Find Research Outputs

1959

De tuinarbeiders in Nederland : beweging in een beroepsgroep : een onderzoek naar de tuinarbeiders in een aantal tuinbouwgebieden in het Westen van ons land

van Veen, S. & Visser, M. A. J., 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 80 p. (Rapport / Afdeling Streekonderzoek. Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 292)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De vegetatiekartering ten behoeve van de graslandverbetering

de Boer, T. A., 1959, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 71, p. 105-110

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De vermeerdering van blauwe bessen door middel van scheutstekken

Douglas, J. & van Doesburg, H. H., 1959, Wageningen: IVT. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 148)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verspreiding van de zoogdieren in de zuidelijke IJsselmeerpolders in 1957

van Wijngaarden, A. & Lensink, B. M., 1959, In : Jaarboek / Plantenziektenkundige Dienst. 1959, p. 162-169

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De vijg

Gerritsen, C. J., 1959, Wageningen: IVT. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De waterbalans van een zavelgrond, afgeleid uit grondwaterstandsgegevens

Bloemen, G. W., 1959, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 14 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De wetten, die het bergend vermogen en de afvoer beheersen

Visser, W. C., 1959, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 18 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De winning en bewaring van hooi op het bedrijf van de heer M. Klaver te Augustinusga

v.d Schaaf, D. & Westendorp, T., 1959, Wageningen: Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten. 25 p. (Publikatie / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten; no. serie A, no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De zaadteelt van beemdlangbloem

Evers, A. & Wolfert, J. E., 1959, Wageningen: P.A.W. 31 p. (Publikatie / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De zaadteelt van veldbeemd

Evers, A. & Wolfert, J. E., 1959, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 37 p. (Publikatie / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De zak van Zuid-Beveland : sociaal onderzoek in een streekverbeteringsgebied

de Galan, C. & van de Sandt, M. A. J., 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 456 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 319)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De zoogdieren van Noord-Beveland

van Wijngaarden, A., 1959, In : De Levende Natuur. 62, p. 211-239

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Drie steunpunten van fytopathologisch onderzoek

van der Want, J. P. H., 1959, Wageningen: Unknown Publisher. 19 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Druppelbevloeiing bij platglaskomkommers

van den Ende, J., 1959, In : Stikstof. 2, 24, p. 430-441

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Duur en betrouwbaarheid van de bepaling van het vochtgehalte bij lage pF waarden met behulp van de "zandbakmethode"

Boekel, P., van Lokhorst, A. L. & Bakker, B. C., 1959, Groningen: IB. 4 p. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid; no. no. 10-1959)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Echtscheidingstendenties in 20e eeuws Nederland inzonderheid ten plattelande

Kooy, G. A., 1959, Assen: Unknown Publisher. 32 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Een bodemkartering van een deel van de gemeente Rolde

de Roo, H. C. & Harmsen, H., 1959, Wageningen: STIBOKA. 85 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 441)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een bodemkundig-geologisch veldonderzoek in een gedeelte van de gemeente Nieuwe-Schans

de Smet, L. A. H., 1959, Wageningen: STIBOKA. 9 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 522)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "De Schuine Sloot - Lutterscheiding"

Anonymous, 1959, Wageningen: P.A.W. 19 p. (Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 30)(Karteringsverslag / Afd. Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Elsloo"

Anonymous, 1959, Wageningen: P.A.W. 20 p. (Karteringsverslag / Afd. Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 25)(Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 28)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Exloerveen"

Anonymous, 1959, Wageningen: P.A.W. 19 p. (Karteringsverslag / Afd. Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 24)(Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Gendringen"

Anonymous, 1959, Wageningen: P.A.W. 21 p. (Karteringsverslag / Afd. Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 21)(Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Nijeveen - Kolderveen

Anonymous, 1959, Wageningen: P.A.W. 23 p. (Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 29)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Ravenstein"

Anonymous, 1959, P.A.W. 22 p. (Karteringsverslag / Afd. Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 23)(Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een hoger rendement bij de teelt van hazelnoten

Gerritsen, C. J., 1959, Wageningen: IVT. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 149)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een mineralogisch onderzoek van de pleistocene afzettingen in de wijdere omgeving van het karteringsgebied Kootwijk-Ugchelen

