Find Research Outputs

1961

Verslag van de temperatuurproef bij sla, 1958-1959

van Winden, W. P., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag van een onderzoek betreffende het drogen van rauwe voederaardappelen in een laboratoriumtrommeldroger

van Remmen, H. H. J., van Bastelaere, G. R. & van Gorkom, C., 1961, Wageningen: [s.n.]. 4 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 138)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een onderzoek over de zintuigelijke beoordeling van smaken, geuren en kleuren, door medewerkers van het I.B.V.L.

van Vliet, W. F., Schriemer, H. W. & Postma, C., 1961, Wageningen: I.B.V.L. 24 p. (Intern rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten; no. no. 130)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een organische bemestingsproef, 1958

Spithorst, L. S. & Oosthoek, J., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 12 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag van een organische bemestingsproef, 1959

Spithorst, L. S. & Oosthoek, J., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 10 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag van een oriënterende proef met komkommers in grindcultuur, 1957

Steiner, A. A., Rijnbeek, A. M. & van de Kaaij, B., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 10 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag van een proefje met allesdodende oliën, 1960

den Boer, W., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 2 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access
Open Access
Open Access

Verslag van een reis langs duitse pharmaceutische fabrieken, 8 - 12 november 1960

Elzenga, G., 1961, Wageningen: [s.n.]. 6 p. (Rapport / Instituut voor veredeling van tuinbouwgewassen, Wageningen; no. no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een reis naar Noord - Frankrijk ter bestudering van het mesten van rundvee op akkerbouwbedrijven

de Boer, F., Haenen, J. A. H. & van Kraaikamp, E. C., 1961, Wageningen: [s.n.]. 27 p. (Mededeling / Nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw; no. no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een reis naar Schotland en Ierland, 13 t/m 19 november 1960

Glotzbach, J. M. & Wiertsema, P., 1961, Wageningen: [s.n.]. 6 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten; no. no. 113)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een reis ter bestudering van de ontwikkeling van de melkveehouderij in Engeland

Bakker Arkema, P. W., Cleveringa, C. J. & Crijns, A. H., 1961, 's-Gravenhage: Ministerie van Landbouw en Visserij. 49 p. (Mededeling / Nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw. Ministerie van Landbouw en Visserij; no. no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een reis ter bestudering van de rundveehouderij en de varkenshouderij in Denemarken

Benders, G. A., Hijfte, E. F., van Rossum, C. P. & Veenstra, R., 1961, Wageningen: PAW. 26 p. (Mededeling / Nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw. Ministerie van Landbouw en Visserij; no. no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een serie fosfaatproeven op ijzerhoudende gronden : interprovinciale serie 15

Prummel, J., 1961, Wageningen: [s.n.]. 14 p. (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Proefstation voor de akker- en weidebouw; no. no. 82)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van een studiereis betreffende de veredeling en het rassenonderzoek van conservendoperwten in Frankrijk en West - Duitsland, 21 - 25 juni 1960

Kooistra, E., Lammers, R. P. & Riepma, P., 1961, Wageningen: [s.n.]. 19 p. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen, Wageningen; no. no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een studiereis naar Californië 1960

van den Ende, J., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 101 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag van een studiereis naar de oostelijke Staten van Noord - Amerika, 27 maart - 15 juli 1960

Boom, B. K., 1961, Wageningen: [s.n.]. 62 p. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen, Wageningen; no. no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een studiereis naar Duitsland in verband met het rassenonderzoek van klein fruit 1960

Kronenberg, H. G. & Wassenaar, L. M., 1961, Wageningen: [s.n.]. 26 p. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een studiereis naar Engeland ter bestudering van het rassenonderzoek en de veredeling van klein fruit, 1961

Kronenberg, H. G. & Wassenaar, L. M., 1961, Wageningen: [s.n.]. 42 p. (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen; no. no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van een studiereis naar Florida, 1960

van den Ende, J., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 52 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag van een studiereis naar Ohio (1960)

van den Ende, J., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 22 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Verslag van een voorlopig onderzoek bij enkele loonbedrijven. Rapport van het vooronderzoek inzake werktuigen exploiterende ondernemingen : door de afdeling Kleine bedrijven en de afdeling Economie en statistiek

Anonymous, 1961, Wageningen: [s.n.]. 17 p. (Gestencilde mededelingen / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie, Wageningen; no. 1961, no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van het bezoek aan de Bayerische Landes Anstalt fuer Tierzucht te Grub, 21-23 september 1961

