Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1976

Differences in the level of urinary oestrogens in late pregnancy between cattle breeds and breedcrosses

Osinga, A., 1976, VIIIth Int. Congr. An. Repr. A.I. Cracow, 1976.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Digestion of carbohydrates in the intestines of dairy cows

van 't Klooster, A. T. & Gaillard, B. D. E., 1976, In : Miscellaneous papers / Landbouwhogeschool Wageningen. 2, p. 79-94

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Direct evaluation of a cost function is online identification techniques

Udink ten Cate, A. J., 1976, In : Electronics Letters. 12, 6, p. 134-136

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Discharge measurement structures

Bos, M. G., 1976, Wageningen: I.L.R.I. 464 p. (Publication / Delft Hydraulics Laboratory; no. no. 161)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Discharge Measurement Structures

Bos, M. G., 1976, Lab. voor Hydraulica en Afvoerhydrologie. (Rapport; no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

33 Citations (Scopus)

Divorce in the Netherlands

Kooy, G. A., 1976, Divorce in Europe (part I). Wageningen, p. 83-104

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Dolichodorus minor n. sp. (Nematoda: Dolichodoridae) with a key to the genus Dolichodorus, Rev. Rev

Loof, P. A. A. & Sharma, R. P., 1976, In : Theobroma. 5, p. 34-41

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Drachtigheidsdiagnose bij het varken : toepassing van de vaginabiopsie-methode

Arts, J. A. M., te Brake, J. H. A. & Cromwijk, W. A. J., 1976, Zeist: I.V.O. 17 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek Schoonoord; no. no. B-143)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Drie maal per dag melken

Anonymous, 1976, Wageningen: [s.n.]. (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie; no. no. 2799)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Drie nieuwe iepeklonen

Heybroek, H. M., 1976, Wageningen: De Dorschkamp. (Mededeling / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"; no. nr. 152)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Drying of beet pulp and molasses

Anonymous, 1976, Wageningen: Pudoc. (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie; no. no. 3975)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Duinstruwelen in het Deltagebied

Sloet van Oldruitenborgh, C. J. M., 1976, Wageningen: Veenman. 112 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Dutch and Victorian approaches to land appraisal

Gibbons, F. R. & Haans, J. C. F. M., 1976, Wageningen: Stichting voor Bodemkartering Wageningen. 40 p. (Soil survey papers / Soil Survey Institute; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dynamiek van de Ca-stofwisseling van melkgevende koeien bij een verlaagd Ca-aanbod uit het voer

van Leeuwen, J. M. & de Visser, H., 1976, In : Tijdschrift voor Diergeneeskunde. 101, 15, p. 825-834

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

4 Citations (Scopus)

Echtscheiding in Nederland

de Hoog, C., 1976, In : Intermediair. 12, 7, p. 1-3

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Echtscheiding in sociologisch perspectief

Kooy, G. A., 1976, In : Vrouwen en hun belangen. 41, 4 (Echtscheidingsnummer), p. 2-10

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Ecology and genetic control of the onion fly, Delia antiqua (Meigen)

Loosjes, M., 1976, Wageningen: Pudoc. 179 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access

Economische aspecten van de teelt van Forsythia

Groenewegen, C. A. M. & Miltenburg, J. C. A., 1976, 's-Gravenhage: L.E.I. 26 p. (Mededelingen / Landbouw-economisch instituut. Afd. tuinbouw. Proefstation voor de bloemisterij; no. no. 147)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische aspecten van de teelt van Prunus triloba

Groenewegen, C. A. M. & Miltenburg, J. C. A., 1976, Den Haag: [s.n.]. 25 p. (Mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 152)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische aspecten van elektriciteitsopwekking met total energy systemen in de tuinbouw

Huijs, J. P. G., 1976, Wageningen: IMAG. 26 p. (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen; no. no. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Economische aspecten van erosie en erosie-bestrijding

Eppink, L. A. A. J. & Marchesini, L., 1976, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Economische aspecten van teelt en afzet van strelitzia's

Stein, A., 1976, 's-Gravenhage: L.E.I. 34 p. (Tuinbouw / L.E.I., afd. 4; no. no. 72)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische effecten van verschillende quoteringsregimes voor haring : een proeve tot verkenning

