Find Research Outputs

1960

Determination of nonanol residues in potatoes

van Vliet, W. F. & Schriemer, W. H., 1960, Wageningen: [s.n.]. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 44)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De trekker met voorlader op een akkerbouwbedrijf, een weidebedrijf en een gemengd bedrijf : een arbeidsonderzoek van drie typen trekkers, uitgerust met voorlader, in bedrijfsverband

Anonymous, 1960, Wageningen: [s.n.]. 37 p. (Gestencilde mededeling / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie; no. 1960, no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De tuinbouwgeschiktheid van de bestemmingsplannen Erica en Klazienaveen in de gemeente Emmen

van Heuveln, B. & van der Knaap, W., 1960, Wageningen: STIBOKA. 9 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 524)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verdamping uit vegetaties in verband met de formule van Penman

Makkink, G. F., 1960, Verdampingssymposium agrohydrologisch colloquium C.O.L.N. en rapport inzake de lysimeters in Nederland (II) = Evaporation symposium and report on the lysimeters in the Netherlands (II). Wind, R. & Deij, L. J. L. (eds.). T.N.O., p. 90-115 (Verslagen en mededelingen / Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O.; no. no. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

De verdeling van bietenzaad door enkele zaaisystemen en de consequenties daarvan voor het zaaien en de verzorging van suikerbieten

Strooker, E., 1960, Wageningen: [s.n.]. 44 p. (Publikatie / Uitgave van het Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie; no. no. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verhaalkop in de tuinbouw

Wiersema, G. P. & Langedijk, G., 1960, Wageningen: ITT. (Mededeling / Instituut voor Tuinbouwtechniek; no. no. 48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De vermogensbehoefte in de tuinbouw

de Zeeuw, A., 1960, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Reeks korte publikaties / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verteerbaarheid en voederwaarde van gewone en tot brokjes geperste droge pulp

Dijkstra, N. D., 1960, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij. 12 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 66.12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verteerbaarheid en voederwaarde van polyploide bieten

Dijkstra, N. D., 1960, Wageningen: Pudoc. 23 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 66.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verteerbaarheid en voederwaarde van verse en geensileerde serradelle

Dijkstra, N. D., 1960, Wageningen: Pudoc. 24 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 66.13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verteerbaarheid en voederwaarde van verse en geensileerde snijmais

Dijkstra, N. D. & Becker, W. R., 1960, Wageningen: Pudoc. 48 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 66.14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verticale verdeling van voedingsstoffen in boomgaarden

de Vos, N. M., den Dulk, P. R. & Butijn, J., 1960, 's-Gravenhage: [s.n.]. 11 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

De voeding van het rundvee en de ruwvoederwinning bij gewijzigde bedrijfssystemen

de Groot, H., Philipsen, P. J. J. & Schukking, S., 1960, Wageningen: P.A.W. 12 p. (Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De vroege aardappel

de Zeeuw, A., 1960, 's-Gravenhage: LEI. 50 p. (Tuinbouwvoorlichting; no. no. 5)(Het tuinbouwbedrijf in cijfers; no. no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De warmtehuishouding van de grond in de groenteteelt onder glas

van der Post, C. J., 1960, Wageningen: ICW. (Mededeling / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De warmwaterbehandeling van kralen, een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen gladioleziekten

Schenk, P. K., 1960, Lisse: Laboratorium voor Bloembollenonderzoek. (Praktijkmededeling / Laboratorium voor bloembollenonderzoek Lisse; no. nr. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De waterbeheersing in het zuid - oostelijk deel van de ruilverkaveling "Lollebeek"

Anonymous, 1960, Wageningen: ICW. 6 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 53)(Nota / Werkgroep Lollebeekgebied; no. no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De weersomstandigheden en de opbrengst van het grasland op enkele voorbeeldbedrijven

Willemsen, W., 1960, In : Landbouwvoorlichting. 17, 12, p. 701-709

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De weersomstandigheden en de opbrengst van het grasland op enkele voorbeeldbedrijven

Willemse, W., 1960, Wageningen: [s.n.]. 9 p. (Overdruk / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. No. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Die Ergebnisse der Sortenversuche mit monözischem und diözischem Hanf in Holland, von 1957-1959

Friederich, J. C., 1960, In : Fibra : international journal on growing and processing of flax and hemp. 5, 2, p. 43-51

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Die landwirtschaftlichen Aspekte der Verregnung von Molkereiabwasser auf Gruenland

Baars, C., 1960, Duesseldorf: [s.n.]. (Overdruk / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Doorknikproef bij tomaten, 1955

Kruyk, P. A., 1960, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Drainage of the polder districts in the Netherlands

