Find Research Outputs

1933

Roode aderen in Goudsche kaas

van Beynum, J., 1933, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 2 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 39 (11) C)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sociografie en sociale geografie

Hofstee, E. W., 1933, In : Tijdschrift voor het onderwijs in de aardrijkskunde. 11, 11, p. 249-253

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Stamvorm en inhoud van den djati in plantsoenen (Tectona grandis L.F.; Verbenaceae)

Wolff von Wuelfing, H. E., 1933, Wageningen: Veenman. 253 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WUAcademic

Streekplan IJsselmonde : bodemonderzoek

Maschhaupt, J. G., 1933, Groningen: Rijkslandbouwproefstation. 36 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

The early-forcing of daffodils

van Slogteren, E., 1933, Lisse etc.: Laboratorium voor Bloembollenonderzoek [etc.]. 49 p. (Laboratorium voor Bloembollenonderzoek; no. 47)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag over een 33-tal meerjarige bemestingsproeven

Anonymous, 1933, 's-Gravenhage: Directie van den Landbouw. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. No. 39 (6) A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van de proeven, genomen in 1932 met de kawahpoetih-zwavel

Barendregt, D., 1933, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Versuche ueber den Einfluss von niedriogen Temperaturen auf die Wurzelbildung von Stecklingen

van der Lek, H. A. A., 1933, In : Gartenbauwissenschaft. 7, 3, p. 365-381

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vischmeel en diermeel bij het mesten van varkens

de Ruyter de Wildt, J. C., 1933, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. No. 39 (7) C)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voederproef met melkvee omtrent de zoogenaamde specifieke werking van lijnmeel

Brouwer, E., 1933, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. No. 39 (3) C)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voorloopige mededeeling over enkele resultaten, verkregen bij het onderzoek naar de biologie van den grauwen dennensnuitkever, Brachyderes incanus L.

de Fluiter, H. J. & Blijdorp, P. A., 1933, Verslag ... zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging. Amsterdam: Nederlandsche Entomologische Vereeniging, p. LXXII-LXXV

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1932

Bepaling van den osmotischen druk of der celsapconcentratie, in verband met het vorstgevaar der planten

Valckenier Suringar, J., 1932, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 44, p. 413-419

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Bijdrage tot de kennis der biologie en epidemiologie van de gewone dennenbladwesp, Pteronus (Lophyrus) pini (L.) in Nederland

de Fluiter, H. J., 1932, Wageningen: Veenman. (Mededeeling van het Laboratorium voor Entomologie van de Landbouwhoogeschool)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De economische beteekenis der ontginningen

de Hoogh, B., 1932, Rotterdam: J.H. Donner.

Research output: Thesisinternal PhD, WUAcademic

De geschiedenis der verwantschapsidee in het plantenrijk : een strijd tusschen intuitie en verstand

Valckenier Suringar, J., 1932, Wageningen: Veenman. 2 p. (Mededeelingen van de Landbouw Hoogeschool; no. dl. 36, verhandeling 1)(Mededeelingen van de Landbouw Hoogeschool; no. dl. 36, verhandeling 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De groei van het wortelstelsel der planten bij gelijke en bij ongelijke vruchtbaarheid van boven- en ondergrond

Goedewaagen, M. A. J., 1932, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 38.09)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De invloed van den basentoestand van den grond op de ontwikkeling van de theeplant (Thea sinensis Linn.)

Prillwitz, P. M. H. H., 1932, Wageningen: Veenman. 120 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WUAcademic

De invloed van den kalktoestand van juvenielen Merapi-aschgrond op eenige kwaliteitseigenschappen van Vorstenlandsche tabak

Middelburg, H. A., 1932, Wageningen: Veenman. 68 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WUAcademic

De invloed van D-vitamine en ultra-violette bestraling bij verschillende verhoudingen van Ca:P in het dieet

Groeneveld, B. J. B., 1932, Wageningen: Veenman. 74 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WUAcademic

De methodiek van de humusbepalingen

Spithost, C., 1932, 's-Gravenhage: Rijksuitgeverij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 38.05)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De wetenschappelijke beteekenis van Natuurbescherming

Jeswiet, J., 1932, In : Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij. 44, p. 218-237

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Een afwijkende vorm van Rubus saxatilis L

Valckenier Suringar, J., 1932, In : Nederlandsch kruidkundig archief. 1932, 2, p. 371-373

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Een statistisch onderzoek naar den invloed van het weer op de opbrengst en het gehalte van suikerbieten in Nederland

