Find Research Outputs

1959

De beschermende invloed van suikerbespuitingen bij tomaat 1957 : project I-26

van Ravestijn, W., 1959, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 4 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

De beschermende werking van suiker op komkommers, 1958

van Ravestijn, W., 1959, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

De beschermende werking van suiker op komkommers, 1958

van Ravestijn, W., 1959, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De betekenis van resultaten van een lysimeter voor de waterbalans van een gebied

Visser, W. C., 1959, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 8 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De bewaring van doperwten, 1956

Duvekot, W. S. & Langerak, D. I., 1959, Wageningen: [s.n.]. 3 p. (Rapport / instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1037)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid en de geschiktheid voor sportvelden van een gebied in de noordoosthoek van de Bovenkerkerpolder in de gemeente Nieuwer-Amstel

van der Knaap, W. & Pons, L. J., 1959, Wageningen: STIBOKA. 11 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 513)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid en tuinbouwkundige mogelijkheden van enkele percelen in de gemeente Schoonebeek

van der Knaap, W., 1959, Wageningen: STIBOKA. 18 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 518)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van de Borsselepolder, de Koningspolder en de Van Citterpolder

Ovaa, I., 1959, Wageningen: STIBOKA. 28 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 502)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van de militaire oefenterreinen De Liesberg en Elspeetse Heide

Buitenhuis, A., 1959, Wageningen: STIBOKA. 28 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 511)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van een deel van het ruilverkavelingsgebied Linde-Zuid

Hamming, C., 1959, Wageningen: STIBOKA. 76 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 507)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van een gebied gelegen binnen een straal van 2 km rond de toekomstige stuwput Amerongen

Harbers, P. & Steeghs, B. H., 1959, Wageningen: STIBOKA. 36 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 505)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van een gebied ten zuiden van Delft in de Lage Abtswoudse Polder

van der Knaap, W., 1959, Wageningen: STIBOKA. 7 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 504)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van het militaire oefenterrein Ginkel - Zuid

Boelkens, J. T., 1959, Wageningen: STIBOKA. 21 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 512)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van het proefterrein "Sinderhoeve" in de gemeente Renkum

van der Voort, W. J. M., 1959, Wageningen: STIBOKA. 4 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 510)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Essche Stroom

Zegers, H. J. M., 1959, Wageningen: STIBOKA. 63 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 508)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Lollebeek" (L.)

van den Broek, J. M. M. & Teunissen van Manen, T. C., 1959, Wageningen: STIBOKA. 101 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 515)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Munstergeleen-Schinveld (L.)

van de Broek, J. M. M. & Breteler, H. G. M., 1959, Wageningen: STIBOKA. 62 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 499)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De chemische en biologische bestrijding van de spintmijt Tetranychus urticae Koch

Bravenboer, L., 1959, Wageningen: Pudoc. 85 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De doelmatigheid van het in de praktijk gebezigde fust voor consumptie aardbeien, 1958

Duvekot, W. S. & van Belle, G., 1959, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1014)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De doelmatigheid van meermalig fust voor opslag van fruit : 1957 - 1958

Duvekot, W. S. & van Belle, G., 1959, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 981)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De economie van de bedrijfsgebouwen op akkerbouwbedrijven

de Veer, J., 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 21 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 136)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De financiele positie van de landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied Lollebeek

Steenweg, J. A. Q., 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 13 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 123, suppl.)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De financiele positie van landbouwbedrijven in Nederland (2) : een herorientatie

de Regt, J. T. P., 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 35 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 338)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De gehalten van de grond aan kali oplosbaar in zoutzuur bij oplopende concentraties : (bijdrage tot de kennis van de kalifixatie)

van der Spek, J. & ten Have, J., 1959, Wageningen: Pudoc. 42 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 65.11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De groenteteelt in tabel en kaart

van Wely, A. J. M., 1959, Den Haag: [s.n.]. 106 p. (Tuinbouwvoorlichting / Directie van de tuinbouw. Min. van landbouw en visserij; no. no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De invloed van bemesting en van bestrijding van ziekten en plagen op de kwaliteit van peulvruchten : oogst 1957

