Writing EU Food Partnership (KB-35-006-011)

Project: LNV project

Project Details

Description

Voor Nederland is de Europese samenwerking op het vlak van kennis en innovatie (K&I) rond voedsel, water, groen en gezondheid van groot strategisch belang. Een speerpunt daarin vormen de nieuw te starten partnerschappen onder Horizon Europa: een netwerkorganisatie van financiers, leveranciers en gebruikers van K&I die mede vorm geeft aan het kennisbeleid in de EU. Het beoogde partnerschap over Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet & Climate heeft de ambitie om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen - voor iedereen en binnen de draagkracht van de planeet.

 

Dit partnerschap is uniek doordat hierin vanuit een systeembenadering de samenhang tussen de consumptie van voedsel wordt verbonden met de productie op verschillende schaalniveaus. Het food system partnerschap levert een belangrijke bijdrage aan de missies en de meerjarige missiegedreven kennis en innovatie agenda (MMIP). De inzet van partijen uit de Nederlandse diamant in Horizon Europa is noodzakelijk voor de omschakeling naar kringlooplandbouw en de realisatie van de doelen in de European Green Deal in Nederland.

 

Het doel van dit project is om bij te dragen aan de ontwikkeling van het partnerschap en de strategische positionering van Wageningen University and Research in het kennisnetwerk rond de transitie van voedselsystemen in de EU. Dit wordt bereikt door middel van twee activiteiten:

-1- Meeschrijven aan het full proposal (template) en afstemming van de inbreng met WUR experts uit diverse domeinen van de wetenschap.

-2- Ontwikkelen van een strategisch perspectief op het mobiliseren van de Nederlandse inbreng in het Partnerschap, specifiek rondom private partijen, maatschappelijke organisaties en LNV.

 

Een nauwe samenwerking met de Nederlandse financiers en kennis- en innovatiepartijen in het partnerschap over Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet & Climate is essentieel voor het welslagen van het project.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21