Find Research Outputs

Open Access

De laagsgewijze verschillen in chemische eigenschappen der bouwvoor bij de overgang van bouwland naar grasland op zandgrond

te Velde, H. A. & Cleveringa, C. J., 1960, Wageningen: P.A.W. 42 p. (Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 49)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De landbouw in zuidwest - Drente

Anonymous, 1960, 's-Gravenhage: L.E.I. 66 p. (Nota / Landbouw-Economisch instituut; no. no. 139)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De land- en tuinbouw in het noorden des lands : de huidige structuur en de toekomstige ontwikkeling

Anonymous, 1960, 's-Gravenhage: LEI. 96 p. (Rapport / Afdeling Streekonderzoek. Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 344)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De mechanisatie van de landbouw in Denemarken en Nederland : een globale vergelijking

Krolis, K. E., 1960, Wageningen: [s.n.]. 9 p. (Gestencilde mededelingen / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie; no. 1960, no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De mogelijkheid tot onttrekking van water aan de ondergrond, ten behoeve van beregening in het ruilverkavelingsgebied Lollebeek

Meijer, H. J., 1960, Wageningen: ICW. 8 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 56)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De mosselteelt in de Waddenzee : rapport aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland

Havinga, B., 1960, S.l.: s.n.]. 39 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

dempen van sloten en het aanbrengen van zand in wegcunetten door middel van zandzuigers in de ruilverkavelingen "Hensbroek" en "De Ringpolder"; verruimen van de Nieuwe Wetering in het land van Maas en Waal

Anonymous, 1960, Wageningen: [s.n.]. (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. 1960, no. 12)(Rapporten / Afdeling Mechanisatie Cultuurtechniek. Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. no. 17 en 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ontwikkeling in de weide- en voederbouw

de Groot, H., 1960, In : Landbouwvoorlichting. 17, 11, p. 592-598

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De ontwikkeling van de mechanisatie op akkerbouwbedrijven, 1946-1956

Kuperus, J. A. & Sluiman, W. J., 1960, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw. 46 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ontwikkeling van het aantal bedrijven en de bedrijfsgrootte

Perdok, B. H., 1960, In : Landbouwvoorlichting. 17, 12, p. 683-687

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De opbrengst van voederbieten op de droge zandgronden van de Veluwe in 1959

van der Zweerde, H. & van den Brink, G. A., 1960, In : Landbouwvoorlichting. 17, 12, p. 714-718

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access
Open Access

De Phytotoxische werking van glycerine op tomaatplanten, 1959

van Ravestijn, W., 1960, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

De plaats van de sociale en economische wetenschappen binnen het landbouwkundig onderzoek

Hofstee, E. W., 1960, In : Mededelingen van de Directeur van de Tuinbouw. 34, p. 534-536

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Open Access

De plantengemeenschappen van de Wassenaarse duinen = (The plant communities of the Wassenaar dunes near The Hague)

Boerboom, J. H. A., 1960, Wageningen: Veenman. 135 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De pootaardappelteelt in de veenkolonien

Kloosterman, E. G., 1960, Wageningen: Pudoc. 159 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De positie van de gemeente Maasland in planologisch verband

Anonymous, 1960, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 51 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De reactiesnelheid voor de vorming van oxymethyl-furfurol in geconcentreerd appelsap

Meffert, H. F. T., 1960, Wageningen: [s.n.]. 4 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1142)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De rentabiliteit van hooiventilatie

Grijpstra, J., Wind, T. T. & de Widt, R. A., 1960, 's-Gravenhage etc.: LEI [etc.]. 43 p. (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De rentabiliteit van populierenteelt op komgrond in vergelijking met die van verpachting en graslandexploitatie

Meyerman, G. C., van der Meiden, H. A. & van Medenbach de Rooy, H., 1960, 's-Gravenhage: [s.n.]. 38 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-economisch instituut; no. no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De stand van zaken bij hooiventilatie

Philipsen, P. J. J., 1960, Wageningen: [s.n.]. 8 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 52)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De strijd om het water : een literatuuroverzicht

Nieland, L. T. W. H., 1960, In : Landbouwdocumentatie / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. 16, 32, p. 1011-1014

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De teelttechniek van lupine voor zaadwinning : verslag van een in 1958 gehouden enquete

van der Kamp, T. C., 1960, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 63 p. (Mededeling / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 46)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De teelt van consumptie-aardappelen op de lichtere gronden : verslag van een aardappeldag [op 12 januari] te Roermond