Bergstroem, P. L., 1961, I.V.O. 5 p. (Rapport / Instituut voor Veeteelkundig Onderzoek "Schoonoord"; no. no. B-30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van het onderzoek aan het internationale zootechnische kongres, 8e : te Hamburg en de internationale bijeenkomst over vleesproduktie door melkveerassen te Goettingen van 11-19 juni 1961

de Boer, H., 1961, Utrecht: I.V.O. 4 p. (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord"; no. B-18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van het onderzoek bij de veevoederfabriek N.V. de Molens van Deinze

Timmers, H., 1961, Wageningen: [s.n.]. 7 p. (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten Wageningen; no. no. 117)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van het onderzoek op vijf praktijkproeven over vroeg en laat ploegen van 1957 tot 1960

Kuipers, H., van Ouwerkerk, C. & Poesse, G. J., 1961, Wageningen: [s.n.]. 26 p. (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid, Groningen; no. 1961, no. 16)(Gestencilde mededeling / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie, Wageningen; no. 1961, 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vijftien jaar bruto - opbrengstbepaling op grasland : verslagen van het CI 203 onderzoek (1943 - 1958)

Jagtenberg, W. D., Kop, L. G. & van Steenbergen, T., 1961, Wageningen: [s.n.]. (Mededeling / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. no. 57,57A,59,73,85)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voedingsstoffenbespuitingsproef op tomaten, 1952

van Antwerpen, G., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Voorbeeld berekening van de effectieve somstraling door middel van de bedekkingsgraad

Snijders, J. H., 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 9 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 86)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorbeeld van een uitwerking van een lineaire programmering

Meijerman, G. C., 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 9 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 78)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorlopige nota betreffende verkeerstellingen en resultaten van en opmerkingen over de tellingen 1961 in de ruilverkaveling "Tjongervallei N.Z." (Friesland)

Flach, A. J., 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 21 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 112)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vooronderzoek ten behoeve van de programmering

Maris, A., van Beekom, C. W. C., Achterstraat, J. & Luyendijk, J., 1961, In : Landbouwvoorlichting. 18, 7, p. 403-415

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Voorraadkisten

Duvekot, W. S., van de Plasse, J. B. & van Belle, G., 1961, Wageningen: [s.n.]. (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten; no. no. 1182, 1183)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vorfruchtwirkung und Nematoden

Oostenbrink, M., 1961, In : International review of education = Internationale Zeitschrift fuer Erziehungswissenschaft = Revue internationale de pedagogie. 10, p. 303-308

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vruchtenwijn

Olthof, E., 1961, Wageningen: I.B.V.T. (I.B.V.T.-mededeling. Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten; no. no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waarnemingen over aardappelteelt en -onderzoek in Polen en Tsjecho-Slowakije : verslag studiereis van 17 augustus - 1 september 1961

Reestman, A. J. & van der Zaag, D. E., 1961, Wageningen: P.A.W. 34 p. (Mededeling / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw; no. nr. 58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wasbehandelingen op komkommers, 10 Oktober 1956

van Ravestijn, W., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Wasbehandelingen op komkommers, 17-18 Mei 1957, groep VIII

van Ravestijn, W., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 3 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Wasbehandeling op tomaat, September 1956, project III-33

van Ravestijn, W., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 2 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Wasbehandeling op tomaten, mei 1957 : project III-33

van Ravestijn, W., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 2 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Waterhuishoudingsproef bij bloemkool, 1960

Koornneef, P., 1961, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 17 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Welke betekenis hebben de over de teeltduur gesommeerde dagstralingswaarden als groeifactor bij het onderzoek naar de vroegheid van Interres sla bijnuiteenlopende plantdata?

Snijders, J. H., 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 14 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 85)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Werkgroep Toekomstige Watervoorziening van Zuid-Beveland ten westen van het Kanaal

van 't Leven, J. A., 1961, Wageningen: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 5 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 69)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Werkverslag over 1961 van de proeven ter bestrijding van stip in Cox's orange Pippin door verhoging van de calciumvoeding

Das, A., van der Boon, J. J. & van Schreven, A. C., 1961, Wageningen: Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten. 21 p. (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten; no. no. 1248)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Witlof trekken zonder (dek)grond

Huyskes, J. A., 1961, Wageningen: I.V.T. (Mededeling / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen; no. 178)

Research output: Book/ReportReportProfessional