1 Het natuurlandschap van Salland :2 Het stuwwallandschap van de Sallandse heuvelrug. :3 Het Sallandse dekzandlandschap. :4 Het rivierenlandschap van de IJssel

T. Spek

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

  Abstract

  De ontstaansgeschiedenis van het natuurlijke landschap van Salland vormt het onderwerp van de eerste vier hoofdstukken van dit boek. Geologie, geomorfologie en bodemgesteldheid spelen daarbij een hoofdrol. De drie landschapstypen die Salland kent, worden uitgebreid beschreven en in kaart gebracht: het stuwwallandschap van de Overijsselse heuvelrug, het dekzandlandschap van Midden-Salland en het rivierenlandschap van de IJssel. Interessante bevinding voor natuurontwikkelaars is dat in het Sallandse dekzandgebied oorspronkelijk geen natuurlijke beken voorkwamen. Alle waterlopen in dit landschap blijken te zijn gegraven. Verder zijn er nieuwe ideeën over het historische gedrag van de IJssel en de rivierpatronen die hierbij zijn ontstaan.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationVan de Hunnepe tot de zee; de geschiedenis van het Waterschap Salland
  EditorsT. Spek, F.D. Zeiler, E. Raap
  Pages9-72
  Publication statusPublished - 1996

  Cite this