei- en zavelgronden

Visser, W. C., 1942, Groningen: Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig Instituut. 259 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48 (3) A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een vakkenproef over den invloed van verschillende waterstanden op den grasgroei bij drie grondsoorten

Frankena, H. J. & Goedewaagen, M. A. J., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 55 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enkele monstrueuse kegels van coniferen

Venema, H. J., 1942, Gedenkboek J. Valckenier Suringar : 24 december 1864 - 17 october 1932 : gewijd aan de nagedachtenis van prof. dr. J. Valkenier Suringar, leeraar aan de voormalige Rijks hoogere land - , tuin - en boschbouwschool en hoogleraar aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen van 1 april 1899 tot 1 januari 1925. Jeswiet, J. (ed.). Wageningen: N.D.V., p. 237-259

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Enkele opmerkingen over de economische structuur van Drenthe en Groningen

Hofstee, E. W., 1942, Groningen-Drenthe in den opgang. Groningen, p. 17-22

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Het aantoonen van gasvormende bacterien in kaas

van Beynum, J. & Pette, J. W., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 28 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het cyanophore karakter van witte klaver (Trifolium repens L.)

de Waal, D., 1942, Wageningen: Veenman. 135 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Het ter beschikking komen van kali in sterk uitputtenden grond

van der Paauw, F., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 44 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kalkerwten en broeierwten

Zijlstra, K., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 16 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landbouwverslag, 1942

Anonymous, 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 13 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Landschapsbedrijven als middel tot opheffing van onontwikkelde streken in Nederlandsch-Indie

van Dijk, L. J., 1942, Wageningen: Zomer & Keunings. 201 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Magnesium deficiency as the cause of injury in cereals

Smit, J. & Mulder, E. G., 1942, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen; no. dl. 46, verhandeling 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Melkproductiecontrole in het Zuidhollandse Utrechtse kaasdistrict

Schiere, C., 1942, Utrecht: Da Costa. 87 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Mierenzuur als toevoeging bij het inkuilen

van Riemsdijk, J. F., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 14 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoekingen betreffende de aardappelplant

Zijlstra, K., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 35 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoekingen over de kalihuishouding op zandgrond en bezand hoogveen : resultaten van een drietal meerjarige kaliproefvelden in Westerwolde

van der Paauw, F., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 37 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs eieren in de period 1 October 1942 - 30 September 1943

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs van de melk in de periode 1 Mei 1942 - 30 April 1943

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs van eieren in 1942

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs van geel mosterdzaad, blauwmaanzaad en karwijzaad : (oogst 1942)

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 2 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs van rundvleesch in 1942

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 12 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs van snijteen en griendhout : (gewas 1942/'43)

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs van stroovlas, af-bedrijf van den teler voor oogst 1943

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs van suikerbieten voor het oogstjaar 1942

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs van varkensvleesch in 1942

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 5 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs van weidehooi in 1942

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de verandering van het loonpeil in den landbouw in verband met de nieuwe loonregeling van 1 september 1942

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de vermoedelijke kostprijzen van consumptieaardappelen, oogstjaar 1942

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 7 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de waarschijnlijke financieele resultaten van kleine boerenbedrijven onder de huidige omstandigheden : (boekjaar 1941/1942)

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access