Zeebaars (BO-43-119.02-002, BO-43-023.02-051)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) streeft naar een ecologisch en economisch duurzame visserijsector. De zeebaars (Dicentrarchus labrax) populatie in Europa neemt sinds 2010 gestaag af. Deze afname wordt gerelateerd aan een te hoge visserij-inspanning en een lage aanwas van jonge zeebaars (ICES, 20201). Volgens de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) zijn vangstbeperkingen nodig om het paaibestand gezond te houden. De afgelopen jaren geeft ICES een jaarlijks advies over de status van de zeebaars in de centrale en zuidelijke Noordzee, de Ierse Zee, het Engelse Kanaal, het Kanaal van Bristol en de Keltische Zee. Sinds 2015 zet het ministerie van LNV vangstbeperkingen in om bij te dragen aan het herstel van de zeebaarspopulatie. Om te komen tot efficiënte en verantwoorde maatregelen is de nodige discussie met stakeholders, aanvullend onderzoek en monitoring van groot belang. Binnen het huidige project vindt overleg met relevante stakeholders plaats m.b.t. gezonde bestanden van zeebaars.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24