8 jaar proefveld Mest als Kans

J.G. Bokhorst

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Jaarlijks worden de proefvelden achter het Centrum Biologische Landbouw in Lelystad bemest volgens vast stramien. Op het proefveld worden 13 verschillende bemestingsstrategien vergeleken. In 2006 is voor diverse varianten uitvoerig onderzoek gedaan. Mest als kans Opbrengst: Dierlijke vaste meststoffen geven na 8 jaar de hoogste opbrengsten. De opbrengst van meststoffen die geen of weinig organische stof leveren daalt in de loop der jaren. Kwaliteit: Een hoge opbrengst geeft vaak een lagere kwaliteit. Sommige meststoffen zoals potstalmest en natuurcompost scoren op beide gebieden gunstig. Bodemkwaliteit: Indien beoordeeld als opbouw van oude kracht (stikstof leverend vermogen) dan zijn potstalmest, dunne mest en natuurcompost het gunstigst. Ziektewerendheid: De combinatie van GFT-compost met dunne mest en kippenmest geven de minste schadelijke aaltjes. Potstalmest onderdrukt Rhizoctonia. Milieu: Wat betreft lage ophoping van fosfaat en uitspoeling van nitraat zijn natuurcompost en minerale mest het gunstigst. Klimaatverandering: Behoud of opbouw van organische stof zijn van belang in verband met beperking koolzuurgasemissies. Potstalmest en natuurcompost zijn wat dit betreft beter dan de andere varianten. Klik hier voor de volledige tekst van de brochure 'Mest, compost en bodemvruchtbaarheid 8 jaar proefveld Mest als Kans' door Bokhorst.
Original languageDutch
JournalBioKennis nieuws
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Cite this