Find Research Outputs

1942

Onderzoek naar den kostprijs van stroovlas, af-bedrijf van den teler voor oogst 1943

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs van suikerbieten voor het oogstjaar 1942

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs van varkensvleesch in 1942

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 5 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs van weidehooi in 1942

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de verandering van het loonpeil in den landbouw in verband met de nieuwe loonregeling van 1 september 1942

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de vermoedelijke kostprijzen van consumptieaardappelen, oogstjaar 1942

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 7 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de waarschijnlijke financieele resultaten van kleine boerenbedrijven onder de huidige omstandigheden : (boekjaar 1941/1942)

Anonymous, 1942, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek van OB 72, stuifmiddel tegen meeldauw, 1936

Andrae, J. H., 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 2 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Onderzoek van polysol, 1936

Andrae, J. H., 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 1 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Orgaanvorming en periodiciteit van Amaryllis belladonna L.

Hartsema, A. M. & Leupen, F. F., 1942, Wageningen: Veenman. (Mededeeling / Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek, Wageningen; no. no. 69)(Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen; no. 46, verhandeling 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over den kalirijkdom van kleigronden

Visser, W. C., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 35 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over het vroegtijdige onderscheiden van aardappelen, welke zwakke kiemen zullen voortbrengen

van Stuivenberg, J. H. M., 1942, In : Correspondentieblad voor den Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. juli, p. 5-6

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Overzicht van de resultaten, verkregen bij het onderzoek van baggermonsters

Dechering, F. J. A., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 44 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proef met Chileensche kalisalpeter op komkommers, 1935

Eversdijk, M. S., 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Proef met zout gietwater op anjers, 1934 - 1935

Eversdijk, M. S., 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Proeven met zout gietwater op tomaten in 1934 en 1935

Eversdijk, M. S., 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Stikstofproef

van de Ende, J., 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Vergelijking van verschillende petroleumemulsies, Februari 1938

Andrae, J. H., 28 Jan 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 2 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vorstschaderapport, 1941 - 1942

Astrego, J. J., 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 65 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access
1941

Algemeen verslag over de vlaspluk- en repelcursussen in Nederland in de jaren 1938-1941

de Jonge, L. J. A. & Bruins, A. B., 1941, S.l.: Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 73 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Bedijkingen voorheen en thans

Visser, M. F., 1941, Wageningen: Veenman. 20 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Beknopt rapport inzake het onderzoek naar den kostprijs der melk in 1941/42

Anonymous, 1941, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 10 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beschouwingen over een onderzoek naar de waterschapslasten in Nederland

Mansholt, D. R., 1941, 's-Gravenhage: Landsdrukkerij. 381 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Bijdragen tot de kennis van het aardappelzetmeel

Zijlstra, K., 1941, 's-Gravenhage: [s.n.]. 52 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 47.16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bijdrage tot de vergelijkende morphologie der Thysanoptera

Doeksen, J., 1941, Wageningen: Veenman. 114 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access
Open Access

De grondslagen van het Indonesische landbouwbedrijf

Vink, G. J., 1941, Wageningen: Veenman. 204 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De invloed van het gevolgde stelsel van waardeering van den veestapel op de hoogte van de bedrijfswinsten

Horring, J., 1941, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 2 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van Thomasslakkenmeel rep. koolzure kalk op de pH en het V - cijfer van een zuren humusrijken zandgrond. De invloed van in water oplosbaar fosfaat op den samenhang tusschen de pH en het V - cijfer bij humus - zandgronden

Bruin, P. & ten Have, J., 1941, 's-Gravenhage: [s.n.]. 75 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47,13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Landbouwhoogeschool

Minderhoud, G., Sprenger, A. M., van der Stok, J. E. & te Wechel, A., 1941, Wageningen: Veenman. 40 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

De plantenveredeling op breederen grondslag

Dorst, J. C., 1941, Wageningen: Unknown Publisher. 20 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Die Nichtaustauschbare Festlegung des Kalis im Boden

Hauser, G. F., 1941, Wageningen: Veenman. 172 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Eenige gegevens betreffende de periodieke schommelingen in gewichtsverhouding tusschen de plantensoorten in grasland

de Vries, D. M., 1941, 's-Gravenhage: Rijksuitgeverij. 99 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47(2)A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een statistisch onderzoek over de factoren, welke invloed uitoefenen op de kwaliteit van de Nederlandsche boter

Pasveer, A., 1941, Wageningen: Veenman. 132 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Grondtemperaturen te Groningen

de Vries, O., Hetterschij, C. W. G., Braak, C. & Visser, S. W., 1941, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47(9)A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het sociaal - economisch onderzoek der N.E.T.O. : inleiding gehouden door E.W. Hofstee, op een bijeenkomst der Economisch - Technologische instituten, op 23 september 1941, te Groningen

Hofstee, E. W., 1941, Unknown Publisher. 20 p. (Rapport / Noordelijke economisch-technologische organisatie voor Drenthe en Groningen; no. 78)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kalktrappenproef 1940 op tomaten

Pattje, D. J., 1941, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 14 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Lysimeter-onderzoekingen aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen en elders: De scheikundige samenstelling van het drainwater

Maschhaupt, J. G. & ten Have, J., 1941, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 364 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47 (4) A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nitrageenproef, 1940

Pattje, D. J., 1941, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Nota, inzake de waardeering van het gebruiksvee in den landbouw in verband met de bepaling van de bedrijfsresulaten

Horring, J., 1941, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoekingen over virus-ziekten in bloembolgewassen

van Slogteren, E. & de Bruyn Ouboter, M. P., 1941, Wageningen: Veenman. 2 p. (Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse; no. no. 63; 65)(Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool; no. dl. 45, verh. 3-4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoekingen over zuring en aromavorming bij practijkzuursels, in gebruik bij de boterbereiding, en methoden van onderzoek van zuursels

van Beynum, J. & Pette, J. W., 1941, 's-Gravenhage: [s.n.]. 64 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47,3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de kosten, verbonden aan het afleveren van consumptie-aardappelen

Anonymous, 1941, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten in het oogstjaar 1942

Anonymous, 1941, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den huidigen kostprijs van varkensvleesch

Anonymous, 1941, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 5 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Oogstanalyse I : orientatie bij erwten

Wellensiek, S. J., 1941, Wageningen: LH. 29 p. (Mededeelingen van de Landbouwhogeschool; no. dl. 45, verh. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de groeistoffen en hare toepassing in den tuinbouw, in het bijzonder bij het stekken

van der Lek, H. A. A. & Krijthe, E., 1941, 's-Gravenhage: Rijksuitgeverij. 114 p. (Mededeelingen van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst; no. no. 25)(Mededeling / Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt; no. no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de mogelijkheid om den zuurgraad van den grond aan de hand der onkruidvegetatie te beoordeelen : een statistisch onderzoek over akkeronkruiden op zand - en dalgrond in verband met de pH van den grond

Goedewaagen, M. A. J., 1941, 's-Gravenhage: [s.n.]. 89 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47,7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over den invloed van het zouten op de stevigheid en de vochtverdeeling van boter

Mulder, H., 1941, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 22 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47,11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over het gehalte van hooi en stroo aan carotine

Dijkstra, N. D. & Brouwer, E., 1941, 's-Gravenhage: [s.n.]. 24 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47,17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access