Find Research Outputs

1961

Mededeling betreffende doorloopmelkstallen

Anonymous, 1961, Wageningen: [s.n.]. 6 p. (Mededeling / Instituut voor landbouwbedrijfsgebouwen; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Mekong - delta

Groenewegen, A. J. M., 1961, Wageningen: ILRI. 62 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Meloenkruisingen onder platglas, 1959

van Winden, W. P. & van Rest, J., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Menging van gronden en grondfracties

van Duin, R. H. A., 1961, Wageningen: I.C.W. 3 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Methods and means used in breeding potatoes : with extreme resistance to viruses X and Y

Wiersema, H. T., 1961, Wageningen: SVP. 6 p. (Mededeling / Stichting voor Plantenveredeling; no. no. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Metingen aan een groenvoederdroger te Zierikzee : 7 juli 1960

Huisman, M. H., 1961, Wageningen: [s.n.]. 11 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Metingen van de intreeweerstand van plastic buizen, welke met in water oplosbare zouten zijn geïmpregneerd

Homma, F., 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 5 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 117)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mutatieproblemen

Prakken, R., 1961, Wageningen: Veenman. 16 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Nachtvorst in het Westland en de Kring, 1957

Anonymous, 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 2 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Narijpingsproef bij tomaten, 1960

Kromkamp, J. R., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Nateeltproef bij tomaten, 1960

Kruyk, P. A., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Nederlandse zuivel, economisch gezien : aanvullende lijst

Anonymous, 1961, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Nederlands onderzoek over bewaring van aardappelen

Anonymous, 1961, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst van het Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie)

Research output: Book/ReportBookProfessional

5 Citations (Scopus)

Nematode damage and “specific sickness” in Rosa, Malus and Laburnum

Oostenbrink, M. & Hoestra, H., 1961, In : Tijdschrift over plantenziekten. 67, p. 264-272

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Nematodes in relation to plant growth. II. The influence of the crop on the nematode population

Oostenbrink, M., 1961, In : Netherlands Journal of Agricultural Science. 9, p. 55-60

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Nematodes in relation to plant growth III. Pratylenchus penetrans (Cobb) in tree crops, potatoes and red clover

Oostenbrink, M., 1961, In : Netherlands Journal of Agricultural Science. 9, p. 188-209

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Niedorperkogge. Sociaal - economische schets van een ruilverkaveling in de kop van Noord-Holland

Anonymous, 1961, 's-Gravenhage: L.E.I. 58 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 155)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nieuwe werkmethoden bij het transport in de graanoogst

Schaafstal, H. A., 1961, Wageningen: I.L.R. 72 p. (Publikatie / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. no. 58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Oirschot - Best : sociaal - economische schets van het ruilverkavelingsgebied

Anonymous, 1961, 's-Gravenhage: L.E.I. 52 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 152)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek aan het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid

Bruin, P., 1961, In : Landbouwvoorlichting. 18, p. 52-54

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Onderzoek betreffende langzame droging door ventilatie met onverwarmde lucht gevolgd door geventileerde bewaring van tarwe

Kreyger, J., van Bastelaere, G. R. & Jansen, J., 1961, Wageningen: [s.n.]. 20 p. (Publikatie / I.B.V.L., Wageningen; no. no. 74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek en praktijk op het gebied van machinaal melken in Engeland : verslag studiereis van 26 september - 1 oktober 1960

Politiek, R. D. & de Rooy, J., 1961, Utrecht: I.V.O. 14 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek grond-gloeirestproef bij tomaten 1960

Koornneef, P., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Onderzoek naar de formule voor de pF-curve

Visser, W. C., 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 15 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 73)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van antibiotica en oestrogenen bij de slachtkuikenteelt in Nederland

Kuit, A. R., 1961, Wageningen: Pudoc. 57 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 67.14)(Mededeling / Instituut voor de Pluimveeteelt "Het Spelderholt"; no. 92)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de grondwaterhuishouding in gronden met slecht doorlatende lagen

Haans, J. C. F. M., 1961, Wageningen: Stichting voor Bodemkartering. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Onderzoek naar de kostprijs van spruitkool in deelbouw in Noord - Groningen : prijspeil 1961

Meyaard, D., 1961, 's-Gravenhage: [s.n.]. 10 p. (Rapport / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 363)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de kostprijzen van aardbeien in de open grond : prijspeil 1961

Meijaard, D. & Visser, K., 1961, 's-Gravenhage: [s.n.]. 42 p. (Rapport / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 380)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access
Open Access

Onderzoek over "fire-blight" van de peer in Engeland

Crosse, J. E., Bennett, M., Garrett, C. M. E. & Jonkers, H., 1961, Wageningen: Pudoc. 24 p. (Literatuuroverzicht / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie; no. nr. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoektaken op het gebied van de landbouwplantenteelt

Vervelde, G. J., 1961, Wageningen: [s.n.]. 19 p. (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen, Wageningen; no. no. 165)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1 Citation (Scopus)

On the identity of Dorylaimus robustus de Man

Loof, P. A. A., 1961, In : Nematologica. 6, 1, p. 42-48

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

On the theory of multicomponent distillation at minimum reflux

Bruijn, P. J., 1961, Wageningen: [s.n.]. 94 p. (Mededelingen van Landbouwhogeschool; no. 61-9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Oogsttijdenproef met druiven, 1959 - 1960

Kruyk, P. A., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 6 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Opbrengst en fosfaattoestand van grasland

Jagtenberg, W. D., 1961, In : Landbouwvoorlichting. 18, 5, p. 322-327

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Opkweekmethoden en groeibeheersing bij vroege stooktomaten, 1960

Termohlen, G. P. & Kruyk, P. A., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Opstelling van verdeelsleutels voor de werktuigkosten in enkele kleigebieden : Friese bouwstreek en Noordholland

Hoornweg, J. & Scheer, G., 1961, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 13 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Orienterende bewaarproef met kunstmatig beschadigde gerst en tarwe

de Haan, P. H., 1961, Wageningen: [s.n.]. 3 p. (Intern rapport / Afd. technologie. Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 125)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Orienterende bewaarproeven met gerst en tarwe, met een ongelijkmatig vochtgehalte

de Haan, P. H., 1961, Wageningen: [s.n.]. 6 p. (Intern rapport / Afd. technologie. Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 123)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Orienterende proeven aangaande de bewaarbaarheid van luzernemeel na vermenging met vet en anti - oxydanten

Kreyger, J. & Huisman, M. H., 1961, Wageningen: [s.n.]. 20 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten Wageningen; no. no. 107)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Orienterend onderzoek naar de gevoeligheid voor droogte op het bedrijf van de heer P.B. de Boer te Stiens

Pieters, J. H., 1961, Groningen: [s.n.]. 10 p. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid; no. 1961, no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de beregening van zomergranen

Anonymous, 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 12 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 79)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access