Wisdom of the crowd/Publieksparticipatie soortenbeleid (NAPRO) (BO-11-021-010, BO-11-013-038)

Project: EZproject

Project Details

Description

Eén van de belangrijkste aspecten uit het fundament van het Rijksnatuurbeleid is het Bouwen aan een open, lerend kennisnetwerk. Citizen science ten aanzien van natuur speelt hierbij een belangrijke rol. Over het algemeen bestaat het beeld (bij het Ministerie) dat er in Nederland een sterke basis is van burgers die betrokken zijn bij kennisontwikkeling ten aanzien van natuur. Zie bijvoorbeeld het grote aantal vrijwilligers dat betrokken is bij meetnetten en waarneming.nl. Tegelijkertijd is er ook het besef dat er een aantal kwetsbaarheden zitten in dit systeem van citizen science ten aanzien van natuur in Nederland. Met dit project wordt ingezet op het  versterken en verder ontwikkelen van het systeem van citizen science voor natuur in Nederland

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/03/17