Wesseling, J. & van 't Leven, J. A., 1960, Wageningen: Institute for Land and Water Management Research. 13 p. (Technical bulletin / Institute for Land and Water Management Research; no. no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Drogestof - verliezen bij de bewaring van hooi

't Hart, M. L. & van der Schaaf, D., 1960, Wageningen: [s.n.]. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 46)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Droogsnelheid bij het vriesdrogen van wortelblokjes

Mettivier Meyer, J. C. & de Groot, G. J., 1960, Wageningen: [s.n.]. 3 p. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1150)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Druiventeelt

Kruyk, P. A., 1960, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 12 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Drying of seeds. (Preprint 13)

Kreyger, J., 1960, Frederiksberg: [s.n.]. (Publikatie / IBVL; no. no. 32)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Echinodorus species : Een fraaie aanwinst en een bron van verwarring

Legro, R. A. H., 1960, In : Het Aquarium. 31, 4, p. 85-88

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Economische aspecten van boerderijverplaatsing

Maris, R., 1960, Wageningen: ICW. 21 p. (Mededeling / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische aspecten van het bedrijfsgrootte-vraagstuk als onderdeel van het structuurprobleem in de landbouw

van Riemsdijk, J. F., 1960, Wageningen: [s.n.]. 208 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Economische aspecten van het bedrijfsgrootte-vraagstuk als onderdeel van het structuurprobleem in de landbouw

van Riemsdijk, J. F., 1960, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 208 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access

Een apparaat voor het steken van ongeroerde monsters in diepe boorgaten

Wit, K. E., 1960, Wageningen: ICW. 27 p. (Rapport / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een B.P.D. - onderzoek op dertien wisselbouwproefbedrijven : over de bemestingstoestand en de bemesting van de grond, de minerale samenstelling van het grasgewas van vijftig kunstweiden en de gezondheid van het vee

te Velde, H. A. & Cleveringa, C. J., 1960, Wageningen: Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. 35 p. (Mededeling / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een bedrijfsplan voor de deelnemers aan het arbeidsonderzoek in Midden-Brabant

Dijkstra, H., 1960, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 12 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 72)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een beschouwing over de huidige positie van het bedrijfseconomisch onderzoek inzake land- en tuinbouwbedrijven

van Riemsdijk, J. F., 1960, Wageningen: Unknown Publisher. 16 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Een bodemkundig onderzoek van een complex gronden, gelegen tussen Meerweg en Zandlaan in de gemeente Bennebroek

Mensert, H., 1960, Wageningen: STIBOKA. 3 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 539)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een bodemkundig onderzoek van een door de gemeente Leens aangekocht bedrijf te Leens

de Smet, L. A. H. & Wagenaar, K., 1960, Wageningen: STIBOKA. 18 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 527)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een bodemkundig onderzoek van een gedeelte van de gemeente Eenrum (Gr.)

Wagenaar, K., 1960, Bennekom: STIBOKA. 14 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 553)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een bodemkundig onderzoek van enkele percelen op het bedrijf van de heer E.J. Keyer te Zeerijp (Gr.)

de Smet, L. A. H. & Wagenaar, K., 1960, Wageningen: STIBOKA. 18 p. (Rapport / Stichting voor Bodemkartering; no. no. 528)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een grafische bedrijfsvergelijking tussen voorbeeldbedrijven en LEI - bedrijven in 1957/58

Andringa, R. & Liberg, A. H. J., 1960, Den Haag: [s.n.]. 39 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouweconomisch instituut; no. no. 35)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een grafische methode van bewerking, toegepast op gegevens van kostprijsbedrijven

Postma, C. & van der Schaaf, D., 1960, Wageningen: [s.n.]. 19 p. (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. serie A, no. 36)(Mededeling / P.A.W. te Wageningen; no. (1960)34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een graslandvegetatiekartering van het randgebied Zuidelijk Flevoland (deelgebied Putten)

Anonymous, 1960, Wageningen: P.A.W. 18 p. (Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 43)(Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 62)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "De Zuiderpolder"

Anonymous, 1960, Wageningen: P.A.W. 16 p. (Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekunde en Gewassentaxatie; no. nr. 39)(Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 57)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Hensbroek"

Anonymous, 1960, Wageningen: P.A.W. 14 p. (Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 47)(Karteringsverslag / Afd. Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Krimpenerwaard - Zuid"

Anonymous, 1960, Wageningen: P.A.W. 20 p. (Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 37)(Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 53)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Steenwijk - Oost"

Anonymous, 1960, Wageningen: P.A.W. 40 p. (Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 40)(Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Steenwijksmoer

Anonymous, 1960, Wageningen: P.A.W. 25 p. (Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie; no. nr. 42)(Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 61)

Research output: Book/ReportReportProfessional