Crommelin, R. D., 1959, Wageningen: Stichting voor Bodemkartering. 14 p. (Voorlopige wetenschappelijke mededelingen; no. no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn geweest op de opbrengsten van suikerbieten in de Noordoostpolder in 1957

de Veer, J., 1959, 's-Gravenhage: [s.n.]. 23 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 135)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een ontwikkelingsplan voor land- en tuinbouw in het Noorden des lands

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 26 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 142)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een orienterend onderzoek naar de oorzaken van groeistoornissen in de bosbeplantingen in de Noordoostpolder = Preliminary research on causes of growth disturbances in forest plantations in the Noordoostpolder

Westra, J. J., 1959, Wageningen: De Dorschkamp. 26 p. (Uitvoerige verslagen van de Stichting bosbouwproefstation "De Dorschkamp"; no. Band 4, Verslag no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een orienterend onderzoek omtrent de ervaringen met het bevloeien en beregenen met afvalwater van de aardappelmeelfabriek "onder Ons" te De Krim

Wisselink, G. J., 1959, Groningen: Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. 19 p. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid; no. 1959, nr. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een schatting van de grootte van de kwel in het Prunje-gebied

Bloemen, G. W., 1959, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 14 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een snelle methode om de cellulolytische activiteit van pensvocht te bepalen

Stolk, K., 1959, Wageningen: Pudoc. 20 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 65.13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een sociaal - economische schets, van het ruilverkavelingsgebied Esschestroom

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 72 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 133)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een sociaal-economische schets, van het ruilverkavelingsgebied "Warnsveld"

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: LEI. 44 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 129)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een sociaal - economische schets van het ruilverkavelingsgebied Kleverskerke

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 19 p. (Nota Landbouw-economisch instituut; no. no. 132)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een sociaal-economisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Zijlroe

Veldhuis, J. M., 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 78 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 336)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een studie omtrent de mogelijkheid tot het verminderen van het aantal zeefsorteringen van doperwten

Hoogzand, C. & Moerman, J. A. S., 1959, Wageningen: [s.n.]. 11 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 995)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effect van insekticiden op de bloedluisparasiet Aphelinus mali

Evenhuis, H. H., 1959, In : Mededelingen : contactorgaan voor de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst / Directeur van de Tuinbouw. 22, p. 306-311

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Enige aspecten van het graslandgebruik en de graslandverbetering in Zuid-Duitsland : verslag van een in 1959 ondernomen studiereis

de Boer, T. A., Kemp, A. & Minderhoud, J. W., 1959, Wageningen: I.B.S. 49 p. (Verslagen / Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen; no. no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enige opmerkingen over agrarisch marktonderzoek in Nederland

Meulenberg, M. T. G., 1959, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 71, 1, p. 3-9

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Enige opmerkingen over de bepaling van pF-curven

Stakman, W. P., 1959, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 6 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enige opmerkingen over de perspectieven van de aardappel

van der Zaag, D. E., 1959, Wageningen: P.A.W. 14 p. (Overdruk / P.A.W.; no. no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enkele waarnemingen over de teelt en het onderzoek van aardappelen in Groot-Brittannie : verslag van een studiereis van 8 tot 21 juli 1959

Reestman, A. J. & van der Zaag, D. E., 1959, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 32 p. (Mededeling / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ervaringen op het I.V.T. met de veredeling van spitskool

Nieuwhof, M., 1959, Wageningen: IVT. 17 p. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 137)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evapotranspiration in relation to suction and capillary conductivity

Rijtema, P. E., 1959, Wageningen: [s.n.]. (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding; no. no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

5 Citations (Scopus)

Experiments on the interaction of Hoplolaimus uniformis and Fusarium oxysporum F. pisi race 3 and its importance in "early yellowing"of peas

Labruyère, R. E., den Ouden, H. & Seinhorst, J. W., 1959, In : Nematologica. 4, p. 336-343

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Fondsvorming in de Nederlandse landbouw

Steenweg, J. A. Q., 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 28 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 143)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Freesia beschadiging in het Westland, Okt. 1956

Mulder, W. J., 1959, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 2 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access