Rijneveld, R., Smit, J. & de Wilde, J. W., 1976, Den Haag: [s.n.]. 40 p. (Mededeling / Landbouw-economisch instituut; no. no. 141)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een jong-tertiare haaientand op het Vlielandse strand

de Roos, G. T., 1976, In : De Levende Natuur. 79, 1, p. 22-22

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Een kijkje in de toekomst van huwelijk en gezin

Douma, W. H., 1976, In : Hervormd Nederland. 32, 27

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Een landbouwwerktuigkunde-dictaat van de Landhuishoudkundige school te Groningen

van der Poel, J. M. G., 1976, In : Historia agriculturae. 10, p. 129-217

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Een literatuurstudie, betreffende ethyleen

van Solingen - van den Berg, W. H., 1976, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 13 p. (Intern verslag / Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een modelmatige benadering van het ruimtelijk spreidingspatroon van dagrecreanten in Zuid-Holland

van Alderwegen, H. A., 1976, Wageningen: I.C.W. 55 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 974)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar het verband tussen groei en stamvorm van de zwarte els (Alnus glutinosa (L) (Gaertn) en de bodemgesteldheid

de Ruyter, H., 1976, Wageningen: "De Dorschkamp". 67 p. (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp"; no. no. 96)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een poging tot het aantonen van PCG in de urine van drachtige zeugen

de Lange, A. W., 1976, Zeist: I.V.O. 16 p. (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord", C; no. no. 288)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een pompproef te Junne (Gem. Ommen)

Pomper, A. B., 1976, Wageningen: ICW. 29 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 925)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een rassenproef met aardnoot, Arachis hypogea L

Bink, J. P. M., 1976, Unknown Publisher. (CELOS rapporten; no. 118)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een registratie - unit voor drainafvoeren, grondwaterstanden, slootpeilen en neerslag

van der Weerd, B., 1976, Wageningen: ICW. 5 p. (Verspreide overdrukken / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. 184)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een ruwe screening van een aantal cassaveklonen

Bink, J. P. M., 1976, Unknown Publisher. (CELOS rapporten; no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een taalkundige visie op de Schriftelijke Voorlichtingsboodschap

Lamers, H. A. J. M., 1976, In : Massacommunicatie. 4, p. 208-216

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Een verschil tussen Sorex araneus L. en Sorex minutus L.

Slim, P. A., 1976, In : Lutra. 18, p. 60

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Een vondst van de Bitterling in de Grevelingen

Beijersbergen, J. & Slim, P., 1976, In : De Levende Natuur. 79, p. 273-276

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Een voorbeeld van een bedrijfeconomische boekhouding op een bosbedrijf

Slangen, L. H. G., 1976, In : Nederlands Bosbouwtijdschrift. 48, 12, p. 235-247

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Een voorlopig toedelingsplan voor de ruilverkaveling Beesel-Swalmen

Kik, R., 1976, Wageningen: I.C.W. 19 p. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; no. no. 930)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een voorstel tot een andere opzet van de volkstelling

de Hoog, C., 1976, In : Beleid en maatschappij. 3, p. 291-294

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Effect of age, leaf number and temperature on cellwall and digestibility of maize

Deinum, B., 1976, In : Miscellaneous papers / Landbouwhogeschool Wageningen. 12, p. 29-43

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Effect of benomyl on the potato cyst nematode, Heterodera restochiensis

Hoestra, H., 1976, In : Netherlands Journal of Plant Pathology. 82, p. 17-23

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

9 Citations (Scopus)

Effect of eosin Y on the formation of local lesions and on the accumulation of callose in 'Samsun NN' tobacco and French bean leaves inoculated with TMV

Shimomura, T. & Dijkstra, J., 1976, In : Netherlands Journal of Plant Pathology. 82, p. 109-118

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

3 Citations (Scopus)

Effect of longterm selection for number of mice in the first litter on size of subsequent litters

Wallinga, J. H. & Bakker, H., 1976, 27th EAAP Congress, 23-26 August 1976, Zurich.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper