Find Research Outputs

1960

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Hensbroek"

Anonymous, 1960, Wageningen: P.A.W. 14 p. (Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 47)(Karteringsverslag / Afd. Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Krimpenerwaard - Zuid"

Anonymous, 1960, Wageningen: P.A.W. 20 p. (Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 37)(Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 53)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Steenwijk - Oost"

Anonymous, 1960, Wageningen: P.A.W. 40 p. (Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 40)(Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Steenwijksmoer

Anonymous, 1960, Wageningen: P.A.W. 25 p. (Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 42)(Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 61)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Zwammerdam

Anonymous, 1960, Wageningen: P.A.W. 15 p. (Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 51)(Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een graslandvegetatiekartering van zeven complexen grasland in de Lopikerwaard

Anonymous, 1960, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 27 p. (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een kolorimetrische bepaling van totaal zwavel in plantaardig materiaal

Bosman, M. S. M., 1960, In : Chemisch weekblad. 56, 51, p. 716-717

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Een kostenvergelijking van vier alternatieve plannen voor een onderdeel van het blok 6 van de ruilverkaveling "Lollebeek" in Limburg

Sol, R. H., 1960, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 19 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een nieuwe zaaimethode bij blauwmaanzaad en andere gewassen

Kuizenga, J., 1960, In : Landbouwmechanisatie. 11, 12, p. 778-781

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Een Oldambtster bedrijf in 1970 (van akkerbouw naar veehouderij)

Wijk, P. P., 1960, Den Haag: L.E.I. 91 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar de beregening in kassen in N-Limburg

Jongejan, P. J. H., 1960, Wageningen: ICW. 5 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het scheiden van de termen berging en verdamping uit de formule van de waterbalans

Stol, P. T., 1960, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 6 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 68)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar de rentabiliteit van beregening

Born, F. H., 1960, In : Landbouwvoorlichting. 17, 2, p. 76-80

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Een schatting van de grootte van de kwel in het Prunje - gebied

Bloemen, G. W., 1960, Wageningen: I.C.W. 14 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 92)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een sociaal - economisch onderzoek, in de Vlagtwedder Essen

Anonymous, 1960, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 87 p. (Rapport / Landbouw-economisch Instituut, afdeling streekonderzoek; no. no. 352)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effects of daylength upon growth and development of spinach (Spinacea oleracea L.)

van Oorschot, J. L. P., 1960, Wageningen: Veenman. 10 p. (Mededelingen / Landbouwhogeschool te Wageningen; no. 60-18)(Mededeeling van het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek der Landbouwhogeschool te Wageningen; no. 208)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Efficient gebruik van de colorimeter, laboratorium voor grondonderzoek

Dekker, P. A. & van Dijk, P. A., 1960, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 13 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Egaliseren en stobben rooien door schuiftrekkers en sleepgravers in de ruilverkaveling Rossummerveld

Anonymous, 1960, Wageningen: ILR. 7 p. (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. 1960, no. 9)(Rapport / Afdeling Mechanisatie Cultuurtechniek. Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Eigenaarslasten voor enkele groepen van L.E.I.-kostprijsbedrijven

Hoornweg, J. & Mol, J., 1960, 's-Gravenhage: L.E.I. 48 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 341)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Electrometric titrations of humic acids

van Dijk, H., 1960, Dublin: Royal Dublin Society.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Enige beschouwingen over de kosten van het indampen en de opslag van vruchtesappen en concentraten

Meffert, H. F. T., 1960, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1098)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enige overpeinzingen naar aanleiding van de Studie - bijeenkomst van de Europese zootechnische vereniging, 7e, te Stockholm, gehouden van 7 - 11 juni 1960

Minkema, D., 1960, Utrecht: I.V.O. 2 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enkele aspecten van de motorisatie van de Nederlandse landbouw in het verleden en in de toekomst

Krolis, K. E. & Vollaers, J. A., 1960, Wageningen: [s.n.]. 29 p. (Gestencilde mededeling / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie; no. 1960, no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enkele belangrijke episoden uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het bouwvak

Hekket, G., 1960, Wageningen: Veenman. 14 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Enkele ervaringen met het dauwroten van vlas direkt na het plukken

van Goeye, A. D., 1960, Wageningen: [s.n.]. 2 p. (Vlugschrift / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten (I.B.V.L.); no. no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enkele gedachten over de kosten van proefvelden