Anonymous, 1960, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 49 p. (Mededeling / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 35)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De teelt van eetaardappelen op zandgrond

van der Zaag, D. E., 1960, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 65 p. (Publikatie / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Determination of nonanol residues in potatoes

van Vliet, W. F. & Schriemer, W. H., 1960, Wageningen: [s.n.]. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 44)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De trekker met voorlader op een akkerbouwbedrijf, een weidebedrijf en een gemengd bedrijf : een arbeidsonderzoek van drie typen trekkers, uitgerust met voorlader, in bedrijfsverband

Anonymous, 1960, Wageningen: [s.n.]. 37 p. (Gestencilde mededeling / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie; no. 1960, no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De tuinbouwgeschiktheid van de bestemmingsplannen Erica en Klazienaveen in de gemeente Emmen

van Heuveln, B. & van der Knaap, W., 1960, Wageningen: STIBOKA. 9 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 524)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verdamping uit vegetaties in verband met de formule van Penman

Makkink, G. F., 1960, Verdampingssymposium agrohydrologisch colloquium C.O.L.N. en rapport inzake de lysimeters in Nederland (II) = Evaporation symposium and report on the lysimeters in the Netherlands (II). Wind, R. & Deij, L. J. L. (eds.). T.N.O., p. 90-115 (Verslagen en mededelingen / Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O.; no. no. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

De verdeling van bietenzaad door enkele zaaisystemen en de consequenties daarvan voor het zaaien en de verzorging van suikerbieten

Strooker, E., 1960, Wageningen: [s.n.]. 44 p. (Publikatie / Uitgave van het Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie; no. no. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verhaalkop in de tuinbouw

Wiersema, G. P. & Langedijk, G., 1960, Wageningen: ITT. (Mededeling / Instituut voor Tuinbouwtechniek; no. no. 48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De vermogensbehoefte in de tuinbouw

de Zeeuw, A., 1960, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Reeks korte publikaties / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verteerbaarheid en voederwaarde van gewone en tot brokjes geperste droge pulp

Dijkstra, N. D., 1960, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij. 12 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 66.12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verteerbaarheid en voederwaarde van polyploide bieten

Dijkstra, N. D., 1960, Wageningen: Pudoc. 23 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 66.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verteerbaarheid en voederwaarde van verse en geensileerde serradelle

Dijkstra, N. D., 1960, Wageningen: Pudoc. 24 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 66.13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verteerbaarheid en voederwaarde van verse en geensileerde snijmais

Dijkstra, N. D. & Becker, W. R., 1960, Wageningen: Pudoc. 48 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 66.14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verticale verdeling van voedingsstoffen in boomgaarden

de Vos, N. M., den Dulk, P. R. & Butijn, J., 1960, 's-Gravenhage: [s.n.]. 11 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

De voeding van het rundvee en de ruwvoederwinning bij gewijzigde bedrijfssystemen

de Groot, H., Philipsen, P. J. J. & Schukking, S., 1960, Wageningen: P.A.W. 12 p. (Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De vroege aardappel

de Zeeuw, A., 1960, 's-Gravenhage: LEI. 50 p. (Tuinbouwvoorlichting; no. no. 5)(Het tuinbouwbedrijf in cijfers; no. no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De warmtehuishouding van de grond in de groenteteelt onder glas

van der Post, C. J., 1960, Wageningen: ICW. (Mededeling / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De warmwaterbehandeling van kralen, een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen gladioleziekten

Schenk, P. K., 1960, Lisse: Laboratorium voor Bloembollenonderzoek. (Praktijkmededeling / Laboratorium voor bloembollenonderzoek Lisse; no. nr. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De waterbeheersing in het zuid - oostelijk deel van de ruilverkaveling "Lollebeek"

Anonymous, 1960, Wageningen: ICW. 6 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 53)(Nota / Werkgroep Lollebeekgebied; no. no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De weersomstandigheden en de opbrengst van het grasland op enkele voorbeeldbedrijven

Willemse, W., 1960, Wageningen: [s.n.]. 9 p. (Overdruk / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. No. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De weersomstandigheden en de opbrengst van het grasland op enkele voorbeeldbedrijven

Willemsen, W., 1960, In : Landbouwvoorlichting. 17, 12, p. 701-709

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access