Find Research Outputs

Waterverneveling: oude koelmethode in nieuw jasje

Wageningen UR Glastuinbouw, 2006, In : Vakblad voor de Bloemisterij. 2006, 42, p. 44

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Waterverontreiniging door zink na kontakt met gegalvaniseerde buizen

de Bes, S. S. & van Dijk, P. A., 1975, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Waterverplaatsing in steenwolmatten

van der Meer, M. C., 1997, Naaldwijk: Proefstation voor de Bloemisterij en Glasgroente, vestiging Naaldwijk. 19 p. (Intern verslag / Proefstation voor de Bloemisterij en Glasgroente, vestiging Naaldwijk; no. 97)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterverstrekking in het voerstation verbetert de voeropname

Plagge, G., 1991, In : Praktijkonderzoek varkenshouderij. 5, 4, p. 10-11

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Watervervuiling

Anonymous, 1969, Wageningen: [s.n.]. (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie; no. no. 3134)

Research output: Book/ReportBookProfessional

10 Citations (Scopus)

Watervogel en zangvogel: de achteruitgang van de Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus in Nederland

Graveland, J., 1996, In : Limosa. 69, 3, p. 85-96

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Open Access

Watervogels en fecale bacteriën in de plassen van het Park van Luna

Kleijn, D. & Meerburg, B. G., 2011, Wageningen: Alterra. 40 p. (Alterra-rapport; no. 2191)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Watervogels en zwemwaterkwaliteit : hoe kan het beter?

de Lange, H. J., Lammertsma, D. R., Keizer-Vlek, H. E. & de Haan, M., 2013, In : H2O online. 2013, 31 okt

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Watervogeltellingen langs het Nijkerker- en Nuldernauw: een vergelijking tussen vier winterhalfjaren

Berendse, F. & van de Hoef, B., 1979, In : Te velde. 18, p. 5-23

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Water voor de tuinbouw in het Westland; Electronica in de tuinbouw

Anonymous, 1980, Wageningen: Pudoc. (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 4465)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Water voor voedsel of natuur, of voor beide? Mondiaal vraagstuk vergt fundamenteel technologische oplossingen

Bindraban, P. S., 2004, In : Spil. 207-208, 5, p. 5-8

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Watervoorziening bij teelten onder glas

van Schie, J. J. & de Graaf, R., 1972, Naaldwijk: Proefstation voor de groenten- en fruitteelt onder glas [etc.]. 44 p. (Informatiereeks / Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas en Consulentschap voor de Tuinbouw; no. no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Watervoorziening bij zeugen

Havermans, M. U. C., 1988, In : Praktijkonderzoek varkenshouderij. 2, 1, p. 14-16

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Watervoorziening en gewasproduktie

van Keulen, H. & Penning de Vries, F. W. T., 1993, Wageningen: CABO-DLO. 107 p. (Agrobiologische thema's; no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Watervoorziening en klimaatverandering (Onderzoekscolumn WUR Glastuinbouw)

Wageningen UR Glastuinbouw, 2011, In : Onder Glas. 8, 1, p. 59

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Watervoorziening in de fruitteelt : (het gebruik van tensiometers bij de vaststelling van het moment van watergeven)

Delver, P. & Bolding, P. J., 1981, Haren (Gr.): Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. 29 p. (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid; no. 95)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Watervoorziening in de groenteteelt onder glas

ten Cate, H. R., 1965, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Praktijkadvies / Rijkstuinbouwconsulentschap voor bedrijfsuitrusting en arbeidsmethoden; no. no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Watervoorziening onder glas

Anonymous, 1980, Wageningen: Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie; no. no. 4361)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Watervoorziening van potplanten

van der Post, C. J., 1974, Wageningen: Instituut voor Tuinbouwtechniek. 13 p. (Intern verslag / Instituut voor Tuinbouwtechniek; no. 92)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Watervraag boomteelt in het gebied Gouwe Wiericke

Aendekerk, T. G. L., van Reuler, H., de Wit, A. & Bals, J., 2003, Boskoop: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwantsen en waterkevers uit een aantal Zuid-Limburgse poelen

Higler, L. W. G. & van Putten, L. J. A., 1971, Zeist: RIN. 10 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Waterwijs; plannen met water op regionale schaal

van Walsum, P. E. V., Helming, J. F. M., Schouwenberg, E. P. A. G., Stuyt, L. C. P. M., Groenendijk, P., de Bont, C. J. A. M., Vereijken, P. H., Kwakernaak, C., van Bakel, P. J. T., van Staalduinen, L. C. & Ypma, K. W., 2002, Wageningen: Alterra. 296 p. (Alterra-rapport; no. 433)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijs laag Nederland; een eerste aanzet tot ontwikkeling van een planvormend systeem voor het landgebruik en waterbeheer

van Walsum, P. E. V., Vergroesen, T., Dik, P. E., Haasnoot, M. & Verschelling, E., 2003, Wageningen: Alterra. 84 p. (Alterra-rapport; no. 871)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijzer landbouw