Vervelde, G. J., 1960, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 72, p. 830-837

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Enkele indrukken over de glastuinbouw in Oostenrijk, 1960

Bravenboer, L. & van Koot, Y., 1960, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Enkele veranderingen in de Amerikaanse landbouwvoorlichting

van den Ban, A. W., 1960, In : Landbouwvoorlichting. 17, p. 3-11

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Enquete belichting en vruchtzetting bij tomaten, 1954

Dijkhuizen, T., 1960, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 8 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Enting van lupinen, erwten en stambonen met verschillende Rhizobiumstammen : veldproeven

van Hiele, F. J. H., 1960, Wageningen: Pudoc. 41 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 66.19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie van de voorlichting op achtergebleven weidebedrijven

van den Ban, A. W., 1960, In : Landbouwvoorlichting. 17, p. 163-170

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Evaluation des services de vulgarisation agricole

van den Ban, A. W., 1960, p. 14.

Research output: Contribution to conferenceConference paperAcademic

Open Access

Factors affecting litter size in Texel sheep

Sharafeldin, M. A., 1960, Wageningen: Veenman. 61 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access
Texel
litter size
ewes
sheep
lambing

Financieringsvraagstukken bij bedrijfsovername

van den Ban, A. W., 1960, In : Contactblad voor bedrijfsvraagstukken. 10, 10, p. 34

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Flower formation in Campanula medium

Wellensiek, S. J., 1960, Wageningen: Veenman. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool; no. 60-7)(Publication / Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt, Landbouwhogeschool, Wageningen; no. 205)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fundamenteel sociologisch speurwerk in het kader van het landbouwwetenschappelijke onderzoek

Hofstee, E. W., 1960, Wageningen: Landbouwhogeschool. 24 p. (Bulletin / Afdeling sociologie en sociografie van de Landbouwhogeschool; no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Garijp - Wartena : sociaal - economische schets van het ruilverkavelingsgebied rondom de Princenhof

Anonymous, 1960, 's-Gravenhage: L.E.I. 58 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 150)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gasbewaring met Schone van Boskoop op de proeftuin "Boom en vrucht" te Kesteren, 1959-1960

Duvekot, W. S. & van de Plasse, J. B., 1960, Wageningen: [s.n.]. 2 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1136)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gasbewaring van druiven, 1959 - 1960

van der Meer, Q. P., 1960, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1129)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gasbewaring van Golden Delicious in een proefgascel van polyethyleen op de veiling te Krabbedijke, 1959 - 1960

Duvekot, W. S. & van de Plasse, J. B., 1960, Wageningen: [s.n.]. 2 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1137)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gasbewaring van Goudreinette, 1956 - 1957

Duvekot, W. S. & Veltman, B. J. L., 1960, Wageningen: [s.n.]. 5 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1112)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gasbewaring van herfstbloemkool in plastic, 1959 - 1960

van der Meer, Q. P., 1960, Wageningen: [s.n.]. 6 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1108)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gebreksziekten en bladbespuitingen met meststoffen : cursus "spuiten voor gevorderden" 1960

Henkens, C. H., 1960, Groningen: Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. 18 p. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheidd; no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gebruikswaarde - onderzoek van het nieuwe zomersla - ras "Hilde"

Huyskes, J. A., 1960, Wageningen: I.V.T. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 163)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gereedschap voor het landbouwbedrijf

Hoogendoorn, N. & Moens, A., 1960, Wageningen: ILR. 85 p. (Publikatie / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; no. no. 51)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gescrubde gasbewaring met Ca(OH)2 in plaats van NaOH

Duvekot, W. S. & van de Plasse, J. B., 1960, Wageningen: [s.n.]. 3 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1133)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gescrubde gasbewaring met Cox's orange Pippin op de veiling Kesteren, 1959 - 1960

Duvekot, W. S. & van de Plasse, J. B., 1960, Wageningen: [s.n.]. 3 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1131)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Grasgroei en grondwaterstand : onderzoekingen over de betekenis van de grondwaterstand voor komkleigrasland

Minderhoud, J. W., 1960, Wageningen: Ponsen & Looijen. 199 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access