Find Research Outputs

Report

WCL's ingekleurd; monitoring en evaluatie van het beleid voor waardevolle cultuurlandschappen

Pleijte, M., Kranendonk, R. P., Langers, F. & Hoogeveen, Y., 2000, Wageningen: Alterra. 80 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

WCL Vecht-Regge ingekleurd; resultaten van monitoring WCL Vecht-Regge 1997-1999

Kranendonk, R. P., Langers, F., Pleijte, M. & Hoogeveen, Y. R., 2000, Wageningen: Alterra. 34 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

WCL Veluwe ingekleurd; resultaten van monitoring WCL Veluwe 1997-1999

Kranendonk, R. P., Langers, F., Pleijte, M. & Hoogeveen, Y. R., 2000, Wageningen: Alterra. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

WCL Waterland ingekleurd?; resultaten van monitoring 1997-1999

Kranendonk, R. P., Langers, F., Pleijte, M. & Hoogeveen, Y. R., 2000, Wageningen: Alterra. 43 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

WCL-Winterswijk ingekleurd; resultaten van monitoring WCL Winterswijk 1997-1999

Kranendonk, R. P., Langers, F., Pleijte, M. & Hoogeveen, Y. R., 2000, Wageningen: Alterra. 40 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

WCL Zak van Zuid-Beveland ingekleurd; resultaten van monitoring 1997-1999

Kranendonk, R. P., Langers, F., Pleijte, M. & Hoogeveen, Y. R., 2000, Wageningen: Alterra. 38 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

WCL Zuidwest-Friesland ingekleurd; resultaten van monitoring WCL Zuidwest-Friesland 1997-1999

Kranendonk, R. P., Langers, F., Pleijte, M. & Hoogeveen, Y. R., 2000, Wageningen: Alterra. 31 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

WDT-Programma 339 1998-2001

van Beek, F., 1998, Unknown Publisher. (RIVO rapport; no. 98.008)

Research output: Book/ReportReportProfessional

We are what we eat: An economic tool for tracing the origins of nutrients with entry points for action

Rutten, M. M., Tabeau, A. A. & Godeschalk, F. E., 2014, The Hague: FOODSECURE project office LEI Wageningen UR (University & Research centre). 65 p. (FOODSECURE technical paper; no. no. 28)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
nutrient
economics
food
fat
health and nutrition

Weathering and soil formation in a limestone area near Pastena (Fr., Italy)

Spaargaren, O. C., 1979, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 191 p. (Publicaties / Fysisch Geografisch en Bodemkundig Laboratorium. Universiteit van Amsterdam; no. 30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weathering and soil formation on mafic and ultramafic rocks in N. Galicia, Spain

Buurman, P. & Meijer, E. L., 1982, [S.l.]: S.n. (Research Project J050-816)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Weather radar observation of precipitation variability

Uijlenhoet, R., 2005, [S.l.]: S.n. 23 p. (Climate and the Hydrological Cycle)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Web-based dissemination (eufic.org, videos, social media and e-newsletter): deliverable D2.4

Sadler, C., Mariani, J., Zimmermann, K. L. (ed.) & van 't Veer, P. (ed.), 30 Sep 2018, EU. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Web-based tropical forest RADAR monitoring using Google's cloud computing platform

Hoekman, D. H., Vissers, M. A. M. & Verhoeven, R., 2010, Wageningen: SarVision. 31 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Web-based tropical forest RADAR monitoring using Google’s cloud computing platform, Phase 2

Hoekman, D. H. & Vissers, M. A. M., 2011, Wageningen: SarVision. 31 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Web Site: activity report: A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network

Peterseil, J. & van der Werf, D. C., 2009, ALTER-Net. 7 p. (Deliverable; no. WP16_2009_14)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Website leefomgeving : eindrapportage

Meeuwsen, H. A. M., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 23 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2004/09)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Weed seed banks from neighbouring farms with and without long term use of herbicides

Ebregt, E. M., Zanstra, G. H. & van Zon, J. C. J., 1988, Wageningen: CABO. 23 p. (CABO report; no. 96)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weed seedling emergence from clods

Terpstra, R., 1982, Wageningen: L.H. 14 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weefsel antigenen van de kip: immunogenetisch en biotechnologisch onderzoek.

Blankert, J. J. & Tilanus, M. G. J., 1987, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weefselkweek in het donker : onderzoek naar nieuwe methodes van weefselkweekvermeerdering

de Klerk, G. J. M., 2008, Wageningen: Plant Research International.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weefselkweekvermeerdering van diverse bolgewassen. Hippeastrum, Nerine, Hyacint en Zantedeschia

van Leeuwen, P. J., Dijkema, M. H. G. E., Bouman, H. & Paffen, A. M. G., 2006, Lisse: PPO Bloembollen. 79 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weegsysteem voor vleesvarkens : hok op weegstaven

van Genugten, M. M. & van der Peet-Schwering, C. M. C., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 4 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weekendkoeling van augurken

van Belle, G., 1971, Wageningen: [s.n.]. 16 p. (Rapport / Sprenger instituut; no. no. 1801)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weekendkoeling van augurken in stapelkisten

van Belle, G., 1972, Wageningen: [s.n.]. 20 p. (Rapport / Sprenger instituut; no. no. 1843)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weekendkoeling van komkommers in open dozen en dichte dozen

