WMG SMI Agmemod strategic investment project 2021  (KB-33-003-027)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project beoogd het AGMEMOD-model te verbeteren en daarmee het model (Nederlandse module) geschikt te maken om bij te dragen aan beleidssimulaties voor een meer duurzame en klimaat-slimme landbouw en daarmee een inspirerende en leidende positie in te nemen in landbouwmilieubeleidsmodellering en beleidsevaluaties. Dit zou de modellen en de Nederlandse positie binnen de EU-brede beleidsarena en het EU Agmemod-consortium versterken. Het project zal een rapport opleveren over Agmemod-verbeteringen met betrekking tot landbouwmilieumodelleringskwesties. De resultaten van modelbenadering zullen worden gepresenteerd op EAAE-conferentie/Workshop en op de Wageningen Modelling Workshop 2021.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21