Zoology Zoogether (KB-36-003-027)

Project: EZproject

Project Details

Description

Veel ecologische maatregelen bij wegen en spoorwegen die negatieve effecten op de biodiversiteit moeten wegnemen en/of kansen voor de biodiversiteit moeten benutten zijn niet of slechts ten dele getest. Hierdoor is er een kennisleemte wat betreft het functioneren en de effectiviteit van deze maatregelen. Testen via veldproeven is meestal complex, tijdrovend en kostbaar. Doel van dit project is het opzetten van een samenwerkingsverband met een of meer dierentuinen/wildparken om het functioneren van (innovatieve) ecologische maatregelen onder gecontroleerde omstandigheden uit te testen met behulp van dieren in gevangenschap. Een tweede doel is, bij wijze van case studie, het testen van een geselecteerde ecologische maatregel, te weten een boommarterraster.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21