Wiersma, O. & Schurink, H. G., 1975, Wageningen: Sprenger Instituut. 8 p. (Rapport / Sprenger Instituut; no. no. 1913)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weerbaarder, guller en attractiever: naar een nieuwe aanpak voor het veen in het Lage Midden van Fryslân

de Ruyter, P., Vogelzang, T. A. & Prins, H., 2018, 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weerbaar substraat: Opstellen matrix: Bouwstenen voor weerbaar telen

van der Wurff, A. W. G., Blok, C., Janse, J., Messelink, G. J., Hofland-Zijlstra, J. D., Driever, S. M., van der Staaij, M., Postma, J., Wubben, J., Bij de Vaate, J., Holtman, W. & Oppedijk, B., 2011, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 90 p. (Rapporten GTB; no. 1119)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weerbaar substraat: praktijkproeven : ontwikkeling toets methodiek en eerste toetsing op gewasschade van tien concepten bij tomaat, komkommer en gerbera

van der Wurff, A. W. G., Streminska, M. A., van Slooten, M. A., Eveleens-Clark, B. A., Blok, C., Messelink, G. J., Ludeking, D. J. W., Hofland-Zijlstra, J. D., van der Helm, F. P. M., Janse, J., Wubben, J., Bij de Vaate, J., Holtman, W. & Oppedijk, B., 2013, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 96 p. (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw; no. 1285)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Weerbare chrysantenteelt in substraatloze systemen : zes voortgangsflyers van het onderzoekswerk in 2014

Eveleens-Clark, B. A., Blok, C., Streminska, M. A., Beerens, N. & Vermeulen, T., 2015, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 20 p. (Rapport GTB; no. 1344)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weerbare radijs tegen Rhizoctonia: Onderzoek naar weerbaarheidsverhogende middelen

Weerheim, K., Janse, J. & Streminska, M., 2016, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 18 p. (Rapport GTB; no. 1422)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weer en gewasopbrengst; Invloed van weer op productie van akkerbouwgewassen

Leneman, H., Reinhard, A. J. & Hoogeveen, M. W., 1999, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut (LEI). 40 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weergave van natuurrampen in Nederlandse dagbladen

Hilhorst, D., Belloni, H., Douma, N., Holla, J. & Kuiper, G., 2000, Wageningen: Wageningen Disaster Studies. 45 p. (Disaster Sites; no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weergave van structurele ontwikkelingen door het LEI-boekhoudnet

Reinhard, A. J., Bouma, F., Dijk, J. & Oudendag, D. A., 1995, Den Haag: LEI-DLO. 65 p. (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO))

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weerijs : een ecologische vegetatiekartering

Geerts, R., 1985, Wageningen: Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek. 37 p. (Karteringsverslag / Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek; no. nr. 223)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weerijs : sociaal-economische verkenning van een ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Breda

van Berkel, T. L. & Schrijver, R. A. M., 1985, Den Haag: L.E.I. 75 p. (Mededeling / Afdeling Structuuronderzoek. Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 330)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weer in control II : openbare eindrapportage

Lukasse, L. J. S., 2006, Wageningen: Agrotechnology & Food Sciences Group. (ASFG rapport; no. no. 651)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weerkarakterikstiek en het drogestofgehalte van hooi

van der Schaaf, D., 1965, Wageningen: [s.n.]. 4 p. (Publikatie / IBVL. Instituut voor bewerking en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 138)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weerselo - Dulder : ecologische vegetatiekartering

de Gooijer, H. H., 1975, Wageningen: Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen. 28 p. (Karteringsverslag / Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen; no. nr. 167)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weersomstandigheden en nettoproduktie van grasland op de stikstofproefbedrijven (1949 t/m 1966)

Bosch, S., 1968, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 15 p. (Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. no. 271)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weerspiegeling, Scenario’s voor een integrale gebiedsontwikkeling van het Land van Thorn

Broos, G., Coninx, I., Kranendonk, R. P., van Mansfeld, M. J. M., van Bokhoven, D., Heusschen, M., Mommaas, H. & Boelens, L., 2010, Zoetermeer: TransForum. 58 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weerstanden tegen structurele veranderingen op het Nederlandse platteland

Tonkens, E., 1964, 's-Gravenhage: [s.n.]. 5 p. (Overdrukken / Landbouw-economisch instituut; no. no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weerstandscomponenten van een boomkortuig voor 1500 kW

Blom, W. C., 1990, IJmuiden: R.I.V.O. 11 p. (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Technisch Onderzoek; no. TO 90-01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weerstandsverhogende maatregelen in bossen

Bouwma, I. M. & Olsthoorn, A. F. M., 1997, Wageningen: IBN-DLO. 67 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weerstand verhogende voedingsbestanddelen

Rebel, J. M. J. & Cornelissen, J. B. W. J., 2006, Wageningen: Animal Sciences Group. (Rapport / Animal Sciences Group; no. ASG06/100467)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weerstand voor gasdiffusie en waterdoorlatendheid van enkele soorten poreuze trottoirbestratingen

Verhaegh, W. B., 1979, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 13 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 1111)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weert - Stramproy : sociaal-economische verkenning van een ruilverkaveling in Westelijk Noord-Limburg

van Leeuwen, G. G., 1973, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 79 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 189)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weertype en bedrijf

Snijders, J. H., 1969, Wageningen: ICW. 15 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 537)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access