WOT-01 Opleiding (WOT-01-001-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Binnen het opleiding project worden (veterinair-microbiologische) dierziekten-experts en/of AIO’s opgeleid met brede kennis. Talent wordt getraind om door te groeien naar sleutelposities binnen de organisatie in dienst van het WOT-programma. De microbiologen in opleiding zijn tijdens hun opleidings­periode deels inzetbaar voor ad hoc beleidsvragen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.