Frankena, H. J., 1932, Groningen: Noordhoff. 173 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WUAcademic

Fiederblattbildung und Blattspaltung bis Verdoppelung an Ulmus campestris L

Valckenier Suringar, J., 1932, In : Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. 44, p. 310-313

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Fijnheid en verdeeling van een als meststof toegediend natuurlijk fosfaat

Leijenaar, G. H. A., 1932, Wageningen: Veenman. 113 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WUAcademic

Grepen uit het verleden en het heden van het irrigatiewezen

Thal Larsen, J. H., 1932, Wageningen: Veenman. 22 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Het gehalte aan stikstof (N) van eenige Nederlandsche cultuurgronden en van de nieuwe Zuiderzeegronden

Hissink, D. J. & Spithost, C., 1932, 's-Gravenhage: Directie van den Landbouw. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.06)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het studiejaar 1931-1932

Thal Larsen, J. H., 1932, Wageningen: Veenman. 13 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Humusgehalten in verschillende typen grond, bij aanwending van verschillende methoden verkregen

Hissink, D. J. & Spithost, C., 1932, 's-Gravenhage: Rijksuitgeverij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 38B)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kruisingen met Trifolium pratense L.

Nijdam, F. E., 1932, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff. 116 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WUAcademic

Moderne wijze van kiemkrachtsbeoordeling en de invloed daarvan op de waarde van het onderzoek voor de praktijk

Franck, W. J., 1932, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 20 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natriumbepaling

van Kampen, G. B. & Westenberg, L., 1932, 's-Gravenhage: Rijksuitgeverij Dienst van de Nederlandsche Staatscourant. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 38.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Officieele vertegenwoordiging van landbouw, nijverheid en handel

Mollerus, J. C., 1932, Amsterdam: Ellerman, Harms & Co.. 509 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WUAcademic

Optisch onderzoek over de hydratatie en den fijnheidsgraad van caseine in sol-toestand

Holwerda, B. J., 1932, 's-Gravenhage: Rijksuitgeverij. 43 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen / Department van Economische Zaken, Directie van den Landbouw; no. 38.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Over de bijvoeding van melkvee in de weide en de qualiteit der aldus geproduceerde boter

Brouwer, E., 1932, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 44 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Over de specifieke werking van maïs, gerst en andere graansoorten op het beenstelsel

de Ruyter de Wildt, J. C. & Brouwer, E., 1932, 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 26 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Picea excelsa virgata mit Rückschlag

Valckenier Suringar, J., 1932, In : Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. 44, p. 307-309

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Recht, wet en techniek

Kluvers, C. J., 1932, Groningen: Noordhoff. 19 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Rhabdocline pseudotsugae Sydow : oorzaak eener ziekte van Douglasspar

van Vloten, H., 1932, Santpoort: Mees. 168 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WUAcademic

Statistisch onderzoek naar de schommelingen van het joodgetal van het melkvet bij afzonderlijke koeien

Brouwer, E., 1932, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 34 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag eener in december 1931 gemaakte studiereis naar Breslau, Praag en Zurich

Hooghoudt, S. B., 1932, 's-Gravenhage: Directie van den Landbouw. 30 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voederproef met tapiocameel bij melkvee

Brouwer, E., 1932, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 33 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. 38.08)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vroegbroei van narcissen

Beijer, J. J. & van Slogteren, E., 1932, In : Weekblad voor bloembollencultuur. 43

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1931

Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond: Eerste mededeeling

Hissink, D. J. & Hooghoudt, S. B., 1931, 's-Gravenhage: Directie van den Landbouw. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. no. 37B)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Boeken en tijdschriften

Valckenier Suringar, J., 1931, In : Jaarboek / Nederlandse Dendrologische Vereniging. 1931, p. 208-216

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Deelbouw in Nederlandsch-Indie

Scheltema, A. M. P. A., 1931, Wageningen: Veenman. 425 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WUAcademic

De geschiedenis van de ontwikkeling van de Nederlandsche zuivelbereiding in het laatst van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw

Croesen, V. R. IJ., 1931, 's-Gravenhage: Mouton. 205 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WUAcademic

De invloed van temperatuur en vochtgehalte op de ontleding van plantenresten door micro-organismen

Waksman, S. A. & Gerretsen, F. C., 1931, 's-Gravenhage: Departement van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. No. 37,04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De stichting van een boschbedrijf in Andalusie : een bedrijfsanalyse

Burgers, P. H., 1931, Den Haag: Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij. 166 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WUAcademic