Walvoort, D. J. J., Hack-ten Broeke, M. J. D. & Mulder, H. M., 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/site

Open Access

Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie

Mulder, M., Hack-ten Broeke, M., Bartholomeus, R., van Dam, J., Heinen, M., van Bakel, J., Walvoort, D., Kroes, J., Hoving, I., Holshof, G., Schaap, J., Spruijt, J., Supit, I., de Wit, A., Hendriks, R., de Haan, J., van der Voort, M. & van Walsum, P., 2018, Amersfoort: Stowa. 71 p. (Stowa rapport; no. 2018-48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijzer landbouw fase 3: naar een operationeel systeem voor gras en maïs

Knotters, M. (ed.), Bartholomeus, R., Hack-ten Broeke, M., Hendriks, R., Holshof, G., Hoving, I., Kroes, J., Mulder, M. & Walvoort, D., 2017, Amersfoort: Stowa. 65 p. (Stowa rapport; no. 2017-07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijzers Landbouw en Natuur: Kwantificering effecten waterbeheer en klimaat

Bartholomeus, R., Hack- ten Broeke, M., Heinen, M., Mulder, H. M., Kros, J., Ruijtenberg, R. E., Runhaar, H. & Witte, J. P. M., 2018, In : Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde. 35, 1, p. 14-23

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Waterwingebied Goedereede (Ouddorp) : onderzoek van uitgemijnde duinzandgronden naar de relatie tussen de bodemkundig - bodemfysische eigenschappen en de mate van hydrofobie

Dekkers, J. M. J., Dekker, L. W. & van Holst, A. F., 1986, Wageningen: STIBOKA. 61 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 1897)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waterwingebied Jonkersvaart : profielbeschrijvingen bij grondwaterstandsbuizen

Kleijer, H., 1979, Wageningen: STIBOKA. 8 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 1449)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwingebied Over-Betuwe : toelichting op en verwerking van bodemkundige gegevens

Stoffelsen, G. H. & Bouma, J., 1979, Wageningen: Stichting Bodemkartering. 66 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 1433)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwingebied 't Klooster : toelichting bij de veldbodemkundige gevoeligheidsanalyse : basisrapport Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland

Bouma, J. & van Heesen, H. C., 1979, Wageningen: STIBOKA. 22 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 1432)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwingebied 't Klooster (Hengelo Gld.) : toelichting op en verwerking van bodemkundige gegevens

van Holst, A. F., van Heesen, H. C. & Makken, H., 1974, Wageningen: STIBOKA. 17 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 1109)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwinnen met kwaliteit: haalbaarheidstudie lange-termijn opties voor grotere watereenheden.

Ligtvoet, W., van Buuren, M. & Timmermans, J., 1997, Unknown Publisher. 89 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waterwinning, natuurbehoud en landbouw in Drenthe

Grootjans, A. P. & van der Made, J. G., 1982, In : H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling. 15, p. 331-337

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Waterwinning Corle (Winterswijk) : profielopbouw van gronden waarin grondwaterstandsbuizen zijn geplaatst

Groot Obbink, D. J., 1980, Wageningen: STIBOKA. 43 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 1514)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waterwinning Epe : profielbeschrijvingen van diepboringen

Kleijer, H., 1978, Wageningen: STIBOKA. 7 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 1399)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwinning Hardenberg

te Riele, W. J. M., 1982, Wageningen: STIBOKA. 1 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. nr. 1620)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waterwinning Rucphen 2 : profielstudie en grondwaterstandswaarnemingen bij boorpunten

te Riele, W. J. M. & van Holst, A. F., 1984, Wageningen: STIBOKA. 58 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. nr. 1702)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwinning Tietjerksteradeel : bodemkundig - hydrologisch onderzoek naar grondwaterstandsdalingen en droogteschade

Stoffelsen, G. H. & van Holst, A. F., 1981, Wageningen: STIBOKA. 62 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. nr. 1461)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwinning Tietjerksteradeel (Noordbergum) : profielbeschrijvingen van diepboringen, toelichting op meetgegevens

Kleijer, H. & van Dodewaard, E., 1977, Wageningen: STIBOKA. 10 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 1367)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwinning uit diepe putten, welke door zandzuigen zijn ontstaan

Ernst, L. F., 1965, Wageningen: I.C.W. 11 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 325)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwinning Vasse

Bannink, M. H., 1983, Wageningen: STIBOKA. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. nr. 1693, 1694)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwinning Velsen : de bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid

te Riele, W. J. M., 1978, Wageningen: STIBOKA. 31 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 1424)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwinning Vessem : fase IV : bodemkundig - hydrologisch onderzoek in en rondom het waterwingebied Vessem in verband met grondwaterstandsdaling

te Riele, W. J. M. & van Holst, A. F., 1986, Wageningen: STIBOKA. 39 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 1848)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waterwinning Vessem 3 : onderzoek herberekening landbouwschade

van Holst, A. F., Bannink, M. H., van Lanen, H. A. J. & Stol, P. T., 1984, Wageningen: STIBOKA. 53 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. nr. 1769)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access