30 Vragen en antwoorden over fosfaat in relatie tot landbouw en milieu

O.F. Schoumans, J. Willems, G. van Duinhoven

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze uitgave geeft een antwoord op veel gestelde vragen over fosfaat. Het betreft zowel algemene als landbouwkundige en milieukundige vragen. Deze publicatie is opgesteld voor beleidsmedewerkers van de rijksoverheid en regionale overheden (provincies, waterschappen), maatschappelijke organisaties en voor landbouwers en hun organisaties. In feite voor allen die met fosfaatbeleid te maken hebben. Van nature zit er weinig fosfor in de bodem, zo’n 0,01 tot 0,1%. Fosfor wordt aangevoerd via veevoer en kunstmest. In Nederland wordt meer fosfaat aangevoerd dan afgevoerd. Er is dan ook sprake van een overschot aan fosfaat. Het overgrote deel van het overschot komt op landbouwgronden terecht. De fosfaatophoping in de bodem varieerde in de afgelopen decennia tussen de 80 en 40 miljoen kilo per jaar. Door uit- en afspoeling van fosfaten uit de bodem ontstaan negatieve effecten voor waterecosystemen, zoals een sterke groei van fytoplankton ("algenbloei”). Als gevolg hiervan verdwijnen waterplanten door lichtgebrek en sterven vissen door zuurstofgebrek. Blauwalgen halen zelfs regelmatig de media vanwege de giftige stoffen die zij afscheiden. Het terugdringen van het fosfaatoverschot is dan ook een van de hoofddoelen van het Nederlandse mestbeleid.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages42
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • agriculture
  • soil chemistry
  • phosphorus
  • environmental impact
  • government policy
  • phosphates
  • leaching
  • nutrients

Cite this