WMG Task 2 Overview and search facility  (KB-33-003-012, KB-33-000-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

In een 'dunijs-analyse' is gebleken dat de kennisinfrastructuur van Wageningen Research op sommige expertisevelden kwetsbaar is ('door het ijs dreigt te zakken') Een van de maatregelen om dit tegen te gaan is het structureel op een kwalitatief hoger niveau brengen van de modelleninfrastructuur van Wageningen Research. Daartoe is de Wageningen Modelling Group (WMG) in 2018 in het leven geroepen. De werkzaamheden van de WMG zijn in zes taken onderverdeeld. Taak twee richt zich op het verkrijgen van overzicht over alle beschikbare modellen en een faciliteit die het interne en externe gebruikers gemakkelijk maakt om het juiste model te vinden bij een gewenste toepassing. De beoogde resultaten zijn: een bibliotheek met metadata van alle relevante modellen (de 'Wageningen Model Gallery'), een zoekfunctie die de gebruiker helpt om snel de voor hem/haar relevante modellen te vinden, een werkproces (met model stewards) dat zorgt dat de informatie in de bibliotheek actueel blijft. Dit alles verbonden met modelinformatie die afzondelijke instituten al onderhouden en met een databank waarin de kwaliteitsinformatie (zoals self assessments) van modellen te vinden is.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21