Veenbaas, A., 1959, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 43 p. (Mededeling / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van bemesting met kali en stikstof in verschillende vormen op vezelvlas

Aukema, J. J. & Friederich, J. C., 1959, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 15 p. (Mededeling / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van bijvoedering in de weide op het magnesiumgehalte van het bloedserum van melkvee : (voorjaar 1959)

Oostendorp, D. & Harmsen, H. E., 1959, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 25 p. (Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van de bemesting op de conservenwaarde van stamslabonen (ras Processor)

Hoogzand, C. & Moerman, J. A. S., 1959, Wageningen: [s.n.]. 9 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 971)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De invloed van de mechanisatie op de structuur van de grond

Kroodsma, H., 1959, Bennekom: S.A. 25 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De invloed van enige virussen op de concentraties van organische zuren in een aantal planten

Venekamp, J. H., 1959, In : Tijdschrift over plantenziekten. 65, p. 177-187

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De invloed van het profiel op de relatie tussen temperatuur en groei van de plant

Bierhuizen, J. F., 1959, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 12 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van knolontsmetting en grondontsmetting op het optreden van de Rhizoctoniaziekte en de schurftziekte bij aardappelen in 1958 (serie 613 en enige eigen proeven)

Labruyere, R. E., 1959, Wageningen: [s.n.]. 29 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Proefstation voor de akker- en weidebouw; no. no. 64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van verschillende bewerkingsmethoden op het drogingsproces van hooigras (serie 75) : over 1958

Bosch, S. & Keuning, J. A., 1959, Wageningen: [s.n.]. 56 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Proefstation voor de akker- en weidebouw; no. no. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van wisselbouw op de akkerbouwgewassen en de grond bij het proefveld C.I. 1456

te Velde, H. A. & Cleveringa, C. J., 1959, Wageningen: P.A.W. (Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van zuur - en Ca - gehalte van de sulfietoplossing en de opslagtijd op de opbrengst bij het confijten van bigarreaux

Thung, S. B., 1959, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 980)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De kosten van het koelen van hard fruit, seizoen 1958-59

Greidanus, P., 1959, Wageningen: Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten. 13 p. (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten; no. no. 1075)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De landbouw in Zeeland : een onderzoek naar de werkgelegenheid, arbeidsvoorzieningen, afvloeiing, beroepskeuze en onderwijs

de Galan, C., 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 90 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 334)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De omvang van de drainage in Nederland

Visser, W. C., 1959, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 4 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De overdracht van de rozetziekte, een virusziekte van de kers

Evenhuis, H. H., Mulder, D. & Pfaeltzer, H. J., 1959, In : Tijdschrift over plantenziekten. 65, p. 122-127

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De rentabiliteit van fruitteeltbedrijven

Spoor, P. A., 1959, 's Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Reeks korte publikaties / Landbouw Economisch Instituut; no. No. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Desinfectantia van druiven, 1956

Duvekot, W. S. & Langerak, D. I., 1959, Wageningen: [s.n.]. 6 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 963)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Desinfectantia van druiven, 1958 - 1959

Duvekot, W. S. & Veltman, B. J. L., 1959, Wageningen: [s.n.]. 3 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1045)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Sorbus-collectie in de botanische tuinen en het Belmonte arboretum van de Landbouwhogeschool te Wageningen. III

Hensen, K. J. W., 1959, In : Jaarboek / Nederlandse Dendrologische Vereniging. 22, p. 48-56

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De stedebouw in de huidige maatschappelijke ontwikkeling

Kraaijenhagen, A., 1959, Zwolle: Unknown Publisher. 16 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De sukkelperiode, een probleem bij de graslandverbetering

Minderhoud, J. W., 1959, In : Landbouwvoorlichting. 16, 1, p. 24-29

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Determination of the capillary conductivity of soils at low moisture tensions

Butijn, J. & Wesseling, J., 1959, Wageningen: Institute for Land and Water Management Research. 9 p. (Technical bulletin / Institute for Land and Water Management Research; no. no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De toepassing van de additiemethode bij de spectrochemische bepaling van sporenelementen in grondmonsters

Zeegers, L. J. B., 1959, 's-Gravenhage: Excelsior. 111 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access